Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Світленко Сергій Іванович 
Доктор історичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

декан історичного факультету, професор кафедри історії України.

Телефон робочий: (056) 374-98-64

е-mail: svitlenko@gmail.com

Наукова біографія

У 1979 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Історія».

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діяльність друкарень загальноросійського революційного підпілля на Україні в буржуазно-демократичний період визвольного руху (1861–1895)» за спеціальністю «Історія України», спецрада при Дніпропетровському державному університеті. У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему «Народництво в Наддніпрянській Україні 60–80-х років ХІХ століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії», спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», спецрада при Дніпропетровському державному університеті.

Викладацька діяльність:

Декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (з 2002 р.), професор кафедри історії України.

Розробив лекційні курси: «Історія України», «Давня і нова історія України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», «Історіософія історії України» та ін. Автор та співавтор понад 350 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 6 монографій, 5 навчальних посібників, 1 курсу лекцій. Учасник понад 80 наукових конференцій.

Наукові інтереси: історія України кінця XVIII – початку ХХ ст.; історіографія, джерелознавство, археографія, історіософія, історико-краєзнавчі аспекти історії суспільного руху Наддніпрянщини ХІХ – початку ХХ ст.

Основні публікації:

1.«Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: Аналіз публікацій документальних джерел» (моногр.), кількість сторінок 240, 1995 р.

2.«Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії» (моногр.), кількість сторінок 240, 1999 р.

3.« Історія міста Дніпропетровська» (у співавт.) – С. 176–211, 260–338 (моногр.), кількість сторінок 115, 2006 р.

4.«Суспільний рух на Катеринославщині у 50–80-х рр. ХІХ ст.», (моногр.), кількість сторінок 268, 2006 р.

5.«Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара» – вид. 4-е, доп. і перероб, (у співавт.), (моногр.), кількість сторінок 308, 2008 р.

6.«Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області» : у 2 т. (у співавт.). – Т. 1. (історичні нариси), кількість сторінок 448, 2009 р.

7.« Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області»: у 2 т. (у співавт.). – Т. 2. (історичні нариси), кількість сторінок 400, 2010 р.

Нагороди:

-  Подяка Президента України за високі показники професійної діяльності до 85-річчя ДНУ (2003 р.);

-  Знак «Відмінник освіти» за організацію роботи МАН (2007 р.);

-  Почесне звання «Заслужений працівник освіти» за роботу з відзначення
75-річчя Голодомору в Україні (2008 р.);

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України