Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Вчені регіону
Інноваційна діяльність
Міжнародне співробітництво
Нагороди для вчених
Наукові організації
Підготовка наукових кадрівExpand Підготовка наукових кадрів
Підрозділи центру
Про центр
Робочі матеріали
Фестиваль науки
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
№з/п
Назва
Рівень нагороди
Привід для одержанняРегаліїПретенденти на здобуття нагородиОрганізації та установи, що мають право на висування кандидатурПорядок поданняКількісна можливість отриманняНормативна база
свернуть  Вища нагорода
1
Герой України
Державний
здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень
"Золота Зірка", орден Держави, мініатюра ордену, орденська книжка
громадяни
 України
Подання   про   присвоєння   почесних   звань   вносяться
 Президентові України Верховною Радою України,  Кабінетом Міністрів
 України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
 влади,  Конституційним Судом  України,  Верховним  Судом  України,
 Вищим арбітражним судом України, Генеральною прокуратурою України,
 Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,  Радою   міністрів
 Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською
 міськими державними адміністраціями,  а також  Комісією  державних
 нагород та геральдики при Президентові України, творчими спілками,
 об'єднаннями громадян
Органи,  яким  надано  право  представляти  до  присвоєння
 звання  Герой  України,  надсилають  на  ім'я  Президента  України
 подання  про  присвоєння  звання  Герой України та нагородний лист
 установленого зразка.
      У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи,  що
 стали  підставою  для  порушення  клопотання про присвоєння звання
 Герой України.
Один раз на життя. Присвоєння звання «Герой Україны» може провадитися посмертно.
 Указ Президента України від 2 грудня 2002 року N 1114/2002
 
свернуть  Відзнаки для молодих науковців
1
Державний
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія  Верховної  Ради  України  найталановитішим молодим
 ученим  в  галузі  фундаментальних  і  прикладних  досліджень   та
 науково-технічних  розробок  (далі  -  Премія) запроваджується для
 молодих  вчених,  які  отримали  вагомі   наукові   здобутки   при
 проведенні  фундаментальних і прикладних наукових досліджень,  при
 цьому:
 
      відкрито раніше невідомі закономірності,  отримано принципово
 нові   наукові   результати,  розроблено  нові  наукові  теорії  і
 концепції,  що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в
 Україні та (або) за її межами;
 
      розроблено нові  засоби,  пристрої,  речовини,  створено нові
 штами мікроорганізмів,  сорти рослин,  породи тварин, докорінно їх
 удосконалено   або   використано   за   новим   призначенням,   що
 підтверджується відповідними патентами,  та  впровадження  яких  у
 практику    суттєво   впливає   на   вирішення   гуманітарних   та
 соціально-економічних    проблем      (підтверджується      актами
 впровадження);
 
      створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні
 процеси),  що  за  більшістю  технічних  параметрів   відповідають
 світовому  рівню  або  перевищують його (підтверджується патентами
 про винахід),  та впровадження яких у практику суттєво впливає  на
 вирішення    гуманітарних    і    соціально-економічних    проблем
 (підтверджується актами впровадження);
 
      створено нові  ефективні   засоби   навчання   і   підготовки
 спеціалістів.
Свідоцтво і почесний знак  установленого  зразка, грошова виплата
На присудження Премії не висуваються кандидатури,  відповідні
 праці яких були відзначені державними нагородами України.  Колектив претендентів  на  присудження  однієї Премії не може
 перевищувати 4-х осіб. Претендентам на  присудження  Премії  станом на 1 квітня року
 проведення конкурсу має бути менше 35 років.
Висунення  кандидатур  на  присудження  Премії проводиться
 вченими   (науковими,   науково-технічними,   технічними)   радами
 наукових    установ    із   залученням   наукової   громадськості,
 забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.
Наукові установи за рішенням відповідних вчених  рад  подають
 за   підпорядкуванням   пропозиції   про   присудження  Премій  до
 центральних органів виконавчої влади  чи  Національній,  галузевим
 академіям   наук   України.   Зазначені  пропозиції  можуть  також
 подаватися відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим
 чи місцевих рад.
 Клопотання  про  присудження  Премії подається до Комітету
 Верховної Ради  України  з  питань  науки  і  освіти  центральними
 органами  виконавчої влади,  Верховною Радою Автономної Республіки
 Крим,  обласними,  Київською та Севастопольською міськими  радами,
 Національною  та  галузевими  академіями  наук України до 1 квітня
 щорічно.
 Комітетом Верховної Ради України з питань науки  і  освіти
 для  розгляду  та  конкурсного відбору претендентів на присудження
 Премії  утворюється  Конкурсна  комісія   з   призначення   Премії
 Верховної  Ради  України  найталановитішим молодим ученим в галузі
 фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та   науково-технічних
 розробок. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  за
 поданням  Конкурсної  комісії  щорічно  до  1 листопада вносить до
 Верховної Ради України подання про присудження Премії.
 Верховна Рада України до 1 грудня щорічно приймає  рішення
 про присудження Премії.
 Особам,  яким  присуджено  Премію,  в урочистій обстановці
 вручаються свідоцтво і почесний знак  установленого  зразка.  Опис
 відповідного  свідоцтва і почесного знака затверджується Верховною
 Радою України.
 
