Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Паршина Олена Анатоліївна 
Доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри економіки промисловості та управління виробництвом ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Контакти:

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

роб.т.:(0562)-47-06-29

e-mail: parschina@ukr.net
Наукова біографія

Народилася 19 березня 1967 р., м. Краматорськ Донецької області.

У 1989 р. закінчила з відзнакою Краматорський індустріальний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент». У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Київського політехнічного інституту за спеціальністю 05.02.08 – «Технологія машинобудування». У 2000 р. отримала другу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2009 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету.

Викладацька та наукова діяльність:

З 2000 р. завідувала кафедрою економічної кібернетики Донбаської державної машинобудівної академії. З 2002 р. по 2011 р. працювала на різних посадах у Національному гірничому університеті: доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій; завідувач кафедри менеджменту організацій (з 1.01.2011 р. кафедру було реорганізовано у кафедру менеджменту виробничої сфери).

З 6.06.2011 р. – завідувач кафедри економіки промисловості та управління виробництвом ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Була координатором двох Міжнародних науково-практичних конференцій «Трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (27–29 квітня  2010 р.) та «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (27–29 квітня  2011 р.). Працювала заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 Національного гірничого університету та науковим керівником бізнес-інкубатору Національного гірничого університету. Працювала експертом ради ДАК України з менеджменту і торгівлі. Призначена керівником проекту «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного суперЕОМ» Інституту економіки промисловості НАН України на регіональному рівні Дніпропетровської області. Призначена керівником науково-дослідної роботи «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі підвищення їх конкурентоспроможності» (№ державної реєстрації 0108U001711).

За результатами наукових досліджень опубліковано більш ніж 100 наукових праць, з яких п’ять монографій, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, а також публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. Також має три навчальних посібника (один з них – з Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), які використовуються у навчальному процесі підготовки економістів.

Наукові інтереси пов’язані з напрямком моделювання складних виробничо-економічних систем.

Основні публікації:

  1. Паршина О.А. Управління конкурентоспроможністю продукції машинобудування: концепції, рішення, стратегії: моногр. / О.А. Паршина. – Д.: Національний   гірничий університет, 2010. – 287 с.
  2. Паршина О.А. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції: моногр. / О.А. Паршина. – Дніпропетровськ: Національний   гірничий університет, 2008. – 280 с.
  3. Паршина Е.А. Концептуальные основы рефлексивного управления конкурентоспособностью экономических систем различных иерархических уровней / Е.А. Паршина // Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: моногр.: под ред. Р.Н. Лепы; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – С. 360-370. – (Сер.: Жизнеспособные системы в экономике).
  4. Parshina E.A  Synergetical approach to the management of product’s competitiveness. // Scientific Reports on Recourse Issues 2010. – Freiberg: Technische Universität Bergakademie  Freiberg, Germany, Volume 1, 2010. – P. 398-404.
  5. Паршина О.А. Інформаційні системи і технології в менеджменті / О.А. Паршина, В.М. Косарєв,  Ю.І. Паршин. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 312 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11–11446 від 6 грудня 2011 р.)).

Нагороди:

За результати наукових досліджень та взаємозв’язок науки з виробництвом була призером премії Президента України.

Має подяки за організацію і проведення наукових конференцій та Всеукраїнських студентських олімпіад, високі досягнення в праці та виконання важливої роботи.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України