Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Петренко Віталій Олександрович 
Доктор технічних наук,професор кафедри
Контакти:

Робоча адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4; Національна металургійна академія України, кафедра інтелектуальної власності

тел. кафедри 374-80-28

Наукова біографія

У 1974 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут за фахом «Металургія чорних металів», а у 1990 році отримав другу освіту в Московському інституті сталі і сплавів за фахом «Ультразвукова техніка і технологія».

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження газорозподілу і розробка методів підвищення газопроникності в сухій зоні доменних печей великого обсягу», яка була підготовлена під керівництвом професора Коробова І.І. та професора Ковшова В.М.

У 1999 році обраний членом – кореспондентом Академії інженерних наук України, а у 2000 році – академіком.

 Викладацька та наукова діяльність:

З 1973 року по 1975 рік працював заступником секретаря комітету комсомолу Дніпропетровського металургійного інституту.  З 1975 року – аспірант кафедри металургії чавуну, старший науковий співробітник.

З 2007 року працює доцентом в Національній металургійній академії України, а з 2009 року професором на кафедрі інтелектуальної власності. З 2011 року Віталій Олександрович є керівником двох аспірантів за спеціальністю 05.13.22 – "Управління проектами і програмами".

З 2000 року Петренко В.О. призначений головою Державної екзаменаційної комісії Національної металургійної Академії України за фахом «Металургія чорних металів».

У 2001-2009 р.р. Петренко Віталій Олександрович був членом редакційної колегії загальнодержавного науково-технічного журналу «Метал та литво України». У даний час він є відповідальним секретарем науково-практичного журналу "Новости науки Приднепровья".

З 2004 року Віталій Олександрович призначений до складу правління Української асоціації виробників чавуну.

У 2004 році затверджений до складу спеціалізованої вченої ради К 08.231.01 Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України.

 Основні наукові напрямки:

Творча діяльність та наукова спрямованість досліджень В.О. Петренка пов’язані з використанням досягнень фундаментальних наук для вирішення актуальних проблем технології і обладнання доменного виробництва. Дослідження, які виконуються ним та проходять під його керівництвом, базуються на узагальненні досвіду керування агрегатами, підсумках експериментальних досліджень. Ним розроблені та впроваджені на доменних печах України нові методи оптимізації показників розподілу шихтових матеріалів, прийоми формування стовпа шихти, які дозволяють інтенсифікувати відновлювальні процеси та заощаджувати енергетичні ресурси.

Під його керівництвом виконано комплекс науково-дослідних робіт, спрямованих на удосконалення обладнання та технології доменної плавки. Він одним з перших виконав теоретичні і технологічні розробки впровадження у доменний процес електричної енергії, енергії ультразвуку та енергії радіаційного опромінення. Ним в співавторстві підготовлені до друку підручники «Технологія процесів виплавки чавуну» та «Энергосберегающие технологии производства чугуна», які схвалено до видання Вченою Радою Національної металургійної Академії України. Приймав участь у розробці Концепції і Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України та на даний час є членом Державної комісії з економії природного газу.

Петренко В.О. є одним з розробників нового кіснево-конверторного дуплекс-процесу виробництва сталі, який впроваджено на ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» у 2009 році.

Наказом Міністерства промислової політики України від 13.03.2009р. № 196 Петренко В.О. затверджений до складу Робочої групи з розробки пропозицій до Державної програми скорочення споживання природного газу.

 Основні досягнення:

Петренко В.О. є автором більше ніж 150 наукових праць та більш ніж 50 патентів.

Також він є автором чотирьох монографій:

«Експериментальні дослідження руху шихти та газу у доменній печі» (1996 р.),

«Дослідження ходу відновлювальних процесів у доменній печі» (2000 р.),

«Інтенсифікація процесів газодинаміки її масообміну в доменній плавці» (2000 р.),

«Виплавка ферохрому у доменній печі» (2003 р.);

Підручники та навчальні посібники для студентів і аспірантів за фахом «Металургія чорних металів»:

«Моделювання доменного процесу» (1997 р.),

«Оптимізація доменного процесу» (1997 р.),

«Доменний процес. Історія, розвиток, перспективи» (1998 р.),

«Моделювання технологічних процесів у середовищі Microsoft Excel» (2005 р.).

Під його науковим редагуванням вийшли наступні наукові видання: «Еколого – економічне обґрунтування інвестиційних проектів» (1998 р.), «Науково – педагогічна діяльність кафедри металургії чавуну (підсумки і перспективи) до 100-річного ювілею Державної металургійної Академії України (1899 – 1999)» (1999 р.). 

 Нагороди:

1) Указом Президента України від 18.08.2006 р. № 694  Петренку В.О. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;

2) Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Дніпропетровщини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя з дня народження

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України