 
      Премія може присуджуватися авторові  (колективу  претендентів
 або співавторів) один раз.
 П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних осліджень та науково-технічних розробок від 16 березня 2007 року N 775-V
 
10
Академічний
Стипендія імені І.В. Курчатова
академічна стипендія ім. І. Курчатова призначається, починаючи з другого курсу, студентам вищих учбових закладів IV рівня акредитації денної форми навчання, які здобувають освіту по спеціальностях "Атомна енергетика" і "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі" і найбільш відрізнилися в навчанні і науковій діяльності.
Стипендія
студенти вищих учбових закладів IV рівня акредитації денної форми навчання, які здобувають освіту по спеціальностях "Атомна енергетика" і "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі"
Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих учбових закладів
Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих учбових закладів двічі в рік за результатами екзаменаційної сесії, після чого центральний орган виконавчої влади видає на підставі представлення наказ про призначення стипендії.
Багаторазово.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2006 р. N 880
 ПОЛОЖЕННЯ про академічну стипендію імені Ігоря Курчатова
  
11
Державний
Стипендія Національної академії наук України
призначаються на конкурсних засадах за перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук
Стипендія
наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
висунення осіб здійснюється вченими (науково-технічними) радами наукових установ, підприємст та організацій НАН України  за місцем основної роботи цих осіб
Рішення про висунення про висунення приймаються таємним голосуванням більшістю  не менше 2/3 голосів присутніх членів ради. Висунуті на конкурс кандидатури розглядаються у відпровідних відділеннях НАН України.
Багаторазово.
Постанова Президії Національної академії наук України
 від 28 квітня 1994 р. N 114  Положення про стипендії Національної академії наук України для молодих учених
 
12
Державний
Стипендія Президента України для молодих вчених
призначаються за проведення  перспективних  наукових досліджень в  галузі  природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.
Стипендія
На здобуття стипендій Президента України можуть бути висунуті наукові співробітники, які мають учений ступінь, та аспіранти, яким на час присудження стипендії не виповнилося 35 років. Обов'язковою умовою для здобуття такої стипендії, є наявність опублікованих наукових праць, наукового доробку, а також можливості проводити наукові дослідження.
Учені (науково-технічні) ради наукових установ, підприємств та організацій Національної академії наук
Висунення осіб на здобуття стипендії Президента України здійснюють учені (науково-технічні) ради наукових установ, підприємств та організацій Національної академії наук за місцем основної роботи цих осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймаються на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.
Багаторазово.
ПостановаКабінету Міністрів України  від 23 серпня 1994 р. N 582
 ПОЛОЖЕННЯ про стипендії Президента України для молодих учених
 
