Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Зарва Вікторія Анатоліївна 
Доктор філологічних наук, професор
директор Інституту філології
Бердянського державного педагогічного університету
Контакти:
Робоча адреса: вул. Шмідта 4, м. Бердянськ 
Телефон робочий: (06153) 7-07-53
e-mail: zarva@bigmir.net
Наукова біографія

        Народилась 11.02.1954 р. у місті Бердянськ Запорізької області. У 1977 р. закінчила Донецький державний університет. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію “Творчість М. С. Лєскова в аспекті російсько-українських літературних взаємозв’язків” на одночасному засіданні двох спецрад із двох спеціальностей: 10.01.02 – російська література та 10.01.01 – українська література, захист відбувся у Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. У 2006 р. захистила докторську дисертацію “Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст.” зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство, захист відбувся у Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

        Основні наукові напрямки роботи: 
        Зарва В.А. професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури; директор Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. За ініціативи Зарви В.А. було створено міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство.”, включений до переліку наукових видань ВАК України, а також у 2007 р. – міжвузівський збірник наукових праць “Актуальні проблеми іноземної філології” зі спеціальностей  “Загальне мовознавство”, “Російська література”, “Германські мови”, “Порівняльне літературознавство”. За активної участі Зарви В.А.було відкрито у 2007 р. на базі БДПУ спільно з Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України Науково-дослідний інститут слов’янознавства та компаративістики. Вона є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
         Викладацька діяльність:
        Основні навчальні дисципліни, які викладає: “Історія російської літератури 60-90-х рр. ХІХ ст.”, “Теорія літератури”, “Актуальні проблеми сучасної літературознавчої науки”, “Літературна герменевтика”, “Основи наукових досліджень”. Зарва В.А. керує науковою школою БДПУ “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах”. Вона здійснює керівництво 4 кандидатськими дисертаційними дослідженнями.

        Основні публікації:
        Має 128 наукових публікацій. Основні з них наступні:
1. Російська дитяча література. Навчальний посібник: В.2 кн. Ч.1. Завдання та тести для самостійної роботи студентів: посібник. – Вид. Інтелект, 1999. – 114 с. (гриф МОН України);
2. Розвиток просвітницьких ідей у російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст.: посібник. – ТОВ “Аспект-Поліграф”, 2007. – 151 с. (гриф МОН України);
3. Російська та українська проза 60-80-х рр. ХІХ ст. (концепція просвітницького героя). – посібник. – ТОВ “Аспект-Поліграф”, 2007. – 136 с. (гриф МОН України); 
4. Дискурс Просвітництва в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст.: монографія. – 2005. – 304 с.; 
5. Історія російської літератури ХІХ століття (40-90-ті рр.): навчальна програма для студентів напряму підготовки: 6.020303 “Філологія” / Вікторія Зарва, Юлія Мельнікова. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 195 с. (гриф МОН України).

        Нагороди:
        Нагороджена знаком “Відмінник освіти України” (2005 р.); грамотами Міністерства освіти і науки України (2004 р.); Запорізької обласної державної адміністрації; почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.) за вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих спеціалістів; присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти” (2009 р.) за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України