Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Садовий Микола Ілліч 
Доктор педагогічних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: : 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1

Телефон робочий: (0522) 22-56-74

e-mail: msadovyj@kspu.kr.ua

Наукова біографія

Народився 20 серпня 1947 року, c. Водяно, Юрївського р-ну, Дніпропетровська обл., Україна.

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна  у 1970 р. за спеціальністю “Фізика”. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення методики вивчення фізичної оптики в школі на основі структурно-логічного аналізу навчального матеріалу і знань учнів» (спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання фізики, Науково-дослідний інститут педагогіки), у 2002 році захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання фізики, Київський Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

Викладацька та наукова діяльність:

Викладає наступні курси дисциплін: методика навчання фізики, спецфізпрактикум, історія фізики, історія науки і техніки, фізика твердого тіла, електротехніка, загальна екологія.

Основні публікації:

· Окремі питання сучасної та традиційної фізики. Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти. – Кіровоград: Видавництво ПП «Каліч О.Г.», 2007. (8,7 / 4,35 д.а.) (у співавт.);

· Методика і техніка експерименту з оптики. Навч. посіб. – Вип. 2. Перероб. і доп. – Кіровоград: Сабоніт, 2008. (Гриф МОНУ) (16,6 / 5,6 д.а.) (у співавт.);

· Нариси з еволюції основних фізичних ідей ХІХ-ХХ, початку ХХІ ст.: Посібн. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2008. (18,82 / 6,3д.а.) (у співавт.);

· Фізика: Підручн. – Вип. 2. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008.  (Гриф МОНУ) (28,5 / 9,5д.а.) (у співавт.);

· Співвідношення перервного та неперервного у науці фізика: Посібн. – Кіровоград: Сабоніт, 2008. – 160 с. (6,24 д.а.);

· Формування наукового світогляду через висвітлення ідей видатних вчених у курсі фізики. Наукові записки. – Вип. 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2008. – Ч. 2. – С. 91-98. (0,7 д.а.);

· Формування понять констант взаємодій у курсі фізики//Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 82. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Ч. 1. – С.  106-109.(0,3/0,15 д.а.) (у співавт.);

· Окремі питання методології методики навчання фізики.//Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 22: зб. наук. пр. / за ред. Сергієнка В.П. – К.: вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 416-422. (0,6 д.а.);

· Про структуру і предмет методології у педагогіці в умовах профільного навчання//Зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Вип. 56. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010.– С. 79-86. (0,7 д.а.);

· Місія І.Є. Тамма Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Сабоніт, 2011. –(6,5/3,25д.а.) (у співавт.);

· Система фронтальних дослідів з комплектом приладів з механіки. //Методичні реком. (для викл., студ. та вчителів) / За ред. Садового М.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – 40 с. (2,2/1,1) (у співавт.);

· Використання синергетики у навчанні фізики// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 27: збірник наукових праць / за ред. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. С.268-274. (0,5 д.а.);

· Методика і техніка експерименту з оптики: Посібник для студ. фізичних спеціальностей вищих пед. навч. закладів та вчителів фізики. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – (Гриф МОНУ) (8,51/ 3,702 д.а.) (у співавт.);

· Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків Навч. пос. [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів загальноосв. шк.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2011. – 175 с. (11,09 / 2,8 д.а.) (у співавт.);

· Методика і техніка експерименту з механіки Пос. для студ. вищ. пед. навч. закл. та вчит. / За ред. Садового М.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. - 139 с. (7,2/ 3,6 д.а.) (у співавт.);

· Математичні методи фізики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Гриф Монмолодьспорту). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012, - 300 с. (17,34/5,78 д.а.) (у співавт.);

· Історія фізики: з перших етапів становлення до початку ХХІ століття. Навчальний посібник [для студ. ф-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] - Кіровоград: «Ексклюзив-Систем», 2012. - 415 с. (17,64/8,5 д.а.) (у співавт.);

· Миссия И.Е. Тамма: учебно-методическое пособие. - [2-е изд., перераб. и доп.] - Кировоград: Сабонит, 2012. - 140 с. (6,5/3,2 д.а.).

Нагороди:

· «Відмінник народної освіти» (1980);

· Медаль А.С. Макаренка (1990);

· Почесна грамота Верховної Ради України (2005);

· Знак «Петро Могила» (2006);

· Знак «За заслуги ІІ ступеня» (2006);

· Знак «За наукові досягнення» (2007).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України