13
Державний
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених
Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених віком до 35 років, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.
Стипендія
На здобуття стипендій можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. Граничний вік для кандидата в стипендіати - 35 років.
Учені (науково-технічні) ради наукових установ, підприємств та організацій Національної академії наук
Висунення осіб на здобуття стипендії Президента України здійснюють учені (науково-технічні) ради наукових установ, підприємств та організацій Національної академії наук за місцем основної роботи цих осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймаються на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.
Багаторазово.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. N 560  ПОЛОЖЕННЯ  про стипендії Кабінету Міністрів України  для молодих учених
14
Академічний
Стипендія Державної податкової академії
за   відмінне навчання і відзнаки в  науковій роботі, тематика якої передбачає розгляд і аналіз проблем оподаткування
Стипендія
Студенти Державної податкової академії
Кандидати   на  отримання  Стипендії  висуваються  вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів, про що надається інформація  до  управління кадрів ДПА України протягом тижня після закінчення екзаменаційної сесії
Стипендії   призначаються   наказом  Державної  податкової адміністрації України на підставі  подання  вчених  (педагогічних) рад  вищих  навчальних  закладів.  Разом  з поданням до управління кадрів ДПА України вищі навчальні заклади подають необхідну  інформацію про кандидата
Багаторазово.
Наказ Державної податкової  адміністрації України  14.01.2000 N 16
 Положення про порядок призначення стипендій Державної податкової адміністрації України студентам вищих навчальних закладів України
 
15
Академічний
Академічна стипендія імені М.С.Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів
особливі успіхи в навчанні та науковій роботі
Стипендія
призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації  денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу.
Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.
Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.
Багаторазово.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 209
 ПОЛОЖЕННЯ про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів
 
2
Державний
Премія Президента України  для молодих вчених (віком до 35 років)
за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні)
Премія
У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
 Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб.
На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.
  У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
Присуджується щороку до сорока премій (з них – п’ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна.
Премії повторно не присуджуються.
Указ Президента України від 12.06.2000 №779 Про Положення про щорічну Премію Президента України для молодих вчених
3
Віломчий
Відзнака НАН України для молодих вчених "Талант, натхнення, праця"
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
4
Відомчий
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів.
Диплом встановленого зразка
наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком до 35 років, студенти вузів, аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та вузах України.Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб.
Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам наукових установ і ВНЗ, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.Роботи, виконані молодими вченими, прий­маються Національною академією наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.
 Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає до Президії НАН України в оформленому належним чином вигляді з написом "На здобуття премій НАН України для молодих учених (студентів)":
 а) офіційний лист установи  щодо  направлення роботи на конкурс (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою установи;
 б) обґрунтоване  подання,  що  включає  назву, наукову     характеристику     роботи     й     коротку анотацію;
 в) опубліковану  наукову  роботу  (серію  робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х примірниках - на конкурс молодих учених;
 г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1 примірнику - на конкурс студентів;
 д)   конкретну довідку у відсотково-цифровій формі   (%)   про   творчий   внесок   кожного   члена авторської о колективу, який складається з двох чи трьох осіб, у роботу, висунуту на конкурс;
 е) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
 ж) не менш двох рецензій сторонніх організацій (з зазначенням адреси);
 з) відомості про автора: прізвище, ім'я, по-батькові, повна дата народження, місце роботи й посада (для студентів - вуз, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня адреса, номер телефону (службовий, домашній та мобільний), ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду автора.
 Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.
 Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.
 Роботи,   за   які   не   присуджено   премії, не зберігаються   в   НАН   України   і   за  бажанням можуть        бути         повернені      відповідними відділеннями їх авторам.
 
Багаторазово.
Постанова Президії НАН України від 11.07.2007 № 205
 ПОЛОЖЕННЯ про порядок присудження премій НАН України молодим ученим і студентам вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
 
