Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Вчені регіонуExpand Вчені регіону
Інноваційна діяльність
Міжнародне співробітництвоExpand Міжнародне співробітництво
Нагороди для вчених
Наукові організації
Підготовка наукових кадрівExpand Підготовка наукових кадрів
Підрозділи центру
Про центрExpand Про центр
Робочі матеріалиExpand Робочі матеріали
Фестиваль наукиExpand Фестиваль науки
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Воронкова Валентина Григорівна 
Доктор філософських наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії
Контакти:

Робоча адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр.Леніна, 226

Телефон робочий: (0-61) 223- 82- 92

 е-mail: valentina-voronkova@yandex.ru

Наукова біографія

Народилася 9 листопада 1946 року у м.Гола Пристань Херсонської області, після переїзду батьків проживала у м.Полтава, де й закінчила Полтавську середню школу №27.

На відмінно закінчивши Київський державний університет  імені Тараса Шевченка в 1976 р. та аспірантуру в 1979 р., спеціальність за дипломом «Філософія». Навчаючись у Київському державному університеті, отримувала стипендію імені Карла Маркса. З грудня 1979 р. працює за розподілом Міносвіти України у Запорізькому індустріальному інституті на кафедрі філософії та політології спочатку асистентом, з 1980 р. – доцентом. У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію по зарубіжній філософії, а з 1992 р. – докторську дисертацію «Сучасний французький консерватизм: політична теорія і практика 80-х рр.» зі спеціальності «Філософія політики» у Санкт-Петербурзькому університеті економіки та фінансів. Галузь науки, з якої підготовлена дисертація на отримання наукового ступеня доктора наук — «Філософія політики» - 09.00.10. Для написання докторської дисертації збирала матеріал у бібліотеках м. Парижу та м. Дюнкерку. У 1994 р. отримала атестат професора  по кафедрі філософії та політології. З 29 серпня 1996 р. працює на посаді зав. кафедри адміністративного менеджменту, яка з 2002 р. – була перейменована на кафедру управління персоналом, а в 2003 р. – спочатку менеджменту, потім у тому ж році – менеджменту організацій згідно з випуском фахових спеціалістів з цієї ж спеціальності. З 2003 по 2009 рр. працювала деканом  факультету менеджменту та фінансів Запорізької державної інженерної академії.

Основні наукові напрямки роботи:

Спеціальність за основним напрямом науково-технічної діяльності, що виконується, - «Соціальна філософія та філософія історії» - 09.00.03.

Наукові роботи у період 2000-2009 рр. присвячені синергетичній методології, філософсько-методологічному аналізу постнекласичної картини світу, плідно працює у науковій царині, займаючись проблемами метафізичних вимірів людського буття, філософії управління, філософії персоналу, філософії гуманістичного менеджменту, філософії глобалізації, філософії державного управління та місцевого самоврядування.

Основні наукові досягнення:

Воронкова В.Г. - академік Української академії політичних наук (рік обрання -2002), академік Міжнародної академії наук вищої школи (обрана рішенням Загальних зборів академії 23 листопада 1999 року); член спеціалізованої  вченої ради з спеціальностей: «Соціальна філософія, філософія історії» та «Філософія освіти» у Київському національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова та спеціальності «Спеціальні та галузеві соціології» у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Головний редактор збірки наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії», яка є фаховим збірником за напрямом «Філософія» з 2001 року (2010 р. – вийшло 40 номерів).  Член редколегій  журналів «Нова парадигма» (м.Київ), «Освіта регіону» (м.Київ), «Культурологічний вісник» (м.Запоріжжя), Спеціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практики (м.Запоріжжя). Автор НДР «Формування і розвиток гуманістичного менеджменту в Україні і його вплив на розвиток людського потенціалу (0103U003546), затвердженої Міністерством освіти та науки України, яка розроблялася у 2003–2006 рр.; НДР «Формування концепції сталого економічного розвитку як основи досягнення нової якості та стандартів життя в контексті євроінтеграції» (0106U002916), яка розроблялася з 2006 по 2008 рр.; НДР «Україна в контексті глобалізаційних процесів сучасності: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри», яка розробляється в період з 2009 по 2010 рр.  Керівник підготовки наукових кадрів через аспірантури: «Філософська антропологія, філософія культури» та «Теорія та історія державного управління», в контексті яких підготовлено 13 кандидатів наук з філософської антропології, філософії культури; соціальної філософії та філософії історії, спеціальних і галузевих соціологій, політичних наук, державного управління та 1 доктор політичних наук (Кіндратець О.М.). Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи – 44 роки (2009 рік).

