Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Тогобицька Дар’я Миколаївна 
Доктор технічних наук, професор
Старший науковий співробітник відділу фізико-хімічних проблем металургійних процесів
Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Контакти:
Робоча адреса: 49050, м. Дніпропетровськ, пл. Акад.Стародубова, 1
Телефон: (056) 790-05-28
E-mail: isi-ofhp@mail.ru; dntog@mail.ru
Наукова біографія

        Народилась 23.03.1944р. у с. Саївка П’ятихатського району Дніпропетровської області.
        Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика» в 1966 р.
        В 1986 р.  в Інституті чорної металургії НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Вибір базового режиму доменної плавки на основі комплексного використання методів фізико-хімічного та математичного моделювання» за спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних металів». В 2000 р. в         Національній металургійній академії України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розробка методології аналізу і оптимізації процесів виробництва  чавуну і сталі на основі моделювання властивостей та взаємодії металургійних розплавів» (спеціальність 05.16.02 «Металургія чорних металів»).

        Викладацька діяльність:
        Тогобицька Д.М. є професором кафедри теорії металургійних процесів НМетАУ - 2005р.

        Основні напрямки наукової роботи:
        Наукові дослідження д.т.н. Тогобицької Д.М. зосереджені у галузі створення інформаційних технологій та комп’ютерних систем, математичного моделювання фізико-хімічних властивостей металургійних розплавів та оптимізації металургійних процесів.

        Основні публікації:

1. Тогобицкая Д.Н. Информационно-математическое моделирование шла¬ковых и железоуглеродистых расплавов. //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 1998. - №4. - С.7-10.
2. Тогобицкая Д.Н., Хамхотько А.Ф. и др. Моделирование на ЭВМ свойств оксидных систем. //Изв.ВУЗов.Чеpная металлургия. - 1991. - №12. - С.41-45.
3. Приходько Э.В., Тогобицкая Д.Н. Физико-химическое моделирование процессов межатомного взаимодействия в  металлургических расплавах. //Вестник Приазовского государственного технического университета: Сб.науч.тр. - Вып.7. - Мариуполь. ?1999. ?С.72-82.
4. Тогобицкая Д.Н., Приходько Э.В. Система "металл-шлак" как объект моделирования.  //Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. - Киев. - Наукова Думка. ?1998. ?С.98-104.
5. Тогобицкая Д.Н., Жмойдин Г.И. Авторизованный компьютерный продукт в     отечественной металлургии. //Известия РАН. Металлургия. Металлы. - 1996. - 1. - С.29-45.
6. Тогобицкая Д.Н., Хамхотько А.Ф., Лихачев Ю.М. Оптимизация металлур-гических технологий и концепция создания информационно-интеллектуальных систем. Сб.н.т. //Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. - Киев. - Наукова Думка. - 1995. - С.242-249.
7. Тогобицкая Д.Н. Система анализа и выбора рациональных режимов работы металлургических агрегатов на ЭВМ. //Черная металлургия. Наука-Технология-Производство. МЧМ СССР. ?М.: Металлургия. - 1989. - С.384-390.
8. Приходько Э.В., Тогобицкая Д.Н. Базы  физико-химических и технологических данных для создания информационных технологий в металлургии. //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 1999. - №3. - С.17-21.
9. Тогобицкая Д.Н., Бродский С.С., Жмойдин Г.И. От баз данных к базам знаний в металлургии – технологический уровень. //Изв. АН. Металлы. - 1998. - №6. –С.27-43.
10. Тогобицкая Д.Н., Хамхотько А.Ф., Белькова А.И. Выбор рационального состава доменной шихты на основе физико-химического моделирования свойств расплавов. //Тр.МНПК. «Металлургия России на рубеже XXI века». – Новокузнецк. – 2005. – т.1. – С.92-99.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України