Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Прушківський Володимир Геннадійович 
Доктор економічних наук, доцент
Контакти:
Робоча адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
Телефон робочий: 061- 764-15-49
e-mail: pvg942@gmail.com
Наукова біографія

        Має вищу освіту. Кандидатську дисертацію на тему «Совершенствование структуры хозрасчетного продукта» зі спеціальності «Політична економія» захистив у 1995 р. в Київському ордена Леніна и ордена жовтневої революції державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Докторську дисертацію з теми  «Методологія реструктуризації промисловості в умовах інноваційного розвитку економіки регіону» за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» захисти в 2009 р. в  Раді по вивченню продуктивних сил НАН України.
Стаж викладацької діяльності – 27 років.

        Основні публікації:
1. «Транзитивний потенціал регіону у контексті реалізації конкурентних переваг на міжнародному ринку транспортних послуг». Науковий журнал. Вісник тернопільської академії народного господарства. Випуск 5-2.− 2005.− 108 − 115.;
2. «Методологічні проблеми контролю та використання показників фінансової звітності підприємств органами статистики в сучасних  умовах».  Продовольчий комплекс України: проблеми теорії та практики: Збірник  матеріалів наукових читань РВПС НАН України.− 2006.  − С.102 − 110.;
3. «Моделі процесів реструктуризації промислових підприємств регіону». Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал  Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України ТОВ «ДСК Центр» - Київ – 2008. − №3.−С. 29 -33.;
4. «Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика». Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика: [монографія].Донецьк:ТОВ ”Юго-Восток, Лтд”, 2008. 444с.;
5. «Інвестиційна привабливість економіки України: регіональний аспект». Проблемы развития внешнеэкономических связей  и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.- Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2009.- с.15-28.

        Нагороди:
Нагороджений почесними грамотами Відмінник освіти (2000р.); 
За розвиток Запорізького краю (2007р.)
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України