Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Поповський Анатолій Михайлович 
Доктор філологічних наук, професор
Професор кафедри мовної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Контакти:

Робоча адреса: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, пр. Гагаріна, 26, м. Дніпропетровськ, 49005

Наукова біографія

Народився 25 жовтня 1935 р. у с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області в родині колгоспника Михайла Івановича та його дружини Ніни Михайлівни. 1942‑1950 рр. - навчання в Приютській семирічній школі Магдалинівського району Дніпропетровської області. 1950‑1953 рр. - навчання в Тарасо-Шевченківській середній школі Магдалинівського району Дніпропетровської області. 1953‑1954 рр. – працював у колгоспі ім. Чкалова Магдалинівського району Дніпропетровської області. 1954‑1955 рр. – учитель Олександрівської СШ Магдалинівського району Дніпропетровської області. 1955‑1957 рр. – служба в лавах Радянської Армії. 1957‑1962 рр. – навчання на філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету. 1962‑1967 рр. – викладач кафедри української мови, секретар комітету комсомолу Дніпропетровського державного університету. 1967‑1970 рр. – аспірант кафедри української мови Дніпропетровського державного університету.

У 1972 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови». У 1974 році присвоєно вчене звання доцента. 1985‑1987 рр. – навчання в докторантурі Дніпропетровського державного університету. У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови». 1991‑1997 рр. – завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпропетровського державного університету. У 1992 році присвоєно вчене звання професора.

1998‑1999 рр. – завідувач кафедри історії та українознавства Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. З 2000 р. – по тепер. Час – професор кафедри мовної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

А. М. Поповський – автор понад 750 робіт з історії української літературної мови, лексикографії, діалектології, ономастики, термінології, української літератури та ін. Наукову та викладацьку діяльність проводить в Дніпропетровському національному університеті з 1962 р.й до цього часу, а в ДДУВС – з 1998 р.

Основні публікації:

1.Мова фольклору та художньої літератури Південної України ХІХ – початку ХХ ст. /Навчальний посібник. –Д., 1987. –  84 с.

2.Нормативні тенденції в мові фольклору Південної України ХІХ – початку ХХ століття /Навчальний посібник. –Д., 1988. – 92 с.

3.Значення південноукраїнських степових говорів у формуванні літературно-національної мови: Навчальний посібник. – Д., 1989. – 88 с.

4.Південноукраїнські джерела ХІХ–ХХ ст. у викладанні української та російської мов // Шляхи посилення практичної спрямованості у викладанні близькоспоріднених /української і російської мов: Тези доп. Всесоюз. наук.- метод. конф. – О., 1990. – С. 29-31.

5.Бібліографічний огляд наукових праць проф. В. С. Ващенка з українського мовознавства. – Д.: ДДУ, 1990. – 69 с.

6.Я був у Вашім ореолі слова // Богом дароване рідне слово: Василь Семенович Ващенко (до 100-річчя від дня народження). – Д., 2005. – С. 8-10.

7.Бібліографічний огляд // Богом дароване рідне слово: Василь Семенович Ващенко (до 100-річчя від дня народження). – Д., 2005. – С. 40-55.

8.«Свою Вкраїну будемо любіть» // Наталя Юрчук. Таємниця серця: Вірші. Проза. – Д.: Гамалія, 2005. – С. 3-4.

9.100-річчя В.С. Ващенка // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. – С. 392-395.

10.Українські прізвища, пов’язані з бджолярством // Актуальні питання антропоніміки / Відп. ред. І.В. Єфименко. – К., 2005. – С. 192-198.

11.Замислитись над життям // Володимир Сіренко. Велика зона злочинного режиму: Про переслідування та репресії українських інакодумців у 70-80-х роках минулого століття. – Д.: Пороги, 2005. – С. 5-6.

12.Замислитись над життям // Бористен. – 2005. – № 7. – Липень. – С. 19.

13.«Я буду Світанком!» // Наталія Дев’ятко. Три кроки до світанку: Вірші. Проза. – Д.: Гамалія, 2005. – С. 3-5.

14.В гармонії слова // Ірина Олійник. Від серця до серця: Поезія. – Д.: Ліра ЛТД, 2005. – С. 3-5.

15.Впасти з коня – ще не значить впасти духом // Іменем Закону. – 2005. – № 24. – 17.06.-23.06. – С. 5.

16.Українські прізвища, пов’язані з бджільництвом // Лінгвістика: Зб. наукових праць. Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2005. – С. 5-9.

17.Сила духу // Правознавець. Газета Юридичної академії МВС. – Д., 2005. – № 6. – С. 1.

18.Учімося у Д.І. Яворницького любити Україну // Правознавець. Газета Юридичної академії МВС. – Д., 2005. – № 8. – С. 7.

19.Ольга Чорна // Крила. – 2005. – № 3. – С. 76.

Нагороди:

2001 р. – нагороджено відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»;

2003 р. – нагороджено медаллю «Будівничий України» за вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення Української держави;

2005 р. – нагороджено медаллю МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ»;

2006 р. – нагороджено ювілейним знаком «40 років ДДУВС»;

2006 р. – нагороджено знаком Міністерством освіти і науки України «Петро Могила».

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України