Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Тарнопольський Олег Борисович 
Доктор педагогічних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційних методів навчання,
міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Дніпропетровського університету економіки та права
Контакти:
Робоча адреса: вул. Набережна Леніна, 18, Дніпропетровськ, 49000
Телефон робочий: 778-13-24
e-mail: vr.tuition@duep.edu
Наукова біографія

        Народився 21 грудня 1950 р. у м. Дніпропетровськ. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет у 1972 р. з кваліфікацією «Філолог, викладач англійської мови та літератури». Захистив у 1979 р. дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук на тему «Интенсификация обучения лексике английского языка в неязыковом вузе» за спеціальністю 13.00.02 – Методика преподавания иностранных языков; захист пройшов у Московському державному педагогічному інституті іноземних мов ім. М. Тореза. Захистив у 1992 р. дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук на тему «Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе» за спеціальністю 13.00.02 – Методика преподавания иностранных языков; захист пройшов у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Вчене звання доцента присвоєно у 1981 р.; вчене звання професора – у 1992 р. Працював на посадах:
1972-1973 Старший бібліотекар (перекладач з англійської мови) відділу науково-медичної інформації Дніпропетровського медичного інституту
1973-1975 Викладач англійської мови кафедри іноземних мов Дніпропетровського медичного інституту
1975-1980 Викладач англійської мови кафедри іноземних мов Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту
1980-2000 Завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту
2001- теперішній час Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних Дніпропетровського університету економіки та права
2005-2008 Проректор з науково-педагогічної роботи гуманітарного спрямування, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Дніпропетровського університету економіки та права
2008-теперишній час Проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційних методів навчання, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Дніпропетровського університету економіки та права.

        Основні наукові досягнення:
        1973-1979 рр. – провів теоретичне та експериментальне дослідження інтенсифікації навчання лексики дорослих студентів, які вивчають англійську мову для спеціальних цілей у немовному вищому навчальному закладі; 1980-1992 рр. – провів теоретичне та експериментальне дослідження проблеми оптимізації навчання іноземних мов студентів немовного вищого навчального закладу; 1993-2000 рр. – провів теоретичне та експериментальне дослідження інтенсивного навчання загальновживаної та ділової англійської мови україно(російсько)мовних дорослих учнів; 1997-2001 рр. – провів дослідження навчання етикету комунікативної поведінки у повсякденному спілкуванні (навчання англійської мови як іноземної в Україні); 1999-2008 рр. – провів дослідження теорії, методики та практики навчання письма тих, хто вивчає англійську мову як іноземну; 2001-2003 рр. – провів дослідження з розроблення нової концепції курсу та підручника з ділової англійської мови для України та з розроблення і практичного впровадження самого курсу та підручника; з 2006 р. по теперішній час – проводиться дослідження з впровадження програм англомовного занурення у навчання студентів ВНЗ економічних напрямів; з 2008р. по теперішній час – проводиться дослідження з розроблення нової концепції курсу та підручника з англійської мови професійного спрямування для студентів напряму «Психологія» у ВНЗ України та з розроблення і практичного впровадження самого курсу та підручника. Член міжнародних наукових і професійних товариств: TESOL (США), IATEFL - Велика Британія, IATEFL/BESIG - Велика Британія.
        Тарнопольський О.Б. є членом редколегій наукових журналів «Іноземні мови», Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики», «The Reading Matrix Journal» (США), «APAMALL Journal» (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань), був редактором у 2003-2006 рр. професійного журналу з навчання ділової англійського мови “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL, членом Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія. Він організатор чотирьох міжнародних конференцій з проблем викладання іноземних мов: у 2002, 2004, 2006 і 2009 рр. Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.02: Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті та К 41.053.04 у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського.
        Викладацька діяльність:
        Тарнопольський О.Б.  викладає курси загальної англійськоїа мови; ділової англійської мови; методики викладання іноземних мов; психолого-педагогічних аспектів викладання іноземних мов; стандарти комунікативної поведінки в англомовних країнах.

        Основні публікації:
        Автор 208 наукових публікацій: 18 книг (7 з них підручники), один розділ у колективній монографії, один розділ в енциклопедії, 62 тези доповідей на конференціях, 128 статей у професійних журналах та збірниках (18 статей, одна книга, один розділ у колективній монографії та один розділ у енциклопедії опубліковані у США, 15 статей – у Великій Британії, одна – у Канаді, одна - у Франції, одна - в Іспанії, одна - в Китаї, одна в Чеській Республіці). 64 публікації англійською мовою, одна – французькою, інші – українською та російською мовами.
        Виступив зі 122 доповідями на 120 професійних конференціях, семінарах та симпозіумах, що проводилися в Україні, Росії, Білорусії, Узбекистані, США, Великій Британії, Франції, Іспанії, Польщі, Фінляндії, Швейцарії, Греції, Нідерландах, Австрії, Монако, Чеській Республіці, Німеччині. 42 доповіді зроблені англійською мовою, одна – французькою, інші – українською та російською мовами.
        Основні наукові публікації останніх чотирьох років:
1. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. Повторне видання. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2006. – 248 с.
2. Nonnative Speaking Teachers of English as a Foreign Language//Chapter 23 in Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger (Eds.) Encyclopedia of Language and Education. Vol. 4. Second and Foreign Language Education. – New York, NY: Springer, 2007. – Р. 309-321.
3. Successful Presentations (Успішні презентації). Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей. – Київ: Ленвіт, 2007. – 135 с. (у співавторстві з Ю.С. Авсюкевич).
4. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах. Монография. Под общей и научной редакцией О.Б. Тарнопольского, В.Е. Момота и С.П. Кожушко. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. – 236 с. (в соавторстве с В.Е. Момотом, С.П. Кожушко, З.М. Корневой, А.Д. Выселко, В.А. Жевагой).
5. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 288 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко).
        Нагороди:
        Зайняв третє місце за книгу "Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза" на конкурсі Держосвіти СРСР "Новые технологии обучения" (Росія, Москва) (1990 р.) 
Має диплом, третю премія та нагрудний значок "За отличные успехи в работе" від Державного комітету СРСР з народної освіти (Росія, Москва) (1991 р.) 
Двічі отримав премію ім. Фулбрайта (США) з грантом на проведення досліджень у галузі навчання англійської мови як іноземної у США в English Language Institute, State University of New York at Buffalo (1994 р.,2005 р.) 
Отримав грант (США) на участь у Програмі регіонального обміну науковцями та проведення дослідницької роботи у США (1999 р. – у Graduate School of Education, the University of Pennsylvania, Philadelphia). .
Нагороджений грамотою - подякою Дніпропетровської обласної ради (2003), знаком «Відмінник освіти України» від Міністерства освіти і науки України (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України за «особливі заслуги перед українським народом» (2005 р.),
Почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (2006 р.),
званням «Заслужений професор Дніпропетровського університету економіки та права» (2008 р.),
медаллю «За вклад в науку» від Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» (2008 р.) 
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України