5
Академічний
Премія ім. Ю.Т. Стручкова для молодих вчених
 присуджується за найкраще наукове дослідження в області кристалохімії або застосування рентгеноструктурного метода для вирішення актуальних проблем сучасності, нерозривно пов'язаних з хімією.
Премія
Молоді учені мають бути громадянами країн СНД і Балтії, а їх вік не повинен перевищувати 36-ти років.
Молоді вчені
Для участі в конкурсі необхідно подати заявку в Центр рентгеноструктурних досліджень або в електронному вигляді.По темі дослідження має бути опублікована або прийнята в друк хоч би одна стаття в журналі, що практикує рецензування публікацій.
МОСКВА
6
Державний
Премія Кабінету Міністрів України за  особливі  досягнення молоді  у  розбудові України
присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку  суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного авторитету.
 Премія  присуджується  до  Дня  молоді  особам віком до 35 років за досягнення  у  розбудові  України  протягом  календарного року,   що   передує   її  присудженню.  При  цьому  можуть  також враховуватися досягнення  кандидата  на  присудження   Премії   за попередні роки.
Диплом,нагрудний знак і грошова виплата
особи віком до 35 років за досягнення  у  розбудові  України  
Районні,   районні   у   мм.    Києві    та    Севастополі
 держадміністрації,  органи місцевого самоврядування, підприємства,
 установи та організації,  об'єднання громадян подають щороку до  1
 березня відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на
 здобуття  Премії,  міністерствам  та  іншим  центральним   органам
 виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
 обласним,     Київській      та      Севастопольській      міським
 держадміністраціям,  Національній  та  галузевим  академіям  наук,
 всеукраїнським молодіжним громадським організаціям  клопотання про присудження Премії;
З  метою  проведення  конкурсного  відбору  кандидатів  на присудження   Премії  утворюється  Комітет  з  присудження  Премії
 Кабінету  Міністрів  України  за  особливі  досягнення  молоді   у розбудові України. Рішення Комітету  про  висунення  кандидатів  на  присудження
 Премії   приймається   відкритим  голосуванням  простою  більшістю
 голосів присутніх на засіданні членів Комітету.
Премія не присуджується повторно,
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1592 ( 1592-2002-п )
 ПОЛОЖЕННЯ про Премію Кабінету Міністрів Україниза особливі досягнення молоді у розбудові України
 
7
Академічний
Стипендія Держдепартаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
призначається   студентам  вищих  навчальних  закладів  випускного курсу, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність"  і  найбільше  відзначилися  в  навчальній  та науковій роботі.
Стипендія
студенти  вищих  навчальних  закладів  випускного курсу, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність"
Кандидатури  на  отримання  стипендії  висуваються  Вченою радою вищого навчального закладу з числа студентів, які навчаються на останньому курсі.
Вчена   рада   вищого   навчального  закладу  надсилає  до Державного  департаменту  інтелектуальної   власності   мотивовані пропозиції    щодо    кандидатур    на    призначення    стипендії (характеристика,  витяг з протоколу  вченої  ради)  протягом  двох тижнів  після  закінчення зимової сесії,  але не пізніше 15 лютого поточного року. Державний департамент інтелектуальної  власності  здійснює відбір  кандидатів  на  здобуття  стипендії і протягом двох тижнів готує проект  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  про призначення стипендії.
 Стипендія  виплачується з першого числа місяця,  що настає після закінчення зимової екзаменаційної сесії.
Багаторазово.
Наказ Міністерства освіти і науки України 15.04.2004р. N311
 ПОЛОЖЕННЯ Про стипендію Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність"
 
8
Державний
Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
проведення фундаментальних  наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і збагачення  її  визначними  науковими здобутками.
Стипендія
молоді учені віком до 35 років, які успішно пройшли  захист  докторської  дисертації  або  підготували матеріали   докторської   дисертації,   що  прийняті  до  розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій
Висунення претендентів на отримання  Стипендії  здійснюють вчені (наукові,  науково-технічні, технічні) ради наукових установ
 за письмовими  рекомендаціями  не  менш  як  двох  докторів  наук, особисто   обізнаних   з  науковими  досягненнями  та  здібностями
 кандидата на зазначену Стипендію. Рішення про висунення кандидатур на  отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (наукової,
 науково-технічної,  технічної)  ради  наукової  установи   таємним голосуванням за   умови,   що  за  нього  проголосувало  не  менше
 2/3 присутніх   членів   вченої   (наукової,    науково-технічної, технічної) ради.
Наукові  установи,  що  висувають  кандидатів на отримання Стипендії,  щороку до 10 травня  подають  за  підпорядкуванням  до Національної  чи  галузевих  академій  наук  України,  відповідних центральних органів  виконавчої  влади  клопотання  та необхідні для отримання Стипендії матеріали.
  Національна та галузеві академії наук України,  центральні органи  виконавчої  влади  за  результатами  розгляду   матеріалів
 відповідних  наукових  установ  щороку  до  1  червня  подають  до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти подання та необхідні документи, щодо претендентів на отримання Стипендії.
 Для конкурсного відбору кандидатур на отримання  Стипендії Комітетом   Верховної   Ради  України  з  питань  науки  і  освіти утворюється Конкурсна  комісія  з  присудження  іменних  стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  за
 поданням  Конкурсної  комісії  щорічно  до  1 листопада вносить до Верховної Ради України подання на  призначення  іменних  стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.
  Верховна Рада України щорічно до 1 грудня приймає рішення про призначення Стипендій та їх виплату  з  1  січня  року,  що  є наступним після року проведення конкурсного відбору.
Можуть призначатися повторно
Постанова Верховної Ради України   вiд 16.03.2007  № 774-V ПОЛОЖЕННЯ про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
 
