Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Приходько Едуард Васильович 
Доктор технічних наук, професор
завідуючий відділом фізико-хімічних проблем металургійних процесів
Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Контакти:
Робоча адреса: 49050, м. Дніпропетровськ, пл. Акад.Стародубова, 1;
Телефон: (056) 790-05-13;
E-mail: isi-ofhp@mail.ru
Наукова біографія

        Народився 12.09 1936 р. у м. Харків.

        Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Обробка металів» в 1959 р. В 1965 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних металів». Докторську дисертацію за спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних металів» захистив у 1989 р.
        Викладацька діяльність:
        З 1992 р. Приходько Е.В. є професором кафедри теорії металургійних процесів НМетАУ.
        Основні напрямки наукової роботи:
        Основні наукові дослідження д.т.н. Приходько Е.В. проводяться  в галузі фізико-хімічного моделювання процесів міжатомної взаємодії в металевих розплавах, прогнозування теплофізичних властивостей багатокомпонентних металевих систем.

        Основні публікації:
1. Приходько Э.В. Методика определения параметров направленного межатомного взаимодействия в молекулярных и кристаллических соединениях. //Металлофизика и новейшие технологии. –№11. –1995. –С.54-60.
2. Приходько Э.В., Белькова А.И. Физико-химические критерии для компьютерного моделирования фазовых равновесий в системе оксидной расплав-продукты кристаллизации. //Неорганические материалы. М. –№8. –1999.
3. Приходько Э.В., Мороз В.Ф. Методика физико-химического моделирования результатов процессов на границе раздела твердых и жидких фаз. //Неорганические материалы. –Т.38. –№5. –2002. –С.616-621.
4. Приходько Э.В., Мороз В.Ф. Физико-химические критерии для «свертки» информации о составе расплавов и соединений металлов. //Металлы. Изв. РАН. –№6. –2002.
5. Приходько Э.В. Эффективность комплексного легирования сталей и сплавов. К.: Наукова думка. –1995. –292 с.
6. Приходько Э.В. Металлохимия многокомпонентных систем. М.: Металлургия. –1995. –320 с.
В 1997 р. присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;
в 1996 р. став лауреатом Премії НАН України імені Г.В.Карпенка;
у 2000 р. - лауреат Премії НАН України імені М.М.Доброхотова. Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України у 1999 р.
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України