Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Приходько Ігор Юрійович 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Завідувач відділу проблем прокатки листа Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Контакти:

Робоча адреса: площа Академіка Стародубова, 1,

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України,

49050, м. Дніпропетровськ.

Телефон робочий: 790-05-37

е-mail: office.isi@nas.gov.ua
Наукова біографія

Народився 15.04.1964. м. Дніпропетровськ. 1981 - 1986 рр.- навчання в Дніпропетровському металургійному інституті. З 1986 р. по теперішній час - робота в Інституті чорної металургії. 1991 р. - захист кандидатської дисертації. 2002 р. - отримання вченого звання старшого наукового співробітника. З 2005 р. по теперішній час - завідувач відділом проблем прокатки листа. 2009 – 2012 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.231.01 в Інституті чорної металургії НАН України. Робота у якості наукового керівника аспірантами відділу проблем прокатки листа ІЧМ.

2010 р. -. захист докторської дисертації за фахом 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» на тему «Розвиток і реалізація технології, методів розрахунку й управління параметрами процесів виробництва холоднокатаних штаб із високою площинністю та якісною поверхнею» (захист у ДонНТУ, м. Донецьк).

Основні наукові напрямки роботи:

Розвиток, реалізація в спеціалізованих засобах комп’ютерного моделювання методів розрахунків і оптимізації процесів холодної прокатки, змотування в рулони, відпалювання й дресирування тонколистової сталі.

Розвиток теорії й технології управління поперечним профілем і площинністю штаб на сучасних листопрокатних станах.

Розробка й впровадження рекомендацій, що підвищують стабільність процесу і знижують обривність штаб при безперервній холодній прокатці.

Визначення умов реалізації процесу холодної прокатки тонких штаб з мінімальними силою й потужністю.

Встановлення комплексу факторів, закономірностей їх зміни й впливу на умови злипання й проковзування витків штаб у щільно змотаних рулонах, розробка й впровадження технології, що запобігає обумовлених цим дефектів поверхні.

Розробка рекомендацій, методів і систем управління, що забезпечують високу точність по товщині, площинність, поліпшений стан поверхні штаб, зниження вібрацій і підвищення продуктивності станів в умовах високошвидкісної безперервної холодної прокатки й дресирування.

Розробка методології науково-технічного аудита листопрокатних станів.

Основні практичні досягнення:

Розроблена й впроваджена в умовах дресирувального стану ДС-1 НЛМК нова система автоматичного регулювання площинності (САРП) штаб з використанням безконтактних методів виміру площинності й температури штаби, що дозволила досягти ефекту термоправки й поліпшити площинність готових штаб на 10-30%.

Розроблена й впроваджена в умовах СБП 2030 НЛМК нова автоматична система контролю вібрацій (СКВ) і управління швидкістю стана холодної прокатки, що дозволила підвищити середню швидкість прокатки тонких (до 0,7 мм) штаб на 8-11% без розвитку вібрацій стана й виникнення підвищеної високочастотної поздовжньої різнотовщинності штаб.

Розроблені методи й алгоритми розрахунків параметрів, оптимізації процесів виробництва холоднокатаних штаб реалізовані в спеціалізованих комп’ютерних системах, що є ефективним інструментом для досліджень, і використовуються при проведенні науково-технічних аудитів технології процесів виробництва тонколистового прокату, розв’язку актуальних практичних завдань, з метою навчання й підвищення кваліфікації інженерного персоналу машинобудівних підприємств і підприємств листопрокатного комплексу. Комп’ютерні системи захищено свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір. Системи використовуються на підприємствах України, Росії, Німеччини.

Основні публікації:

1.Управление качеством тонколистового проката/[В. Л. Мазур, А. М. Сафьян, И. Ю. Приходько, А. И. Яценко]. – К.: Техника, 1997. – 384 с.

2.Приходько И. Ю. О механизме влияния шероховатой поверхности холоднокатаных полос на условия слипания витков рулонов при отжиге и образование дефектов поверхности / И. Ю.Приходько, В. И. Тимошенко, П. П. Чернов, А. М. Сафьян, В. В. Акишин//Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – № 8 – 9. – С. 92 – 101.

3.Приходько И. Ю. Система контроля и методы снижения резонансных вибраций на непрерывных станах холодной прокатки полос: / И. Ю. Приходько, П. В. Крот, Е. А. Парсенюк, К. В. Соловьёв, В. В. Акишин // Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии: сб. научн. трудов ИЧМ НАН Украины. Вып. 12. – Днепропетровск: «Визион». – 2006. – С. 232 – 244.

4.Приходько И. Ю. Управление тепловым профилем валков и плоскостностью полос селективной подачей эмульсии / И. Ю. Приходько, П. П. Чернов, С. Е. Шатохин // Сталь. – 2006. – С. 87 – 93.

5.Приходько И. Ю. Система автоматического регулирования плоскостности полос и температуры с использованием бесконтактных методов измерения / И. Ю. Приходько, П. П. Чернов, В. В. Разносилин, А. А. Сергеенко, С. В. Трусилло, В. А. Агуреев, А. И. Соболев, Е. А. Парсенюк, Ю. А. Цуканов // Сталь. – 2009. – №3. – С. 41 – 45.

6.Приходько И. Ю. Управление температурным режимом работы валков широкополосного стана горячей прокатки / Приходько И.Ю., Воробей С.А., Разносилин В.В., Сергеенко А. А., Шатохин С.Е. // Сталь.-  2010.- №11.- С. 42-47.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України