9
Відомчий
Стипендія Міністерства транспорту України
успішність в навчанні і науковій роботі, неординарність і иноваційність пропонованих тем для досліджень, лідерські якості, громадська діяльність.
Стипендія
найбільш обдаровані студентам і аспірантам ВНЗ I - IV рівнів акредитації, які знаходяться у сфері управління міністерства транспорту України
Стипендіати Міністерства щорічно визначаються вченою радою відомства. Право номінувати кандидатів на отримання стипендії мають викладачі, кафедри, факультети, департаменти, ректорат і органи студентського самоврядування.
Номінують на право отримання стипендії.Стипендіати Міністерства щорічно визначаються вченою радою відомства.
Багаторазово.
УДАЛИТЬ
свернуть  Відзнаки Національної академії наук України
1
Відомчий
Золота медаль ім.В.І.Вернадського НАН України
присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних
 та соціогуманітарних наук.
Золота  медаль та її копія, свідоцтво встановленого зразка.
У конкурсі на здобуття медалі можуть брати участь: дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи; зарубіжні вчені; окремі особи, які працюють в наукових установах, ВНЗ,на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України. Національна академія наук України щорічно присуджує до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) дві медалі – одну
 вітчизняному і одну зарубіжному вченому.
 Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць.
 Право висунення кандидатів для присудження медалінадається: Дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним
 членам НАН України;Науковим установам, вищим навчальним закладам та
 науковим радам НАН України;Науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським об'єднанням учених;Науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств,науково-виробничих об'єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається відділенням НАН України.
Організації або окремі особи, що висунули кандидата для
 присудження медалі, до 12 листопада подають свої пропозиції разом з
 мотивуванням до відповідного відділення НАН України.
 Мотивоване подання повинне містити:
 1. Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення
 для розвитку науки, народного господарства, суспільства
 (представлення опублікованих праць, матеріалів відкриттів та винаходів
 не обов'язкове).
 2. Відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, дата
 народження, перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів,
 науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса).Усі матеріали подаюсться у двох примірниках.
Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше
 одного разу.
 Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат
 помер після прийняття рішення про його нагородження.
Постанова Національної академії наук України
 від 09.07.2003 № 190
 ПОЛОЖЕННЯ
 про Золоту медаль імені В.І. Вернадського
 Національної академії наук України
 
2
Відомчий
Відзнака Національної академії наук України “За професійні здобутки”
за довголітню сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у забезпечення наукових досліджень.
Нагрудний знак і посвідчення до нього затвердженого зразка.
Відзнакою нагороджуються керівники, спеціалісти, інженерно - технічні працівники, робітники, які працюють в установах і організаціях НАН України і досягли значних успіхів у професійній діяльності.
Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або іншими посадовими особами НАН України, а також ЦК профспілки працівників НАН України.Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями НАН України або особами порушують наукові установи, організації, підприємства, вищі навчальні заклади, державні та громадські організації.
Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою подаються:
 — відомості про професійні здобутки осіб, які представляються до нагородження;
 — рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, колегії або президії тощо) установи, організації, підприємства, що порушує клопотання, про висунення кандидатур осіб до заохочення.
 
