Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Тяпкін Олег Костянтинович 
Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник
Контакти:

Робоча адреса: 49000 Дніпропетровськ, вул. Московська, 6,

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

Телефон робочий: (056)778-12-42

e-mail: tyapkin.oleg@mail.ru
Наукова біографія

Народився 20.02.1960 р. в м. Дніпропетровськ, Україна.

Закінчив Дніпропетровський гірничий університет, спеціальність «Геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ корисних копалин».

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Раціональна методика обробки геофізичних даних при картуванні порід фундаменту (на основі фізико-геологічних моделей рудних вузлів та рудних полів південного сходу Українського щита)» за спеціальністю «Геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ корисних копалин», спецрада при Дніпропетровському гірничому інституті. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Розв’язок геоекологічних проблем техногенно навантажених регіонів України геофізичними методами», спеціальність «Геофізика», спецрада при Інституті геофізики НАН України, м. Київ.

Основні наукові напрямки роботи:

Використання геолого-геофізичних методів досліджень при вирішенні проблем раціонального природокористування й екологічної безпеки техногенно навантажених регіонів України, геоекології та сучасної геодинаміки.

Розвиває новий науковий напрямок – екологічну геофізику.

Приймає активну участь у дослідженнях принципів збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу в рамках обґрунтування стратегії сталого розвитку техногенно навантажених регіонів України.

Викладацька та наукова діяльність:

Вміло поєднує науково-дослідну і викладацьку діяльності. За сумісництвом з 1999 року викладає спецкурси еколого-геофізичної спрямованості у ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Основні наукові досягнення:

Науково-практичні розробки Тяпкіна О.К. були використані у проекті Закону України «Про концепцію переходу України до сталого розвитку» (який було розроблено ІППЕ НАН України разом з іншими інститутами НАН України на виконання розпорядження Президії НАН України від 02.06.2006 р. №355 і направлений у Верховну Раду України для прийняття відповідного законодавчого акта) і проекту Державної програми сталого розвитку регіону видобутку і первинної переробки уранової сировини (затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. №1691), а також у науковому супроводі реалізації природоохоронних заходів цієї програми.

Отримані вагомі науково-практичні результати при розробці та впровадженні першої в Україні регіональної системи комплексного екологічного моніторингу СЕМ «Придніпров’я» та проектуванні системи моніторингу території міста Жовті Води (на виконання «Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки», яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 р. №656). При безпосередній участі підготовлені до видання перші в Україні екологічні карти Дніпропетровської області (1998 р.) та м. Дніпропетровська (2001 р.), а також екологічний атлас Дніпропетровської області (2009 р.). Власні науково-практичні розробки також були використані при підготовці вихідних матеріалів для Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. №122 про надзвичайну екологічну ситуацію, що склалася в Широківському районі Дніпропетровської області, і при підготовці обґрунтування для визначення зон техногенно-екологічної небезпеки в Західному Донбасі, а також при виконанні геоекологічного зонування району м. Кривий Ріг для розподілу коштів, отриманих від реалізації державної частини акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь» на заходи щодо поліпшення еколого-економічного стану прилеглих до м. Кривий Ріг населених пунктів (згідно Закону України від 23.02.2006 р. №3469-IV «Про внесення змін у Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік»).

          Список наукових публікацій налічує понад 200 найменувань, серед яких підручник для вузів, монографії, статті та доповіді, в т.ч. за кордоном – Іспанія, Нідерланди, Росія, Фінляндія, Шотландія.

Основні публікації:

1.ТЯПКІН К.Ф., ТЯПКІН О.К., ЯКИМЧУК М.А. Основи геофізики: Підручник для вузів. – Київ: «Карбон Лтд», 2000. – 248 с.

2.ТЯПКИН О.К. Прогнозирование развития радиологической обстановки в условиях юго-востока Украины // Доповіді Національної академії наук України. – 2001. – №10. – С.116-120.

3.ШАПАР А.Г., ЄМЕЦЬ М.А., КОПАЧ П.І., ТЯПКІН О.К., ХАЗАН В.Б. Стратегія і тактика сталого розвитку. – Дніпропетровськ: «Моноліт», 2004. – 320 с.

4.ТЯПКИН О.К. Геофизические методы решения геоэкологических задач. – Днепропетровск: Монолит, 2006. – 296 с.

5.ТЯПКИН О.К. Прогнозирование направлений распространения опасного геоекологического влияния объектов ядерно-топливного цикла на основе тектонической информации // Екологія і природокористування: Зб. наук. праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України. – Вип.14. – Дніпропетровськ, 2011. – С.203-210.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України