Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Ткаченко Володимир Андрійович 
Доктор економічних наук, професор
заступник Директора НДІ економіки та суспільства
Контакти:
Телефон робочий: 31-16-29, 778-05-28
e-mail: niires@duep.edu
Наукова біографія

        Народився 07 вересня 1935 року в с. Лугове, Васильківського району, Дніпропетровсьої області. В 1956 р. закінчив  Вище Військово-авіаційне училище пілотів (м.Чернігів, Україна) та отримав спецыальнысть пілот-винищувач. В 1960 р. закінчив економічний факультет Університету марксизму-ленінізму при ЦК КІІРС (м.Москва, Росія) та отриав диплом спеціаліста з економічної теорії. В 1968 р. закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету (м.Дніпропетровськ, Україна) та отримав диплом інженера-механіка по виробництву літальних апаратів.
В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оперативне управління виробничими процесами. Організаційний аспект» в інституті економіки промисловості НАН України (м.Донецьк). В 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Оперативне управління машинобудівним комплексом» в інституті економіки промисловості НАН України (м.Донецьк).
        В 1993 р. отримав диплом дійсного члена Академії економічних наук України.  В 1995 р. отримав диплом дійсного члена Міжнародної академії біоенерготехнологій. В 1997 р. отримав дипломи дійсного члена Міжнародної академії інформаційних наук та Міжнародна академія авторів наукових винаходів та відкриттів (Страсбург, Франція). В 2000 р. отримав диплом дійсного члена Міжнародної академії авторів наукових винаходів та відкриттів.
В різні роки працював на таких установах:
Південний машинобудівний завод, Дніпропетровськ. 1958-1963:
Менеджер організації металообробних виробництв, комсорг цеху, 1958-1961;
Менеджер з соціально-економічних питань, комсорг заводу, 1961-1963;
Науково-дослідний інститут технології машинобудування, Москва, Росія, 1963-1976:
Менеджер з організації науково-дослідних робіт, управління, координації і контролю науково-дослідних проектів, 1963-1968;
Керівник науково-технічного відділу, менеджер з управління комплексними науково-дослідними проектами розробки нових технологій у машинобудуванні, 1968-1976;
Менеджер з програмного забезпечення інформаційно-обчислювального центру, розробки програмного забезпечення, координації діяльності інформаційно-обчислювального центру, управління системою інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт за комплексними проектами НДР, 1973-1976;
Український науково-дослідний інститут технології машинобудування, Дніпропетровськ, Україна, 1976-1993;
Менеджер з організації, планування і управління машинобудівним виробництвом, організації, планування і регулювання процесів машинобудівного комплексу в ракетно-космічній галузі, управління проектами технологічного забезпечення машинобудівного виробництва, 1976-1986;
Менеджер 5 проектів щодо створення гнучких виробничих систем на базі роботизованого та автоматизованого обладнання і устаткування, один із розробників галузевих методичних матеріалів щодо проектування, організації і впровадження гнучких виробничих систем Міністерства загального машинобудування;
Керівник лабораторії нових форм організації і систем управління машинобудівного виробництва, керівник науково-дослідними проектами щодо розробки і впровадження нових форм організації і автоматизованих систем управління в ракетно-космічній галузі, 1986-1993;
Головний спеціаліст галузі щодо організації і управління ракетно-космічним виробництвом, координації та управління проектами технологічної підготовки виробництва, автор автоматизованої системи управління технологічною підготовкою ракето-космічних виробництв, 1976-1993;
Державний базовий центр критичних технологій України в машинобудуванні «Криттехмаш», Дніпропетровськ, Україна, 1993-1998:
Директор ДБЦ КТ «Криттехмаш»;
Розробник галузевої методики оцінки науково-технічного рівня і наукового потенціалу України;
Один із проектантів і розробників державної системи України у справах спецінформації і критичних технологій;
Розробник Національної програми критичних технологій України;
Менеджер 5 проектів Національної програми критичних технологій України в галузях машинобудування, атомної енергетики, авіаційної техніки, медичної апаратури і обладнання, металургії;
Верховна Рада України, Київ, 1994-2004:
Член Консультативної ради з соціально-економічних питань при Голові Верховної Ради України;

        Основні наукові досягнення:
Займався науковою діяльністю в:
Науково-дослідному інституті технології машинобудування (м. Москва) на посадах:
1963 рік – старший інженер-технолог по виробництву літальних апаратів;
1966 рік – начальник бюро розробки та впровадження нових технологій;
1968 рік – начальник науково-технологічного відділу – менеджер розробки нових технологій;
1973 рік – начальник сектору розробки інформаційних технологій;
1976 рік – начальник сектору організації і управління виробництвом літальних апаратів.
