Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
ШExpand Ш
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Шевцов Сергій Вікторович 
Доктор філософських наук, доцент
Професор кафедри філософії
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Контакти:
Телефон робочий: (056)-374-9866, (056)-374-9871
E-mail:
ulysses1967@gmail.com
Наукова біографія

        Народився 22 березня 1967 р. у м. Тирасполь (Молдова).
        У 1999 році закінчив аспірантуру при кафедрі філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Освіта як об’єкт історико-філософського аналізу в контексті інтеграції культур». У 2008 році захистив докторську дисертацію «Поетичне мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції)». Обидві дисертації захищені за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії в спеціалізованої вченої раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
        З 1999 і донині працює у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, пройшов шлях від викладача до професора (з 2009 р.). З 2007 р. виконує обов’язки заступника декана соціально-гуманітарного факультету з наукової роботи. Керує студентським науковим гуртком, підготовкою бакалаврських, магістерських, дисертаційних робіт. Викладає наступні навчальні курси: «Філософія культури», «Філософія освіти та виховання», «Практична та комунікативна філософія», «Аналітична філософія та філософія мови», «Релігієзнавство», «Культурологія».

        С.В. Шевцов є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

        Основні напрямки наукової роботи:

        Історія вітчизняної та західної метафізики, філософія освіти, філософія культури, філософська антропологія. Автор понад 50 публікацій.

        Основні публікації:
1. Метафизика и мифологика поэтического мышления (античность – современность: со-бытийный диалог): Моногр. – Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та, 2007. – 364 с.
2. Шевцов С. В. Диалог как порождающая структура у Софокла (обзор методологических аспектов) //Грани №3(47). – Д., 2006. – С.47–52
3. Шевцов С. В. Самопознание как припоминание (жизненная драма Платона-2) //Вісник Дніпропетровського національного університету. Сер. «Філософія. Соціологія. Політологія». Вип. №14. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – С.194–203
4. Сказание как речевой акт /Вісник Дніпропетровського університету «Історія і філософія науки і техніки». Вип.16. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – С.16–24
5. Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу «Аналітична філософія та філософія мови». – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 92 с.
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України