Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Солдатова Євгенія Дмитрівна 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Кафедра теоретичної фізики.

Телефон робочий: (056) 760-85-16, (056) 760-85-19

E-mail: soldatovaed@gmail.com

Наукова біографія

У 1958 р. закінчила Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Фізика».

У 1966 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Некоторые вопросы теории термодинамической устойчивости» за спеціальністю «Теоретична та математична фізика», спецрада при Московському державному університеті. У 1991 році захистила докторську дисертацію на тему «Термодинамическая устойчивость в области критического состояния», спеціальність «Теоретична фізика», спецрада при Київському державному університеті.

Викладацька діяльність:

Коло наукових інтересів – термодинамічна стійкість, фазові переходи, критичні та закритичні явища. Дослідження проведено і продовжується у трьох напрямках:

1. Асимптотичні дослідження критичного стану (теорія критичних показників) з точки зору термодинамічної стійкості. Запропоновано метод одержання співвідношень між критичними показниками, що базується на використанні тільки загальних умов стійкості, без застосування будь-яких гіпотез. Метод застосовується для простих і складних систем, у тому числі анізотропних. Вперше з точки зору умов стійкості та теорії критичних показників були розглянуті критичні явища у металевому церії.

2. Розроблено термодинамічний метод дослідження критичного стану. Він базується на конструктивному визначенні критичного стану за системою лінійних і нелінійних однорідних рівнянь і аналізу його стійкості. Метод розкриває різноманітність прояву природи критичного стану і пов'язані з цією різноманітністю невизначеності термодинаміки критичного стану. Встановлено й описано існування чотирьох основних типів критичної поведінки систем і проведено їх класифікацію за характеристиками стійкості і нахилом лінії фазової рівноваги у критичній точці. Для термодинамічного методу і теорії критичного стану взагалі велике значення має ілюстрація цього методу для реальних систем і статистичних моделей. Особливе значення для теорії критичного стану мають двовимірні точно розв’язувані статистичні моделі (модель Ізінга, 6-вершинна модель Ліба, 8-вершинна модель Бекстера, триспінова модель, моделі Поттса і Ешкіна – Теллера, модель жорстких квадратів). Передбачено існування стійких критичних точок нового типу, зокрема таких, в яких сходяться дві або три лінії фазової рівноваги.

3. Проводиться дослідження властивостей систем у закритичній ділянці, маловідомій області теорії конденсованих середовищ. Насамперед, вивчається термодинамічна стійкість і розвиток флуктуацій у закритичних областях конкретних систем. Зокрема, вивчаються умови безперервного переходу лінії фазової рівноваги у квазіспінодаль (лінію зниженої стійкості, лінію закритичних переходів).

За цією тематикою надруковано понад 90 наукових праць та чотири навчальних посібника.

Під керівництвом професора Солдатової Є.Д. захищено 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика:

1.Ткаченко Т.Б. Теория критических показателей и ее применение к некоторым системам, МГУ, 1983 р.

2.Мажаров М.В. Термодинамическая устойчивость и критические явления, МГУ, 1989 р.

3.Швец Г.Н. Термодинамика критического состояния в церии, Москва, 1992 р.

4.Снєгірьов М.Г. Дослідження критичних і закритичних властивостей металевого церію, ДНУ, 2002 р.

5.Галдіна О.М. Дослідження критичних властивостей деяких статистичних моделей, ДНУ, 2006 р.

6.Воронко Т.Є. Термодинамічні властивості металевого церію в критичній області γα переходу, ДНУ, 2011 р.

Професор Солдатова Є.Д. викладає загальний курс «Статистична фізика» на другому курсі факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем для студентів, що проходять підготовку за напрямом 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка», спецкурс «Теорія фазових переходів» на четвертому курсі для студентів, що навчаються за напрямом 6.040203 – «Фізика» та спецкурс «Колективні квантові явища» для студентів, що навчаються за ОППП спеціаліста та магістра за спеціальністю 7, 8.04020301 «Фізика» (спеціалізація «теоретична фізика).

Професором Солдатовою Є.Д. опубліковано 4 навчальних посібника «Термодинамика фазовых переходов и критического состояния» (1988 р.), «Термодинаміка критичного стану» (1995 р.), «Статистичні моделі та критичний стан» (Солдатова Є.Д., Галдіна О.М.; 2011) та «Теорія термодинамічної стійкості та критичний стан» (Солдатова Є.Д., Галдіна О.М.; 2012); посібники розраховані на студентів і аспірантів фізичного і хімічного факультетів університетів; також вони можуть бути корисними молодим вченим, що досліджують проблему критичного стану.

Основні публікації:

1.Soldatova E.D. Variety of critical state nature manifestations // Condensed Matter Physics (Lviv), vol. 2, №4, p. 603-616 (1999).

2.Солдатова Є.Д., Галаченко Т.Є. Термодинаміка докритичної області металевого церію // Журнал фізичних досліджень (Львів), т. 8, №1, с. 72-76 (2004).

3.Soldatova E.D. Thermodynamic stability of equilibrium system and critical state // Journal of Molecular Liquids (Shannon, Co. Clare, Ireland), vol. 120, issue 1-3, pp. 47-50 (2005).

4.Солдатова Є.Д., Галдіна О.М. Термодинаміка моделей з порушенням гіпотези універсальності //Український фізичний журнал (Київ), т. 51, №7, с. 718-723 (2006).

5.Soldatova E.D. Stability conditions for the basic thermodynamic potentials and substantiation of the phase diagrams // Journal of Molecular Liquids (Shannon, Co. Clare, Ireland), vol.127, issue 1-3, p.99-101 (2006).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України