Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Тертишник Володимир Митрофанович 
Доктор юридичних наук
Завідувач кафедри Кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Контакти:

Робоча адреса: проспект Гагаріна, 26, м. Дніпропетровськ, 49005

Наукова біографія

Народився 04.07.1953 року в с. Грунь Лебединського району Сумської області, українець.

Захистив дисертацію на здобуття вченого звання кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.09 в ВНДІ МВС в м. Москві 29 січня 1987 року по темі «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування». Звання доцента присуджено в 1989 році. Захистив дисертацію на здобуття вченого звання доктора юридичних наук по спеціальності 12.00.09 в ДДУВС 25 грудня 2009 року по темі «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

Особистими захопленнями є поезія та живопис. Друкує свої поетичні філософські та літературні твори в періодичних виданнях. В 2006 році видав збірку віршів «Аудит Душі». Став лауреатом музикального конкурсу Придніпров’я як поет-пісняр. Член союзу письменників.

Основні публікації:

1.Монографія: Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / Укр. акад. МВС України. – Д.: Арт-Прес, 2002. – 432 с.

2.Посібник: Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України.— К.: «А. С. К.», 2007.— 1056 с.

3.Монографія: В.М. Тертишник; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Ліра ЛТД, 2009. – 403 с.

4.Навчально-практичний посібник: Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого. — К.: «Правова єдність», 2009. – 344 с.

5.Монографія: Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

6.Гострі кути реформування кримінального судочинства.Тези: Питання реформування кримінального судочинства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, 2005. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2005.- С. 51-59.

7.Гострі кути судово-правової реформи. Наукова стаття: Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №1. – С. 65-72.

8.Незалежне судочинство - отже не маніпулятивне. Наукова стаття: Віче. – 2006. – №9-10. – С. 54-55..

9.Функції та гарантії незалежності прокурора у правовій державі. Наукова стаття: Вісник прокуратури. – 2010. – №6. – С. 47-53.

10.Захисник у змагальному кримінальному процес. Наукова стаття: Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – №12. – С. 90-95.

11.Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу. Наукова стаття: Право України. – 2010. – №12. – С. 74-79.

12. Законодавча влада України: концептуальні проблеми удосконалення. Наукова стаття: Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 11. – С. 48-53.

Нагороди:

В.М. Тертишник за активну творчу діяльність нагороджений медаллю А. П. Чехова; є лауреатом 4 Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання. Підручник приймає участь у конкурсі на присудження Державної премії за кращий підручник.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України