Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Пісьмаченко Людмила Миколаївна 
Доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент
професор кафедри обліку та аудиту Академії митної служби України
Контакти:
Робоча адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.  Дзержинського, 2/4;
Телефон робочий: (0562) 46-95-61
e-mail: pln1204@ukr.net
Наукова біографія

        Народилася    13 березня 1961 р. в  м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1986 р. закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві”.
        У грудні 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Організація та ефективність використання автомобільного транспорту АПК в умовах розвитку ринкових відносин» (Спеціалізована вчена рада Дніпропетровського державного аграрного університету).
        У грудні 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління за темою «Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічних простір: механізми регулювання і контролю» (Спеціалізована вчена рада Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ при Президентові України)).
        З вересня 2009 року працює на посаді професора кафедри обліку та аудиту Академії митної служби України (АМСУ). На сьогодні є автором  84 опублікованих навчально-методичних та наукових праць, серед яких одна індивідуальна монографія, один колективний підручник (під грифом МОН), 3 начальних посібники.
        Очолює напрями наукових досліджень за згаданою тематикою в межах предметних завдань вітчизняних галузей науки «Економіка», «Державне управління», виконує   фундаментальні й прикладні науково-дослідні роботи, є керівником теми НДР АМСУ «Організація та порядок здійснення інформаційного забезпечення, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів ЗЕД і митних установ та їх значення в забезпеченні фінансової безпеки України» за № 0104U003695 та співвиконавцем за темою НДР НАДУ при Президентові України «Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України». Бере активну участь у міжнародних та українських науково-практичних конференціях з досліджуваних проблем.

        Викладацька діяльність:
        Викладає дисципліни «Організація обліку», «Організація і методика аудиту», «Аудит у зарубіжних країнах», «Судова бухгалтерія», «Контроль і ревізія в митних органах», « Аудит», «Бухгалтерський облік». Є ініціатором та розробником спеціальних митних курсів «Митний аудит» та «Контроль і ревізія в митних органах».
З 2004 р. підготувала 3 кандидати наук з державного управління, продовжує виховувати наукові кадри за напрямами «Економіка» і «Державне управління».  

        Основні напрями досліджень:
- державне управління зовнішньоекономічною діяльністю,
- організація та методологія  контролінгу,
- державний фінансовий  контроль,
- організація  обліку  та аудиту,
- митний пост-аудит;
- інвестиційна діяльність.

        Основні публікації:
1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник для сільськогосподарських вузів (2005, 2009);
2. «Облік ЗЕД»: методичні вказівки з вивчення дисципліни (2007);
3. «Організація обліку» навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни (2007);
4. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: навч.посіб. (2008).
5. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія (2008);
6. «Контроль і аудит митної вартості»: навчальний посібник  (2009).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України