Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Пасічник Анатолій Миколайович 
Доктор фізико-математичний наук, професор
професор кафедри транспортних систем та технологій
Академії митної служби України
Контакти:
Робоча адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4
Телефон робочий: (056) 745 21 68
e-mail: pasichnyk@amsu.dp.ua
Наукова біографія

        Народився 01.12.1950 р. в с. Максимівка Кременчуцького району Полтавської області. У 1967 р. здобув середню освіту. У 1973 закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету (ДДУ) за спеціальністю “Гідроаеромеханіка”.
        У 1973-1977 р. – інженер Південного машинобудівного заводу. Був обраний головою ради молодих вчених і спеціалістів ВО “Піденний машинобудівний завод”.  У 1977-1993 р. – провідний інженер, начальник сектору, головний технолог НВО “Орбіта”. Очолював Науково-технічне товариство НВО „Орбіта”.
        У 1987 р. захистив дисертацію “Метод складених рівнянь в теорії пластин і оболонок” (ДДУ) і отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук.
З 1993 р. – доцент, а з 1996 по 2006 р. – професор кафедри математичного моделювання ДДУ. З 2006 р. працює професором кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України.  У 1995 р. захистив дисертацію “Асимптотичні методи дослідження та побудови розв’язків модельних крайових задач теорії оболонок” (ДДУ) і отримав ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла. В 1994 р. присвоєне вчене звання  старшого наукового співробітника, а в 2001 р. – професора по кафедрі математичного моделювання. У 2009 році присвоєно спеціальне звання Державної митної служби України: Радник митної служби І рангу.
        Наукові дослідження пов’язані з розробкою асимптотичних методів побудови і дослідження розв’язків крайових задач теорії пластин і оболонок, розробкою нових асимптотичних методів теорії коливань, дослідженнями коливань нелінійних пружних систем.
        Основні напрямки сьогоденного наукового пошуку: розробка нових асимптотичних методів оптимізації конструкцій транспортних засобів на основі побудови розв’язків нелінійних крайових задач теорії пластин і оболонок обертання; побудова і дослідження математичних моделей соціально-економічних процесів та економічної безпеки держави; розробка логістичних методів оптимізації та удосконалення транспортних систем і митних технологій.
        Під його керівнцтвом виконано комплекс фундаментальних і прикладних наукових досліджень з митної та транспортної тематики. Будучи координатором проекту забезпечив організацію та проведення V Українсько-Американського семінару з проблем експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання. Є засновником і керівником наукової школи „Актуальні проблеми транспортно-митних технологій і систем” в рамках діяльності якої проводяться наукові дослідження і розробки за темою „Оптимізація транспортно-митних технологій та процедур забезпечення перевезень вантажів – Альтаїр 07/1”, що включена до Багатогалузевої науково-технічної програми розвитку Державної митної служби України. Проводить наукову і виховну роботу з аспірантами, пошукачами і курсантами, має з ними спільні публікації. Є автором понад 200 наукових праць, в тому числі фундаментальна монографія, навчальні і методичні посібники. Приймав активну участь в розробці та впровадженні у виробництво 19 науково-технічних розробок систем управління космічними апаратами та їх виробництвом.
        У 2007 р. обраний академіком Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем. У 2010 р.  академіком Транспортної Академії наук України, керівник семінару “Актуальні  проблеми транспортних та інформаційних систем і технологій”, заступник головного редактора Вісника Академії митної служби України.

        Основні публікації:
1. „Асимптотические методы решения и исследования краевых задач теории цилиндрических оболочек” (Д, 1996); „Асимптотические методы строительной механики в примерах и задачах” (Д, 1997); „Метод составных уравнений в асимптотической теории статики гладких оболочек” (Проблемы прочности и пластичности, – 2000. – В.61);
2. „Асимптотическое исследование НДС полосы, подкрепленной ребрами жесткости” (Прикл. матем. и механика, – 2000.  – Т.64. – В.3);
3. „Теорія пластин і оболонок: нові ідеї та застосування ” (Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Механіка, – 2008. – Т.2. – В.12);
4. „Основні напрями вирішення проблем економічної безпеки України” (Вісник АМСУ, – 2006. –  Т.32. – В.4);
5. „Перспективи розбудови нафтотранспортного коридору Європа – Азія – Близький Схід” (Вісник АМСУ, – 2007. –  Т.33. – В.1);
6. „Об эффективности применения НДС в системе государственного регулирования ВЭД” (Вестник РТА, 2008. –  Т.3. – В.2);
7. „Проблеми економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності України” (Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. –Т.1. –В.241.);
8. „Проблеми вдосконалення системи державного експортного контролю з урахуванням економічної безпеки України” (Україна – НАТО, – 2008. – Т.25. – В.3)

        Нагороди:
У 2009 році удостоєний премії ім. В.М. Глушкова з врученням Золотої медалі лауреата в номінації  „Наука і техніка” за цикл наукоємких робіт „Оптимізація системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю”.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України