Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Приймаченко Дмитро Володимирович 
Доктор юридичних наук, професор
Професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Контакти:

Робоча адреса: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, пр. Гагаріна, 26, м. Дніпропетровськ, 49005

Телефон робочий: (0562) 370-32-01
Наукова біографія

Народився 20.05.1975 р. в с. Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

У 1997 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет.

З 1997 р. викладач кафедри теорії держави і права, старший викладач кафедри митного та адміністративного права, начальник кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України.

У 2002 р. захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата, а 2008 р. – доктора юридичних наук. У 2004 присвоєно вчене звання доцента, а 2011 р. – професора.

З 2012 р. професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Має спеціальне звання Державної митної служби України «Радник митної служби 1 рангу».

Сфера наукових інтересів безпосередньо пов’язана з митно-правовим регулюванням суспільних відносин та адміністративною діяльністю митних органів. Має понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій. Неодноразово залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів, зокрема законопроектів «Про митну службу України», «Про внесення змін та доповнень до Митного кодексу України», галузевих нормативних актів: «Концепції модернізації діяльності митної служби України», «Стратегії розвитку митної служби України», вносив пропозиції, спрямовані на вдосконалення підзаконних актів з метою підвищення ефективності діяльності митних органів, їх окремих підрозділів, покращення кадрового забезпечення митної служби України.

            Має учнів, кандидатів юридичних наук, дисертаційні роботи яких присвячені актуальним питання адміністративної діяльності митних органів.

Основні публікації:

1.Приймаченко Д.В. Теорія держави та права (Навчально-методичний комплекс дисципліни) / Укладач Д.В. Приймаченко. – Дніпропетровськ. АМСУ, 2000. – 156 с.

2.Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: Монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 332 с.

3.Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів: проблеми теорії та практики: Монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – 290 с.

4.Практикум з митного права: Навчально-методичний посібник / За ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. (у співавторстві).

5.Приймаченко Д.В. Адміністративне право: Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. – 82 с.

6.Адміністративне право України: Навч. посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 265 с. (у співавторстві).

7.Митне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Ченцова, Д.В. Приймаченка. – К.: Істина, 2008. – 243 с. (у співавторстві).

8.Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К. Юстиніан, 2004. – 736 с. (у співавторстві).

9.Митний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців Правова єдність, 2008. – 757 с. (у співавторстві).

10.Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Навч. посібник / За заг.ред. В.В. Ченцова. – К.: Істина, 2010. – 208 с. (у співавторстві).

11.Управління правоохоронними органами: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. Т.О. Проценка, С.В. Пєткова / Авт. кол. Приймаченко Д.В., Шамрай В.О. та ін. – К.: Основа, 2010. – 714 с. (у співавторстві).

Нагороди:

Нагороджений відзнаками Кабінету Міністрів України та Державної митної служби України.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України