Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Приходько Олександр Анатолійович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: 49010 Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Кафедра технічної механіки.

Телефон робочий: (056) 373-12-60

e-mail: paadp@mail.ru

Наукова біографія

Народився 14.04.1953 у м. Мена, Чернігівська обл., Україна.

З 1974 по 1979 рік навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «гідроаеродинаміка».

Після навчання в аспірантурі (1979–1982рр.), працював у ДНУ зі зміною посад у такій послідовності: інженер, молодший науковий співробітник (1982–1984рр.), старший науковий співробітник кафедри прикладної газової динаміки і теплообміну (1984–1988рр.), викладач кафедри математичного аналізу (1984–1988рр.), доцент (1989–1991рр.), докторант кафедри двигунобудування (1991–1993 рр.), професор кафедри теоретичної та прикладної механіки (1994–1996рр.), завідувач кафедри технічної механіки (з 1996р. і дотепер). Одночасно з 1989 року по теперішній час працюю в Інституті транспортних систем і технологій НАН України  провідним науковим співробітником.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у Київському державному університеті у 1983 році − «Чисельне моделювання інтерференційних течій на основі рівнянь Нав`є-Стокса», спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми; доктора фізико-математичних наук у Інституті кібернетики НАНУ (м. Київ) у 1993 році − «Чисельне моделювання процесів  аерогідродинаміки та тепломасообміну на основі методу розщеплення із застосуванням пакету програм розв’язання рівнянь Ейлера та Нав’є-Стокса» за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Вчене звання професора присвоєне у 1996 році.

 Основні наукові напрямки роботи:

Математичне моделювання, числові методи, алгоритми розв’язування рівнянь Навє-Стокса, аеродинаміка, тепло масообмін.

 Основні публікації:

Монографії

· Приходько А.А. Компьютерные технологии в аэрогидродинамике и тепломассообмене. К.: Наукова думка, 2003. - 380 С.

· Приходько А.А., Сохацкий А.В. Математическое и экспериментальное моделирование аэродинамики элементов транспортных  систем  вблизи  экрана  // Днепропетровск: Наука и образование, 1998. - 160 с.

Статті

· Приходько А.А., Полевой О.Б., Пилипенко А.А. Влияние теплообмена на автоколебания скачка уплотнения при трансзвуковом обтекании профиля NACA 0012 // Техническая механика. 2011. N1.- С.21-35.

· Пилипенко А.А., Полевой О.Б., Приходько А.А. Численное моделирование  влияния  числа Маха и угла атаки на режимы трансзвукового турбулентного обтекания аэродинамических профилей // Ученые записки ЦАГИ.  2012. - Т. 43. № 1. - С. 3-31.

· Приходько А.А. Компьютерные технологии в аэрогидродинамике и тепломассообмене: модели, методы, результаты // Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении. - Казань, 2008. - С. 22-36.

· Приходько А.А., Редчиц Д.А. Численное моделирование нестационарного отрывного обтекания вращающегося цилиндра несжимаемой вязкой жидкостью // Известия РАН. МЖГ, 2009. - №6. - С. 32-39.

· Prykhodko А.А., Prisnyakov V.F. Mathematical modelling of  thermogravitational circulation in conditions tending to zero-gravity // 60th International Astronautical Congress 12-16rd October 2009, Daedjeon, Republic of Korea Report-IAF-09-A.2.2. Session Fluid and Materials Sciences. - 15 p.

 Нагороди:

Лауреат премії імені О.К. Антонова НАН України (2004 рік).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України