Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
ШExpand Ш
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Шаленний Василь Тимофійович 
Доктор технічних наук, професор
Контакти:

Телефон: (0562) 47-33-11, 46-98-84

Факс: 47-07-88
e-mail: tsp@mail.pgasa.dp.ua

Наукова біографія

        Народився 12 січня 1958р. у с. Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області. У 1980р. закінчив факультет сільськогосподарського будівництва (тепер будівельний) Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. В Придніпровській державній академії будівництва та архітектури працюю з 1980 року: інженер (1980 - 1982), молодший (1982 -1988) та старший науковий співробітник (1988 - 1989) галузевої науково-дослідної лабораторії кафедри технології будівельного виробництва, асистент (1989-1990), доцент (1990-2005), професор (з 2005р. до цього часу) кафедри технології будівельного виробництва.

        Навчався в аспірантурі (1982 – 1985рр., науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Бойко В.Є.) та в докторантурі (2000-2003рр., науковий консультант – докт. техн. та економ. наук, професор Тян Р.Б.) цього ж ВНЗ. Тема кандидатської дисертації - «Розробка методів кількісної оцінки впливу номенклатури виробів на продуктивність підприємств великопанельного домобудування», спеціальність 05.23.08 «технологія і організація промислового та цивільного будівництва», захищена і затверджена ВАК СРСР у 1988р.; тема докторської дисертації «Організаційно-технологічні основи формування енергозбереження на визначальних етапах життєвого циклу цивільних будинків», та ж спеціальність, захищена у 2004р., затверджена ВАК України у 2005р.

        Дійсний член Академії будівництва України (2006), член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Від заснування працює експертом інституту експертизи проектування та досліджень ПДАБіА. Член експертної ради Вищої атестаційної комісії України з будівництва, архітектури та геодезії, член науково-експертної комісії з технології будівництва, архітектури і дизайну Міністерства освіти і науки України.

        Підготував трьох кандидатів наук.

        Основні напрямки наукової роботи:

        Наукові інтереси спочатку складали проблеми удосконалення обладнання, технології та організації виробництва конструкцій із бетону та залізобетону з техніко-економічною оцінкою доцільності таких удосконалень. Далі коло інтересів поширилось на використання в означеному виробництві ресурсозберігаючих технологій, переважно за рахунок переробки відходів, особливо металургійних, а також енергозбереження. А потім автор прийшов до висновку про необхідність науково-прикладних досліджень, які були б спрямовані на розроблення та впровадження організаційно-технологічних основ комплексної економії енергетичних ресурсів цивільними будівлями на протязі всього їх життєвого циклу. Тому зараз в науковому доробку автора роботи не лише з технології виробництва будівельних конструкцій, а й будівництва та експлуатації раніше побудованих об'єктів, включаючи їх реконструкцію та капітальний ремонт.
        Керівник ряду реалізованих проектів організації будівництва та виробництва робіт на визначних об'єктах Придніпров'я, один із нещодавно упроваджених – проект виробництва робіт із інженерного захисту території житлового комплексу «Крутогірний» у м. Дніпропетровську.

        Основні публікації:

        Опублікував одноосібну монографію, 3 навчальних посібника та біля 250 наукових та методичних праць, в тому числі 30 авторських свідоцтв колишнього СРСР, 62 патентів України та Російської Федерації на винаходи і корисні моделі.
        1. Шаленный В.Т. Организационно-технологические аспекты энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из бетона: - Днепропетровск: Наука и образование, 2002. - 200с.
        2. Шаленний В.Т. Вибiр технологiї виробництва дрiбних стiнових блокiв //Будiвництво України.- 1994.-№2.- С.26-27.
        3. Шаленный В.Т. Методика поэтапного отбора эффективных вариантов продления жизненного цикла гражданских зданий //Коммунальное хозяйство городов. - Киев: Техника. - 2003. - Вып.53. - С.309 - 316.
        4. Шаленний В.Т. Проектування бетонозмiшувальних вузлiв та заводiв з урахуванням енергоємностi виробництва //Будiвництво України.- 1999.- №3.- С.23-24.
        5. Шаленный В.Т., Папирнык Р.Б. Развитие теории технологичности проектних решений на полный жизненный цикл строительных объектов на примере монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений //Будівництво України, 2009, №1-2, С.40-43

        Нагороди:

        Нагороджений почесним знаком "Відмінник освіти України" (2000).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України