Одноразово
Додаток № 3 по постанови Президії
 НАН України від 28.09.05 № 197
 
3
Відомчий
Відзнака Національної академії наук України “За наукові досягнення”
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
4
Відомчий
Відзнака Національної академії наук України "За сприяння розвитку науки"
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
5
Відомчий
Відзнака Національної академії наук України "За підготовку наукової зміни"
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
6
Відомчий
Подяка Національної академії наук України
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
7
Відомчий
Почесна грамота Президії НАНУ
Багаторазово.
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
8
Відомчий
Почесне звання "Почесний доктор НАН України"
Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 № 197
свернуть  Відзнаки Президента України
1
Державний
Меда́ль «За працю і звитягу»
для нагородження громадян України за вагомий особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, державної, громадської та інших сфер діяльності, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.
Знак медалі, посвідчення до неї
Громадяни  України,
 іноземці та особи без громадянства.
Подання про нагородження медаллю "За працю і звитягу" вносять на ім'я Президента України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Генеральна прокуратура України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України, центральні органи творчих спілок, товариств, об'єднань громадян.
 До подання додається нагородний лист установленого зразка.
  Клопотання про нагородження медаллю "За працю і звитягу" порушується колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та господарювання перед відповідним органом або організацією вищого рівня.
 Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагородження.
 Клопотання про нагородження медаллю "За працю і звитягу", що порушується центральним органом творчої спілки, товариства, об'єднання громадян, органом місцевого самоврядування до їх внесення Президентові України має бути попередньо погоджено з відповідними центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Один раз на життя.У разі втрати (псування) медалі "За працю і звитягу" нагородженому може бути видано дублікат нагороди або посвідчення про нагородження нею, лише за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню).Нагородження медаллю "За працю і звитягу" посмертно не проводиться.
Указ Президента України від 16 травня 2001 року N 310/2001
 ПОЛОЖЕННЯ
 про відзнаку Президента України - медаль "За працю і звитягу "
2
Державний
Медаль «Захиснику Вітчизни»
участь  у  визволенні  України від фашистських загарбників,за особисту мужність і відвагу,  виявлені у захисті державних інтересів, зміцнення обороноздатності та безпеки України.
Знак медалі,посвідчення встановленого зразка.
нагороджуються ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту" ( 3551-12 ), які проживають в Україні, громадяни інших держав, які брали  участь  у  визволенні  України від фашистських загарбників, інші громадяни України за особисту мужність і відвагу,  виявлені у захисті державних інтересів, зміцнення обороноздатності та безпеки України.
 
Нагородження  медаллю  "Захиснику  Вітчизни"  здійснюється Указом Президента України:
 громадян України - за поданням керівників центральних органів виконавчої    влади,    військових     формувань,     передбачених законодавством  України,  Прем'єр-міністра  Автономної  Республіки Крим,  голів  обласних,  Київської  та  Севастопольської   міських державних адміністрацій;
  громадян інших  держав  -  за  поданням  Міністра закордонних справ України.
  Клопотання про нагородження медаллю  "Захиснику  Вітчизни" може  порушуватися  Комісією  по  державних  нагородах України при Президентові України.
 
 
Вручення   медалі   "Захиснику   Вітчизни"    здійснюється Президентом  України,  керівниками  центральних і місцевих органів виконавчої влади,  військових формувань, закордонних представництв України.
Нагородження   медаллю   "Захиснику  Вітчизни"  може  бути проведено посмертно.
Указ Президента України від 8 жовтня 1999 року N 1299/99
 ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку Президента України -медаль "Захиснику Вітчизни"
 
3
Державний
Орден князя Ярослава Мудрого IV і V ступеня
за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність;
Знак ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка
Громадяни  України,
 іноземці та особи без громадянства.
 
Подання   про   присвоєння вносяться Президентові України Верховною Радою України,  Кабінетом Міністрів
 України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
 влади,  Конституційним Судом  України,  Верховним  Судом  України,
 Вищим арбітражним судом України, Генеральною прокуратурою України,
 Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,  Радою   міністрів
 Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською
 міськими державними адміністраціями,  а також  Комісією  державних
 нагород та геральдики при Президентові України, творчими спілками,
 об'єднаннями громадян
Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються громадяни України, удостоєні однієї з державних нагород України або відзнак Президента України.
Один раз на життя. Присвоєння наступного ступеня не раніше ніж за п'ять років після попереднього. Присвоєння звання  може провадитися посмертно.
Указ Президента України   від 23 серпня 1995 року N 766/95
 СТАТУТ відзнаки Президента України "Орден князя Ярослава  Мудрого"
 
4
Державний
Орден "За заслуги" I, II, III ступеня
за видатні особисті досягнення в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності;
Знак ордену, мініатюра знака ордену, орденська книжка.Орден "За заслуги" I ступеня має знак ордена та зірку ордена, II і III ступеня - тільки знак ордена.
Громадяни  України,
 іноземці та особи без громадянства.
 