– Український науково-дослідний інститут технології машинобудування (Дніпропетровськ):
1976 рік – начальник лабораторії організації та управління виробництвом літальних апаратів;
1976 рік – головний фахівець з організації та управління виробництвом літальних апаратів Міністерства загального машинобудування.
Інституті економіки промисловості НАН України (м.Донецьк) де захистив дві дисертації;
Державному базовому центрі критичних технологій у машинобудуванні «Криттехмаш» на посаді  директора (1993 р.);
Дніпропетровській академії управління, бізнесу та права на посаді проректора з наукової роботи (1997 р.)
Ткаченко В.А.був членом спеціалізованих вчених рад:
К 08.051.03 при Дніпропетровському державному університеті, спеціальність 08.02.03 Організація управління, планування і регулювання економіки (Дніпропетровськ, 1994-2000).
К 08.080.01 при Національній гірничій академії України, спеціальність 08.07.01 Економіка промисловості, (Дніпропетровськ, 1997-1999).
Д 08.084.04 при Національній металургійній академії України, спеціальність 08.06.02 Підприємництво, менеджмент та маркетинг (Дніпропетровськ, 1999-2003).
Д 08.085.01 при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, спеціальність 05.13.22 Управління проектами та розвиток виробництва (Дніпропетровськ, 1999-2005).
К 08.120.01 при Дніпропетровському університеті економіки та права, спеціальність 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємством (Дніпропетровськ, 2002-2004).
Він був членом редакційних колегій журналів:
Академічний огляд (Дніпропетровськ, 1997-2005).
Вісник Академії економічних наук України (Донецьк, 2001-2005).
Арсенал (Київ, 1998-2005).
Фізичний вакуум і природа (Київ, 1999 2005).
Економіка: проблеми теорії та практики (Дніпропетровськ, 1999-2005).
Бізнес Информ (Харьків, 2003-2005).
Вісник Донецького університету економіки та права (Донецьк, 2003-2005).

        Викладацька діяльність:
Ткаченко В.П. працював і викладав в наступних закладах:
– Дніпропетровський національний університет:
Голова Державної екзаменаційної комісії на кафедрі економічної кібернетики, 1994-1996 та 1998-2000;
– Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровськ:
Професор кафедри економіки будівництва, 1995-1997;
Професор кафедри менеджменту та маркетингу, 1998-2000;
– Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права;
– Дніпропетровський університет економіки та права;

        Основні публікації:
1. Ткаченко В.А., Чередниченко Н.А., Тигипко С.Л. Качество управления и организационная технология. – Д.: ДГУ, 1991. – 225 с. Монография.
Машиностроение Украины: новые технологии / Под научной редакцией В.А. Ткаченко. – Д.: ДГУ, 1993. – 225 с. Избранное.
Ткаченко В.А., Клочко В.М., Лямец В.І. Оценка научно-технического уровня и научного потенциала НИИ и КБ отрасли. – Д.: ДГУ, 1993. –160 с. Отраслевая методика.
2. Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л. Нововведения в организации общественного производства. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1996. – 59 с. Монографія.
3. Ткаченко В.А., Холод Б.И., Орчелота В.И. Курс осторожных экономических мероприятий. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 59 с. Монографія.
4. Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л. Проблемы управления социально-экономическими системами в переходный период. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 54 с. Монографія.
5. Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л., Берсуцький Я.Г. Концептуальные направления социально-экономической реконструкции. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 67 с. Монографія.
6. Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л. Практика совершенствования оперативного управления. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 352 с. Монографія.
7. Ткаченко В.А., Холод Б.І., Воронков О.Г., Лямець В.І. Оперативное управление производством. Технологическая база управления. – Київ: «Соборна Україна», 1998. – 235 с. Монографія.
8. Ткаченко В.А. Шлях у майбутнє України через визначення сьогодення. – Київ-Дніпропетровськ: МАБЕТ ПРВ, 2001. – 267 с. Монографія.
9. Тян Р.Б., Ткаченко В.А., Чернышук Н.М. Организация производства. Учебник с гр. МОН Украины. – Д.: Изд-во ДУЭП, 2002. – 262 с.
10. Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятий. Учебник с гр. МОН Украины. – Д.: Наука и образование, 2003. – 300 с.
11. Ткаченко В.А., Тян Р.Б., Холод Б.І. Управління проектами. Підручник с гр. МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
12. Ткаченко О.В. та ін. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність. Навчальний посібник с гр. МОН України за загальною і науковою редакцією проф. Ткаченко В.А. – К.: Центр навчал. літ., 2003. – 288 с.
