Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Пєтков Сергій Валерійович 
Доктор  юридичних наук, професор
Контакти:
Телефон робочий: 061 220-58-41;
E-mail: SVPetkov@ukr.net
Наукова біографія

        Народився 27 серпня 1975 р.  у с. Коритно-Забугське, Вільшанського району, Кіровоградської області.

        У 1997 році закінчив Запорізький державний університет (історичний факультет) (Історія України;), був рекомендований до вступу в аспірантуру.
        З 1998 по 2001 рік навчався в Запорізькому юридичному інституті МВС України, отримав диплом з відзнакою (Правознавство).
        У 2005 році курси пройшов підвищення кваліфікації в Харківському національному університеті.
        22 травня 1999 року у спеціалізованій вченій раді  К 64.700.03 при Університеті внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему «Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в XVIII – на початку XX ст. (історико-правове дослідження)». Рішенням президії ВАК України від 10 листопада 1999 року відповідно до рішення спеціалізованої ради Університету внутрішніх справ МВС України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.
        8 липня 2005 року у спеціалізованій вченій раді  Д 64.700.01 в Національному університеті внутрішніх справ захистив докторську дисертацію на тему «Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)». Рішенням президії ВАК України від 15 грудня 2005 року відповідно до рішення спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
        У 2004 році присвоєно спеціальне звання – майор міліції.
        Має близько 150 опублікованих наукових праць з різних галузей науки (юридичної, педагогічної, управління та історії), серед них: 5 з грифом Міністерства освіти та науки України, 2 з грифом Міністерства внутрішніх справ України, 7 монографій, наукові статті у наукових фахових журналах, брошури тощо. Проводить значну організаційно-методичну роботу в Класичному приватному університеті.
        Здійснює керівництво науковою темою „Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні ”, яка виконується на кафедрі конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса.
        Здійснює керівництво науковими роботами, під його керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій. Виступає опонентом на захистах дисертацій.
        Входить до складу Спеціалізованої Вченої Ради в Науково-дослідному інституті МВС України. З 2008 року в Класичному приватному університеті створена аспірантура за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і адміністративний процес, фінансове право, інформаційне право.
        Пєтков С.В. з 2009 року очолює Спеціалізовану Вчену Раду захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук, відкриту в Класичному приватному університеті. 
        Член Вченої ради в НДІ МВС України.
        Пєтков С.В. входить до складу редакційних колегій фахових збірників „Вісник Запорізького юридичного інституту” та „Держава та регіони. Серія: Право”.

        Основні напрямки наукової роботи:
        Пєтков С.В. працює над розробкою проблем, пов’язаних з адміністративно-правовою реформою в Україні, управлінням в ОВС України, профілактикою злочинності серед неповнолітніх через діяльність молодіжних організацій.
        Основні публікації:
1. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія. – Дніпропетровськ: ДДУВС; ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 280 с.
2. Петков С.В. Технологи научного менеджмента. – Запорожье: КПУ, 2009. – 92 с.
3. Петков С.В. Менеджмент: генезис теории и современные подходы– Запорожье: КПУ, 2009. – 64 с.
4. Петков С.В. Менеджер: современные подходы к профессионализации. – Запорожье: КПУ, 2009. – 104 с.
5. Петков С.В. Менеджмент персонала. – Запорожье: КПУ, 2009. – 100 с.
6. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник-довідник/ Укл. Калюжний Р.А., Пєтков С.В. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 220 с.

        Нагороди:

        Нагороджений відзнаками МВС: „За відзнаку в службі”; „Кращий працівник МВС”; „10 років МВС”. У 2006 р. занесений на дошку пошани МВС України.
        За наукову роботу нагороджений грамотою Президії АН України, грамотами Національного університету внутрішніх справ, Міністерства Освіти та Науки.
        Лауреат державної премії (Постановою Кабінету міністрів України „Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України” від 15 червня 2006 р. N 827 присуджена премія за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2005 рік у номінації „за наукові досягнення”).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України