Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
ШExpand Ш
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Шайкан Валентина Олексіївна 
Доктор історичних наук, професор
Завідувачка кафедри історії України Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Контакти:
Телефон робочий: (0564)716021
e-mail: shaykan.valent@gmail.com
Наукова біографія

Народилась 05 грудня 1955 року в с. Ново-Ільїновка Тарановського району Кустанайської області (Казахстан).

Шайкан Валентина Олексіївна, завідувач кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету, Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» з березня 2007 р.

Освіта вища, закінчила Московський державний університет імені М.В. Ломоносова,1979 рік, денне відділення історичного факультету та отримала спеціальність «Історик, викладач».

У 1989 році закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету та захистила кандидатську дисертацію на тему «Коммунистическая партия - организатор и руководитель подполья Приднепровья в годы Великой Отечественной войны (на материалах Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей); протягом 2002-2005 років навчалася у докторантурі Інституту історії України НАН України та у 2006 році захистила докторську дисертацію на тему: «Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в період Другої світової війни».

З 01 вересня 1982 року Шайкан Валентина Олексіївна працює у Криворізькому державному педагогічному інституті, з 2000 р. – університеті, з 2011 р. – Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний університет». За роки роботи у вищому навчальному закладі В.О. Шайкан викладала історію КПРС, історію первісного суспільства, етнологію, етнографію; працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом. Сьогодні викладає Історію України (новітній період), Зарубіжну історіографію історії України, Актуальні проблеми історії України, дисципліну «Україна в роки Другої світової війни: проблеми дослідження».

З 2002 року є членом Асоціації істориків Другої світової війни при Інституті історії України  Національної Академії Наук України, бере участь у розробці актуальних проблем історії України, наукових проектах Інституту історії України НАН України (відділ Другої світової війни), Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; взяла участь у написанні розділу «Науковий потенціал та соціокультурний розвиток Дніпропетровщини (вища педагогічна освіта)» – спільного проекту МОНМС України та вищих педагогічних закладів України. У 2006 році брала участь у підготовці та розробці альтернативних тестових завдань для зовнішнього оцінювання знань з історії України та всесвітньої історії у Центрі новітніх технологій при Міністерстві освіти і науки України.

 З 2008 по 2014 року є експертом Наукової ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, секція «Філософія. Історія. Політологія»; з 2007 року є керівником аспірантури при кафедрі історії України, науковим керівником 4-х аспірантів та 4-х здобувачів, які навчаються в аспірантурі при кафедрі історії України Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», підготувала 1-го кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України; є членом 2-х спеціалізованих вчених рад: Д 09.053.01 у Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний університет» і у спеціалізованій вченій раді К 38. 134.01 Інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. У 2011, 2012 рр. брала участь у якості члена журі під час проведення Всеукраїнської Олімпіади з історії України.

Разом з доктором історичних наук Валерієм Олександровичем Шайканом взяла участь у 2009 р. у створенні документального фільму «Україна в огні» за О. Довженком для англомовного населення (кіностудія м. Лос-Анджелес, США) та у якості експертів дали інтерв’ю, висвітлюючи гострі проблеми української воєнної історії; взяла участь у створенні документального фільму «Кривий Ріг в роки окупації. 1941-1944 рр.» (кіностудія «Рудана», Кривий Ріг, 2010-2011 рр.).

Проблеми, над якими сьогодні працює д.і.н., професор Валентина Шайкан, належать до числа найменш вивчених та дискусійних сторінок: це суспільно-політичні процеси в Україні міжвоєнного періоду (30-40-ві рр. ХХ ст.), морально-психологічні аспекти співпраці громадян України з гітлерівською окупаційною владою та вермахтом, це й морально-психологічний стан населення окупованих територій, моделі поведінки і стратегії виживання різних його категорій і таке інше. Відповіді на гострі питання допоможуть створити більш цілісну та об’єктивну картину історичного процесу, а висвітлення незручних до недавнього часу тем у підручниках з історії підготує політикум і суспільство в цілому до сприйняття дражливих питань, допоможе ліквідувати морально-психологічні суперечності між різними політично орієнтованими верствами українського суспільства.

        Основні публікації:
За останні 5 років видано монографії:
1. «Соціально-політичні та економічні причини виникнення колабораціонізму на теренах рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в роки Другої світової війни».-Кривий Ріг: «Мінерал» АГН України, 2004.-151 с. (у співавторстві з Валерієм Шайканом);
2. «Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і військової зони» в роки Другої світової війни /Інститут історії України НАН України. Наук. ред.  д.і. н. О.Є. Лисенко.-Кривий Ріг: «Мінерал»АГН України, 2005.-466 с.; 
38 наукових статей, серед яких:
1. «До проблеми колаборації періоду Другої світової війни. Міркування з приводу монографії М.І. Семіряги «Коллаборационизм». Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны» // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. ст. Кн.13-14 /гол. Ред. З.Г. Лихолобова.-Донецьк: Дон НУ, 2007.-С.14-33;
2. Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни: анатомія стратегічного напрямку // Галичина.-2008.-№ 14.-С.47-57; 
3. Агітаційно-пропагандистська робота комуністичної партії серед населення окупованої території України у червні 1941-листопаді 1942 рр. // Історія в школі.-2009.-№5-6.- С.3-9 ( у співавторстві з Валерієм Шайканом);
4. Сучасні рефлексії на книгу Ричарда Ландвера «Боротьба за свободу. Український добровольчий підрозділ «Ваффен СС» // Галичина.-2009.- № 15-16.-С.623-630;
5. «Історична спадщина Петра Варгатюка – невтомного науковця-історика, педагога, краєзнавця (до 90-річчя з дня народження) // Історія в школі.-2009.-№ 11-12.-С. 34-37 ( у співавторстві з магістратом Артуром Дроботом) та інші.

Нагороди:

1973 рік - золота медаль за успіхи у навчанні по закінченні десятирічки;

1979 рік – медаль лауреата VІІІ Всесоюзного конкурсу наукових студентських робіт;

2007 рік – Почесна грамота облдержадміністрації Дніпропетровської області;

2007 рік - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

2012 рік - Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України