Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
ШExpand Ш
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Шишкін Олександр Олексійович 
Доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького технічного університету
Контакти:

Робоча адреса: 50005, м. Кривий Ріг, вул.. Островського, 21
Телефон робочий: 0564-26-06-43
Мобільний телефон: 067-569-11-80
e-mail: 5691180@mail.ru

Наукова біографія

        Народився 11 лютого 1955 р. у с. Червоний Партизан Свердловського району Луганської обл.

        Захист кандидатської дисертації на тему «Щелочные бетоны на основе железосодержащих компонентов» за спеціальністю 05.23.05 - «Будівельні матеріали і вироби» відбувся у 1990 р. в Дніпропетровському інженерно будівельному інституті.

        Захист докторської дисертації на тему «Специальные бетоны для усиления строительных конструкций, эксплуатирующихся в условиях действия агрессивных сред» за спеціальністю 05.23.05 - «Будівельні матеріали і вироби» відбувся у 2003 р. в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

        За напрямком наукової роботи здійснюється підготовка аспірантів, 6 з яких (у тому числі громадянин Ємену) успішно захистили кандидатські дисертації. З 1995 року завідувач кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького технічного університету, з 2001 р. голова Криворізького осередку громадської організації «Українське товариство з бетону і залізобетону».

Основні напрямки наукової роботи:
        Розробка будівельних матеріалів із застосуванням залізовміщуючих комплексів та органічних речовин, у тому числі із відходів промисловості та побуту. А також розвиток уявлень про процеси, що відбуваються на поверхні розподілу фаз із використанням в процесі досліджень і розробки нових матеріалів, які мають підвищену адгезію до будівельних матеріалів і застосовуються для ремонту та відновлення будівельних конструкцій.

Основні публікації:
        Результати наукової роботи висвітлені 141 науковій праці, у тому числі у 10 монографіях, 3 нормативних документах (Технічні умови на матеріали та вироби), 4 підручниках та 10  навчальних посібників (яким надано граф МОНУ) для студентів вищих навчальних закладів.

         1. Шишкин А.А. Физическая химия контактной зоны бетонов.  Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 88 с.
         2. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ. Кривий Ріг: Вид-во “Мінерал”, 2001. – 113 с.
         3. Шишкин А.А. Физико-химические процессы формирования контактной зоны между новым бетоном и материалами строительных конструкций // Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение, вып. № 19 – Дн-ск: ПГАСА, 2002, с. 58-70.
         4. Шишкин А.А. Пути повышения прочности пористых бетонов // Вісник ОДА БА, вип. 35, Одеса, «Місто майстрів», 2009. – С. 390-394. 
        5. Шишкин А.А. Минерально-органические композиции на основе соединений d-элементов для ремонта железобетонных конструкций // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково - технічний збірник, вип.72, Київ, НДІБК, 2009, С. 371-379.

Нагороди:
Нагороджен знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.)
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України