Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Перепелиця Віталій Опанасович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету
Контакти:

Робоча адреса: 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Телефон робочий: 764-55-12

e-mail: economkib_znu@mail.ru.
Наукова біографія

Народився 4 серпня 1937 року, у селі Обіточне Чернігівського району Запорізької області.

У 1955 р. закінчив Бердянський машинобудівний технікум; у 1965 р. – Новосибірський державний університет за спеціальністю «Математика». У 1964-1977рр. - лаборант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту математики Сибірського відділення АН СРСР. Кандидат фізико-математичних наук, 1971 рік, (009 – «Теоретична кібернетика», тема дисертації «Алгоритмы и оценки для некоторых задач теории расписаний», рік захисту 1970, Інститут математики Сибірського відділення АН СРСР).

У 1971-1977 рр. - доцент Новосибірського державного університету за сумісництвом. У 1977-1982 рр. - начальник групи, старший науковий співробітник Філії конструкторського бюро електроприладобудування Міністерства загального машинобудування м. Запоріжжя. З 1982 р.– зав. кафедри математики, з 1985 р. – зав. кафедри алгебри та геометрії, 1990 – р. зав. кафедри математичних методів в економіці Запорізького державного університету (ЗДУ, нині ЗНУ). Доктор фізико-математичних наук, 1990 рік, ( 01.05.02 – «Математичні моделі та обчислювальні методи»; тема дисертації «Питання розробки та дослідження алгоритмів знаходження множин альтернатив для одного класу дискретних задач», рік захисту 1989, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної Академії наук України). У 1993 році  - професор по кафедрі математичних методів в економіці. З 1994 р. -зав. кафедри економічної кібернетики ЗНУ. Викладав у вищих навчальних закладах Росії: Новосибірському державному університеті, Ставропольському державному університеті, Карачаєво-Черкеській державній технологічній академії, Кисловодському інституті економіки та права.

Основні напрямки наукової роботи:

Наукова та практична діяльність Перепелиці В.О. пов’язана з математичним моделюванням у галузі техніки та економіки.

 

Основні наукові досягнення:

В.О. Перепелиця отримав фундаментальні результати, що стосуються обчислювальної складності комбінаторних задач векторної оптимізації, питань їх стійкості та імовірнісного аналізу, дослідження задач з інтервальними або нечіткими параметрами, аналізу та прогнозування дискретних нелінійних систем.

В.О.Перепелицею разом з сибірськими математиками Гімаді Е.Х та Глєбовим М.І. у 70-ті роки започаткована відома теорія алгоритмів з оцінками. Ця теорія виявилась досить продуктивною як в теоретичних дослідженнях задач дискретної оптимізації, так і відносно практичного застосування в економіко-математичному моделюванні. Так, теорема В.О. Перепелиці стосовно того, що майже всі графи являються гамільтоновими, включена в університетські підручники з теорії графів, що видані російською, німецькою та англійською мовами (в свій час цей результат представив у Докладі АН СССР лауреат Нобелівської премії академік Канторович Л.В.). Практичне застосування теорії алгоритмів з оцінками було здійснено в процесі реального економіко-математичного моделювання при розробці календарного розкладу будівництва відомого проекту Байкало-Амурської магістралі. Отриманий конкретний результат полягав у тому, що затверджені на державному рівні терміни завершення робіт було суттєво змінено – подовжено майже в 1,5 рази.

Останні 20 років В.О. Перепелиця плідно співпрацює з колективом відділу № 135 Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Результатом цієї співпраці є два нових напрями в теорії дискретної оптимізації: теорія алгоритмів з оцінками для задач дискретної багатокритеріальної оптимізації та теорія стійкості дискретних багатокритеріальних задач. Вже досить відомою є створена В.О. Перепелицею наукова школа „Дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні  та інформаційних технологіях”. У рамках школи проводяться дослідження, що стосуються математичного моделювання задач у галузі економіки та техніки з використанням моделей дискретної багатокритеріальної оптимізації. Вивчаються властивості комбінаторних оптимізаційних задач з векторним критерієм, питання їх складності, розв’язуваності, стійкості, алгоритмічні проблеми їх розв’язання.

Серед результатів, отриманих В.О. Перепелицею та його учнями, є результати в наступних сучасних актуальних наукових напрямах:

·         розробка методів моделювання, аналізу та прогнозування дискретних нелінійних систем (запропоновано метод прогнозування часових рядів з памяттю на базі апарату клітинних автоматів та ін.);

·         розробка методів нелінійної динаміки (теорії хаосу) для моделювання та аналізу динаміки складних систем (на базі фрактального аналізу, фазового аналізу та ін.);

·         побудова моделей і методів оцінки та управління ризиками на базі багатокритеріального підходу;

·         математичне моделювання та імовірнісно-складностний аналіз дискретних багатокритеріальних задач і алгоритмів їх розв'язання;

·         дослідження задач дискретної оптимізації з інтервальними та нечіткими параметрами, розробка статистично ефективних та асимптотично точних алгоритмів їх розвязання ;

·         розробка та обґрунтування методів прийняття рішень.

Проф. Перепелиця В.О. є членом Американського Математичного Союзу (American Mathematics Society) з 1993 року; Міжнародної Асоціації математичного програмування з 1996 року.

Основні публікації:

1. Максишко Н.К., Перепелица В.А. Анализ и прогнозирование эволюции экономических систем : монографія / Запорожье: Полиграф, 2006. – 236 с.

2. Перепелица В.А., Тебуева Ф.Б. Дискретная оптимизация и моделирование в условиях неопределенности данных. – М.: Издательство «Академия Естествознания», 2007. – 151 с.

3.Перепелиця В.О., Козін І.В., Терещенко Е.В. Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми : монографія / Запоріжжя: Поліграф, 2008. – 188 с.

4.Заховалко Т.В., Максишко Н.К., Перепелица В.А. Моделирование задачи землепользования на гиперграфах // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2006. – №3. – С. 99-109.

5.Перепелица В.А., Максишко Н.К., Козин И.В. Использование модели клеточных автоматов и методов классификаций для прогнозирования временных рядов с памятью // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – №6. – С. 43-54.

6.Перепелица В.А., Козин И.В., Максишко Н.К. Задачи оптимизации на графах с интервальными параметрами // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №2. – С. 3-14.

Нагороди:

- Мiжнародним Бiографiчним Центром (Кембрiдж, Англiя ) вiдзначенний „...за видатний вклад у науку та освiту”, 1999 рік;

- Американським Бiографiчним Інститутом обраний до включення у Міжнародну Директорію Видатного Лідерства „...за видатнi вiдкриття оригiнальних концепцiй у дискретнiй математицi”, 1998 рік.

- Грант “Соросівського професора”  1999 р. та  2000 р.

- Колектив під керівництвом проф. Перепелиці В.О. отримав Грант Міжнародного Фонду Сприяння Фундаментальним Дослідженням (SOROS), 1995 рік.

 

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України