Подання про нагородження  орденом "За  заслуги"  вносять Президентові України центральні органи виконавчої   влади, Конституційний Суд України,   Верховний   Суд України,   Вищий арбітражний суд  України,  Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні, Київська  та Севастопольська   міські державні адміністрації, а   також   за  погодженням  з  місцевими  органами
 виконавчої влади  центральні  керівні   органи   творчих   спілок,
 товариств, об'єднань  громадян.
Нагородження орденом "За заслуги" наступного ступеня можливе, як правило, не раніш як через три роки після нагородження орденом попереднього ступеня.
Один раз на життя. Присвоєння наступного ступеня не раніше ніж за п'ять років після попереднього. Присвоєння звання  може провадитися посмертно.
Указ Президента України  від 22 вересня 1996 року N 870/96
 СТАТУТ відзнаки Президента України - ордена "За заслуги"
 
5
Державний
Орден «За мужність» I, II, III ступеня
за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.
до I ступеня - знак ордена - хрест,  зірка ордена,  орденська книжка;
 до II і III ступеня - знак ордена - хрест, орденська книжка.
 
 
Громадяни України,  а також іноземні громадяни та особи без громадянства.
Подання про нагородження орденом "За мужність" вносять  на ім'я Президента  України Верховна Рада України,  Кабінет Міністрів України, Верховний  Суд  України,  Конституційний   Суд   України, Генеральна прокуратура   України,  міністерства,  інші  центральні органи виконавчої влади, Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.
      Нагородження орденом  "За  мужність"  військовослужбовців  та прирівняних до  них  осіб  провадиться  за  поданням  Міністерства оборони України,   командування   Прикордонних   військ   України, Національної гвардії України,  керівництва Служби безпеки України, Управління державної  охорони  України,  Міністерства   внутрішніх справ України.Подання про відзначення орденом "За  мужність"  може  вносити також Комісія  по  державних  нагородах  України  при Президентові України.  Пропозиції про  нагородження  можуть вносити органи місцевого самоврядування.
 
 У поданні   зазначаються  заслуги,  що  стали  підставою  для представлення особи до нагородження.
   До  подання  додається  нагородний  лист   встановленого зразка.
  Клопотання про нагородження особи орденом  "За  мужність" порушується перед  вищестоящим органом,  організацією,  військовим командуванням. Висунення кандидатур здійснюється,  як  правило,  в трудовому колективі (військовому формуванні), де працює (проходить службу) особа, яку представляють до відзначення.
    
 
 
Нагородження  орденом  "За  мужність"  може бути проведено посмертно.
 Указ Президента України  від 21 серпня 1996 року N 720/96
 СТАТУТ відзнаки Президента України - ордена "За мужність"
 
 
6
Державний
Орден княгині Ольги I, II, III ступеня
за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї;
Знак ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка
Громадяни  України,
 іноземці та особи без громадянства.
 
Подання   про   присвоєння   почесних   звань   вносяться
 Президентові України Верховною Радою України,  Кабінетом Міністрів
 України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
 влади,  Конституційним Судом  України,  Верховним  Судом  України,
 Вищим арбітражним судом України, Генеральною прокуратурою України,
 Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,  Радою   міністрів
 Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською
 міськими державними адміністраціями,  а також  Комісією  державних
 нагород та геральдики при Президентові України, творчими спілками,
 об'єднаннями громадян
Нагородження "Орденом княгині Ольги" наступного ступеня можливе не раніш як через три роки після нагородження орденом попереднього ступеня.
Один раз на життя. Присвоєння наступного ступеня не раніше ніж за п'ять років після попереднього. Присвоєння звання  може провадитися посмертно.
Указ Президента України від 15 серпня 1997 року N 827/97
 СТАТУТвідзнаки Президента України "Орден княгині Ольги
 
Число : 30
1 - 30 Далее
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України