13. Ткаченко В.А. Концептуальні погляди щодо трансформації економічної системи. – Донецьк: ІЕП НАН України //Вісник академії економічних наук України, № 1, 2002. – С. 23-29.
14. Ткаченко В.А. Інвестиційний потенціал підприємства – основа структурної перебудови промислового комплексу //Вісник Академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С. 70-75.
15. Ткаченко В.А. Перехідна економіка: закономірності, соціально-економічні чинники та концептуальні підходи. – Донецьк: ІЕП НАН України //Вісник Академії економічних наук України, 2003. – № 1. – С. 72-78.
16. Ткаченко B.A., Чимшит С.І. Социально-экономические системы: сущность и механизм управления. – Донецьк, ІЕП НАН України //Вісник економічної науки України. – 2004. – № 2 (6). – С. 38-48.
17. Ткаченко В.А., Чимшит С.І. Методологічні контексти операційного менеджменту. – Донецьк //Вісник ДонУЕП. – 2004. – № 2. – С. 40-47.
18. Ткаченко В.A., Чимшит С.І. Потенціал операційної системи промислових підприємств. – Донецьк: ІЕП НАН України //Економічний вісник Донбасу, 2005. – № 1 (2).– С. 80-91.
19. Ткаченко В.А. Філософія управління складними соціально-економічними системами. – Дніпропетровськ: «Наука і освіта», 2005. – 315 с. Монографія.
20. Ткаченко В.А. Основи фізичної економіки. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2005. – 235 с. Монографія.
21. Ткаченко В.А. В поисках новой научной парадигмы. – Днепропетровск: МАБЭТ, 2005. – 230 с. Монография.
22. Ткаченко О.В. и др. Основы проектирования виртуальных предприятий промышленности /Под. науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: ДУЭП, 2005. – 388 с. Монография.
23. Ткаченко В.А. В поисках новой научной парадигмы. – Д.: МАБЭТ, 2005. – 255 с. Монография.
24. Ткаченко В.А. Наукові праці з філософії економіки. – Д.: ПРВ АЕНУ, 2005. – 255 с. Вибране.
25. Ткаченко О.В. и др. Инициативная экономическая деятельность /Под науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: Монолит, 2006. – 396 с. Монография.
26. Ткаченко В.А., Холод Б.И., Чимшит С.И. Инновационно-инвестиционная деятельность предприятий промышленности. – Д.: ДУЭП, 2007. – 376 с. Монография.
27. Холод Б.І., Ткаченко В.А., Гармідер Л.Д. Комплекс эконометрических моделей построения возможных вариантов развития региона / Под науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: Монолит, 2007. – 924 с. Монография.
28. Селин А.А., Ткаченко В.А., Юпенков В.А. Космическая среда с позиций новой физики эфира. Научная парадигма познания. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2007. – 364 с. Монография.
29. Ткаченко В.А. Інтелектуальний потенціал в основі розвитку виробничих сил і виробничих відносин. – Д.: ДУЕП, Монолит, 2008. – 274 с. Монографія.
30 .Ткаченко В.А. Соціально-економічна еволюція структурних зрушень в економічних системах. – Д.: ДУЕП, Монолит, 2008. – 256 с. Монографія.
31. Ткаченко В.А. Основы конкурентных преимуществ и инновационного развития /Под общ. и науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: ДУЭП, Монолит, 2008. – 476 с. Монография.
32. Ткаченко В.А. и др. Информационно-волновая медицинская парадигма контроля и управления адаптационной способностью организма: Методы измерения биоэнергоинформационных параметров. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2009. – 218 с. Монография.
33. Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України. Науково-концептуальний альманах у 7 книгах /За наук. ред. проф. В.А. Ткаченко:
34. Книга І. Ткаченко В.А., Ткаченко В.І., Холод Б.І. Концепція розвитку технологічного потенціалу України. – Д.: МАБЕТ, Монолит, 2009. – 320 с. Монографія.
35. Книга ІІ. Ткаченко В.А. и др. Мотивационные контексты развития природных технологий. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2009. – 220 с. Монография.
36. Книга ІІІ. Ткаченко В.А. и др. Научные открытия и изобретения: технологии общественного научного признания. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2010. – 276 с.
37. Книга ІV. Ткаченко В.А. та ін. Ініціативна творча інтелектуальна діяльність. – Д.: МАБЕТ, Монолит, 2010. – 236 с. Монография.
38. Книга V. Ткаченко В.А., Козлов Е.В. и др. Основы проектирования систем оперативного управления. – Д.: ДУЭП, Монолит, 2010. – 276 с. Монография.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України