Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Тарасевич Віктор Миколайович 
Доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри політичної економії Національної металургійної академії України
Контакти:

Робоча адреса: 49600, м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

Телефон робочий: 47-42-42,  374-82-84

 е-mail: v_tarasevich@list.ru
Наукова біографія

Народився 6  листопада  1958 р.  у селищі  Мокре Пружанського району Брестської області ( Республіка Білорусь).

У 1981 р. закінчив інженерно-економічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту за спеціальністю “ Економіка і організація  металургійної промисловості “. А у 1986 р. аспірантуру при  кафедрі політичної економії цього вищого навчального закладу.

Кандидатська дисертація (1986 р., Одеський державний університет ім. І. Мечнікова) була присвячена закономірностям ефективності та інтенсифікації виробництва, а докторська (1992 р., Інститут економіки НАН України) – проблемам ефективності виробництва в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки.

 

Викладацька та наукова діяльність:

На викладацькій роботі із 1987 р.: асистент, доцент (1989 р.), професор (1993) кафедри політичної економії  Державної металургійної  академії України (з 1999 р. – Національної металургійної академії України). У 1994 р. обраний  завідувачем  кафедри  політичної економії, яку очолює і по теперішній  час.

Викладає  дисципліни ”Економічна  теорія”, ”Історія економічних вчень та економічної думки”,  “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, ”Міжнародна економіка” та  інші.  За  його редакцією та за авторською участю  видано  7 підручників   та навчальних посібників   із грифом МОНМС України (“Міжнародна економіка”(Київ, ЦНЛ, 2006 р.), “Економічна теорія”(Київ, ЦНЛ, 2006 р.), “Microeconomics: textbook”(Київ, ЦУЛ, 2008 р.), “Національна економіка”(Київ, ЦУЛ, 2009 р.), “Устойчивое развитие: теория, методология, практика”(Суми, Університетська книга, 2009 р.), “ Управління регіональним розвитком” (Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2010 р.), “Міжнародна економіка” (Київ, ЦУЛ, 2012 р.).

Активно займається науково-громадською  роботою.  Входить  до складу редколегій журналів "Економіка України", "Економічна теорія",  "Механизм  регулирования экономики", а також кількох фахових збірників наукових праць. Є  членом  правління Міжнародної асоціації інституціональних досліджень; членом Міжнародної Нової економічної асоціації; членом  міжнародної асоціації  політичної економії  країн СНД  та Балтії;  членом спеціалізованої Ради  по присудженню  ступенів  доктора наук; членом експертної ради ВАК України із  спеціальності "Економічна  теорія та  історія економічної думки".

 

Основні наукові досягнення:

Вперше звернув увагу на  об’єктивне існування  економіко-універумного знання  або екуніки. Сформулював і охарактеризував  основні парадигми  і парадигмальні теорії  фундаментальної економічної науки, позначив та структурував її предметний простір. Висунув концепцію  Серединного типу еволюції людства,  в межах якого  розвивається православно-євразійська цивілізація, а  також  ідею Великою Євразії. Обґрунтував  оригінальні закономірності інституціональної еволюції  людства та їх особливості  в різних  цивілізаційних утвореннях.  Розглянув духовні  межі  експансії  католицько-протестантської   цивілізації  та пов’язані  із  цим  причини світової економічної кризи  2007-2010 рр.  Запропонував концепції  універумізації  економічних перетворень  та триєдиного економічного регулювання. Визначив оригінальні типи економічного зростання й адекватні  методи та інструменти  їх стимулювання в умовах  кризи  та депресії.  Сформулював змістовне наповнення  вершин “трикутника довіри” в сучасній економіці.

Наукові праці (більше 200, у т. ч. 22 монографії) присвячені  предметному простору, філософії і методології  фундаментальної економічної науки;  проблемам економіки  цивілізацій,   інноваційно-синергетичним  механізмам  інституційної  еволюції людства (в універсумному контексті); ефективності національної економіки та механізмам її підвищення; проблемам  економічного  розвитку та  ідеологічним аспектам  економічної модернізації.

 

Основні публікації:

- Эффективность общественного производства:  сущность и механизм роста(К.: Вища школа, 1991);

- Экономические парадигмы и парадигмальные теории  (Днепропетровск: Сич, 1995);

- О предмете экономической теории (Днепропетровск: Сич, 1997);

- Очерки теории переходной экономики (К.: Наукова думка, 2001);

- Экуника: Гипотезы и опыты(Москва: ТЕИС, 2008)

Під його керівництвом були підготовлені 10 кандидатів економічних наук.

 

Нагороди:

- Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999); 

- Почесна грамотою Міністерства освіти  України (1999 р.);

- Подяка голови  Дніпропетровської  облдержадміністрації (2004 р.);

- знак МОН України "Відмінник освіти України" (2005 р.);

- Почесна грамота Дніпропетровської  обласної ради (2010 р.);

- Почесна грамота Верховної Ради України (2011 р.)

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України