В.Г. Воронкова являється автором термінів до «Політологічного словника», «Енциклопедії етнокультурознавства», «Юридичної енциклопедії», «Соціологічної енциклопедії».

Вільно володіє українською, російською, французькою мовами.

Має майже 420 наукових і  методичних публікацій, серед яких  наукові монографії. За кордоном вийшло до 10 наукових публікацій ( Росія, Польща, Монголія, Казахстан, Білорусь). Неодноразова приймала участь у Міжнародних науково-практичних і методичних конференціях (Росія, Польща, 2008, 2009). Являється автором багатьох  навчально-методичних посібників  з грифом МОНУ.

Основні публікації:

1.«Современный  французский консерватизм» (Київ, «Либідь»,1990, 127 с.);

2.«Метафізичні виміри людського буття» (Запоріжжя, 2000.- ЗДІА, 176 с.);

3.«Філософія управління персоналом» (під ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової, Запоріжжя,ЗДІА, 2005.- 472 с.);

4.«Філософія гуманістичного менеджменту: соціально-антропологічні виміри» (Запоріжжя, ЗДІА, 2008.-254с.);

5.«Філософія глобалізації:соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри». Монографія. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010.- 272 с.

6. «Політологія»  (під ред.. Ю.І.Кулагіна, Полуріза  В.І – Київ:Альтерпрес, 2005.- 616 с.);

7. «Кадровий менеджмент» (К.: ВД «Професіонал». 2004.-192с.);

8. «Муніципальний менеджмент» (К.: ВД: «Професіонал»,-256с.);

9.«Соціально-економічне прогнозування» (ВД: «Професіонал», 2004.- 288 с.);

10. «Філософія» (К.: ВД «Професіонал».- 464 с.);

11.«Політологія: Хрестоматія» (Під ред. В.Г. Кремень, Ю.І.Кулагіна, А.А. Мазаракі, В.І.Полуріза.- К.:Альтерпрес, 2004.-832 с.);

12.«Менеджмент в державних організаціях» (ВД «Професіонал».-2004.-256 с.);

13.«Управління людськими ресурсами: філософські засади» (Під ред. В.Г.Воронкової.- ВД: «Професіонал».- 2006.- 576 с.);

14.«Планування та прогнозування в умовах ринку» (Під ред. В.Г.Воронкової.- ВД «Професіонал».- 2006.- 608 с.);

15.«Політика європейської інтеграції» (Під ред. В.Г.Воронкової.- К.: ВД» Професіонал».- 2006.- 512 с.);

16.«Маркетинг соціальних послуг» (Під ред. В.Г.Воронкової.- К.:ВД «Професіонал».-2008.- 576 с.);

17.«Етика ділового спілкування» (В співавторстві.-Львів: «Магнолія: 2006, - 2009.- 312 с.);

18.«Міжнародні економічні відносини» (В співавторстві К.: ВД «Професіонал», 2009, 352 с.);

19.«Регіонально-адміністративний менеджмент» (Під ред. В.Г.Воронкової.- К.: ВД  «Професіонал», Центр учбової літератури, 2010,  352 с.).

Нагороди:

-          За наукові досягнення нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998р);

-          Почесна відзнака Української Федерації вчених (2005 р.);

-          Нагрудний знак «Петро Могила» (2007);

-          Орден 11 ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм» (2009р.);

-          Почесна грамота «Господиня свого краю»;

-           Грамота Міністерства освіти і науки України;

-          Нагороджена почесними грамотами Ленінської районної адміністрації (м.Запоріжжя), Запорізької міської ради, Запорізької обласної ради, Запорізької обласної державної організації;

-          Про досягнення Воронкової В.Г.  написано в енциклопедичному словнику «Жінки України»; збірнику автобіографій людей «Герои и судьбы: Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже веков» (2000р.).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України