Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Вчені регіонуExpand Вчені регіону
Інноваційна діяльність
Міжнародне співробітництвоExpand Міжнародне співробітництво
Нагороди для вчених
Наукові організації
Підготовка наукових кадрівExpand Підготовка наукових кадрів
Підрозділи центру
Про центрExpand Про центр
Робочі матеріалиExpand Робочі матеріали
Фестиваль наукиExpand Фестиваль науки
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Величко Степан Петрович 
Доктор педагогічних наук, професор
завідувач кафедри фізики та методики її викладання
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка
Контакти:
Робоча адреса: 25006 м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1
Телефон робочий: (0522) 341511
e-mail: Velychko@mail.ru
Наукова біографія

        Народився 13 серпня 1947 року в селі Станкувате Вільшанського району Кіровоградської області. Освіта вища, в 1970 році закінчив фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського (нині Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, м. Одеса) за спеціальністю „Фізика і технічна механіка”. Кандидатську дисертацію на тему «Шляхи вдосконалення навчального експерименту з фізичної оптики в Х класі середньої школи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) захистив у жовтні 1980 року в НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР (м. Москва). Докторську дисертацію «Розвиток  системи навчального фізичного експерименту в середній школі» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) захистив у жовтні 1998 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

        Найважливіші досягнення та діяльність:
        Розробив ефективну систему навчальних дослідів для ознайомлення школярів і студентів з основами спектроскопії, голографії та квантової фізики, створив оригінальні нові комплекти навчального обладнання „Універсальний спектральний комплект УСК-6”, комплект „Оптика”, „Оптика-класика”, „Оптична міні-лава”, комплект саморобного обладнання для виконання дослідів на основі лазера, прилад для графічного запису деформації, прилад для вивчення газових законів тощо.
        За час роботи у Кіровоградському педагогічному університеті викладав курс загальної фізики, історію фізики, постійно читає дисципліну „Шкільний курс фізики та методика її викладання”. Розробив і запровадив у навчальний процес серію спецкурсів: „Організація та керівництво технічною творчістю учнів у школі”, „Виховна робота з фізики в середній школі” (1985-1987 роки). Авторські спецкурси „Використання лазера у викладанні шкільного курсу фізики” з 1983 року, „Практика з шкільного фізичного експерименту” з 1993 року,  „Використання комп’ютерної техніки у навчанні фізики” з 2003 року успішно запроваджуються у навчальний процес, забезпечуючи ефективну підготовку майбутніх учителів фізики. Постійно виступає з доповідями про актуальні проблеми дидактики фізики перед учителями м. Кіровограда і області.
        Є організатором проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі”, що традиційно проводиться в Кіровоградському педагогічному університеті (1994-2004 рр.), Всеукраїнської студентської конференції „Фізика. Нові технології навчання”
(1999-2009 рр.) та конференції „Засоби реалізації сучасних технологій навчання” (2001- 2009 рр.), котра з 2005 року набула статусу міжнародної. Плідно виконує обов’язки наукового редактора, видав 25 збірників наукових праць.

        Основні публікації:
Має понад 300 науково-методичних праць, серед яких 2 монографії, 1 авторське свідоцтво; понад 150 статей; 48 посібників для вчителів і студентів, зокрема:
1. Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній школі. –Кіровоград, 1998. –302 с.,
2. Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту. – Кіровоград, 2007. – 128 с. (у співавторстві з В.П.Вовкотрубом);
3. Лазер у шкільному курсі фізики. –К.: Рад. шк., 1989. –143 с. (у співавторстві з І.З.Ковальовим),
4. Практикум з технічних засобів навчання. –Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ, 1999. –120 с. (у співавторстві з О.М.Царенком),
5. Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі. –К., ІЗМН, 1999. –303 с. (у співавторстві з А.М.Гуржієм та Ю.О.Жуком)
6. Вивчення основ квантової фізики. – Кіровоград, 2002. – 274 с. (у співавторстві з Л.Д.Костенко),
7. Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики. – Кіровоград, 2002. – 167 с. (у співавторстві з І.В.Сальник),
8. Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. – Кіровоград: „Імекс ЛТД”, 2006. – 202 с. (у співавторстві з Е.П.Сіриком),
9. Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності. – К.: „Професіонал”, 2008. – 192 с. (у співавторстві з І.Л.Царенко),
10. Методика викладання безпеки життєдіяльності. – К.: КНТ, 2008. – 318 с. (у співавторстві з І.Л.Царенко, О.М.Царенком) та ін.

        Нагороди:
Почесна грамота Міністерства народної освіти УРСР (1991 р.),
Почесна грамота виконавчого комітету Кіровоградської міської ради (1999 р.),  Почесна грамота управління освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації (2000 р.),
Знак „Відмінник освіти України” (2000 р.),
Подяка управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2005 р.).
Знак „За наукові досягнення” (2006 р.),
Знак „Петро Могила” (2007 р.).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України