Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Плаксін Сергій Вікторович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: 49005, Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 5, ІТСТ «Трансмаг» НАН України

Телефон робочий: (056) 370-21-82

e-mail: svp@westa-inter.com

Наукова біографія

Народився 18 січня 1960 р. в Дніпропетровську, Україна.

Закінчив Дніпропетровський держуніверситет за фахом «радіофізик» (диплом з відзнакою) у 1981 році.

Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження релаксації енергії гарячих електронів в арсеніді галію» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків захистив в 1988 р. у Харківському держуніверситеті ім. В. М. Каразіна, докторську – також там у 2007 році на тему «Фізичні основи побудови швидкодіючих інформаційно-керуючих систем на базі електрично активних напівпровідників» за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.

Після закінчення (диплом з відзнакою) Дніпропетровського держуніверситету за розподілом був направлений до Інституту технічної механіки АН України, де працював на посадах від інженера до старшого наукового співробітника. З жовтня 1992 р. переведений у складі лабораторії до ІТСТ «Трансмаг» НАН України, де і працює по теперішній час (з липня 2003 року – на посаді завідуючого відділом систем керування).

 Основні наукові напрямки роботи:

Напівпровідникова надвисокочастотна (НВЧ) електроніка, радіохвильові методи вимірювань параметрів високошвидкісних процесів, діагностика стану та управління режимами роботи транспортних систем з магнітною левітацією та фотоелектричних енергокомплексів.

Викладацька та наукова діяльність:

Два навчальних посібника з напівпровідникової НВЧ-електроніки; чотири «магістерських» навчальних курси (кафедра прикладної комп’ютерної радіофізики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара): «Вимірювання на НВЧ», «Методи радіофізичного моніторингу», «Інтелектуальні антенні системи» та «Методи наукових досліджень». Здійснюється керівництво дипломними роботами та навчанням в аспірантурі.

Систематично приймає участь у підготовці фахівців радіоелектронної галузі. Неодноразово залучався до атестаційного процесу в якості голови Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямами підготовки «Прикладна фізика» і «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Основні наукові досягнення:

Створив загальну методологію побудови інтегрованих інформаційно-керуючих систем різного функційного призначення (в тому числі, діагностико-терапевтичних апаратно-програмних комплексів) на основі безконтактних автогенераторних сенсорів мікрохвильового діапазону, діючих в реальному масштабі часу.

Автор понад 240 наукових робіт, з яких 2 монографії, 30 патентів України та 4 авторських свідоцтва СРСР. Член Програмного комітету Міжнародної Кримської конференції «НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології».

Основні публікації:

· Плаксин С.В. Определение времени релаксации энергии горячих электронов в  n-GaAs резонаторным методом с обработкой результатов на ЭВМ. - Изд-во Горьковского университета. «Известия ВУЗ’ов – «Радиофизика», №3, 1988.– С. 353 – 360.

· Плаксин С.В. Энергопрочный полупроводниковый преобразователь энергии микроволнового излучения  от орбитальной солнечной электростанции в постоянный ток или ток промышленной частоты  Изд-во ХНУ им. Каразина. Вісник Харківського національного університету, серія «Радіофізика та електроніка».–2004.– Вип. 1.– С. 3 – 6.

· Плаксин С.В., Соколовский И.И. Физические основы построения быстродействующих информационно-управляющих систем на базе полупроводников с горячими электронами Монография. Изд-во «Вебер», Севастополь. – 2006. – 320 с.

· Плаксин С.В. Концепция построения фазометрической радионавигационной системы для управления высокоскоростными объектами Изд-во Томского госуниверситета. «Известия ВУЗ’ов.– «Физика»,  2007. – № 7. – С. 81 – 87.

· Плаксин С.В. Гниленко А.Б., Дзензерский В.А., Погорелая Л.М.  Влияние толщины кремниевых пластин на характеристики многопереходных солнечных элементов с вертикальными p–n переходами.  Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – № 1. – С. 27 – 29.

 Нагороди:

· Дипломант Всесоюзного конкурсу науково-технічного товариства радіоелектроніки і зв’язку ім. О. С. Попова (1989).

· Нагороджений дипломами переможця Всеукраїнських конкурсів «Винахід-2007» (2008).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України