Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Павлова Валентина Андріївна 
Доктор економічних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18

Телефон робочий: (0562) 31-24-68

e-mail: pavlova@duep.edu

Наукова біографія

Народилась 09 листопада 1956 року с. Петрівське, Волновахського  р-ну, Донецької обл., Україна.

У 2000 р. у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.05 – «Економіка торгівлі та послуг» на тему: «Підвищення ефективності управління торгівлею у регіоні».

У 2007 р. у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів».

24 грудня 2007 р. присвоєно вчене звання професора кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

Має дві вищі освіти: за спеціальністю «Економіка торгівлі» (1978 р.) у Донецькому інституті радянської торгівлі та «Професійна освіта» – викладач спецдисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність» (2005 р.) у Полтавському університеті споживчої кооперації України.

З 2007 року проректор з науково-педагогічної роботи університету Вона доклала багато зусиль для становлення та розвитку навчального закладу, організації і удосконалення навчального процесу університету, відкриття, становлення та розвитку спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність», яка є єдиною у Дніпропетровському регіоні.

Викладацька та наукова діяльність, основні наукові досягнення:

З 1999 року очолює випускову кафедру товарознавства і торговельного підприємництва, що готує фахівців за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Павлова В.А. як провідний професор веде велику навчально-методичну роботу: підготувала та видала чотири монографії, чотири навчальні посібника з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України», має більше 100 наукових та навчально-методичних видань, що вийшли з друку за останні п’ять років, впроваджує інноваційні технології активізації навчання, що забезпечують інтеграцію до європейської освіти.

В.А. Павлова займається науково-дослідною та науково-методичною діяльністю у галузі економічних наук, очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств». Результативно керує докторантами, аспірантами, здобувачами. Має захищених кандидатів наук.

Є керівником науково-дослідної роботи «Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер 0110U000147), зареєстровану у 2010 р., об’єктом якої є ринкові механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. Вже на сьогодні в рамках теми видано три колективні монографії; опубліковано: статей у фахових виданнях України – 36, статей у закордонних виданнях – 11, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях – 64, тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій і виданих за кордоном – 24, в інших виданнях – 2.

Дійсний член підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в рамках діяльності якої приймає активну участь у розробці нормативних документів.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К. 120.08.01, експерт державної акредитаційної комісії України.

У 2010-2011 рр. була членом експертної ради ВАК України з проблем секторального розвитку та підприємництва (економічні науки). Член редакційної колегії трьох наукових видань.

Є членом Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT), що дозволяє позиціонувати університет Альфреда Нобеля на світовому та українському теренах.

Керує Дніпропетровським осередком Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).

Основні публікації:

· Управління торгівлею: регіональний аспект: монографія / під ред. В.А. Павлової. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 220 с.

· Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: Монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, В.М. Орлова, Г.А. Рижкова. – Д.: Вид-во ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 352 с.

· Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навчальний посібник (з грифом «Рекомендовано МОНмолодьспорту України» / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с.

Нагороди:

· Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003 р.)

· Знак Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (2003 р.)

· Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)

· Золота медаль «Професійна слава України» (2010 р.)

· Почесна відзнака голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р.)

· Подяка міського голови Дніпропетровської міської ради (2012 р.)

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України