Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Паламарчук Тетяна Андріївна 
Доктор технічних наук, провідний наук. співробітник
Контакти:

Робоча адреса: 49005, Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, 2а, Інститут геотехнічної механіки НАН України

Телефон робочий: (0562) 46-97-39

e-mail: office.igtm@nas.gov.ua

Наукова біографія

Народилась 23.06.1946 у м. Ташкент, Узбекистан.

Закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою (1969).

В 1980 р. захистила кандидатську дисертацію «Исследование массива слоистых горных пород и разработка основ метода комплексного контроля их свойств и состояния» за спеціальністю 05.15.09 «Механіка ґрунтів і гірських порід», ІГТМ НАНУ.

В 2002 р. захистила докторську дисертацію «Теоретические основы геофизической диагностики геомеханического состояния породного массива с учетом синергетических процессов» за спеціальностями 05.15.11 – «Фізичні процеси гірничого виробництва», 05.15.09 «Механіка ґрунтів і гірських порід», ІГТМ НАНУ.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1969 працює в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. У період 1987-2004 рр. – ст. наук. співробітник, з 2004 – провідний наук. співробітник.

Основні наукові напрямки роботи:

Наук. дослідження пов’язані із розробкою теоретичних основ поточного геофізичного контролю та прогнозної діагностики геомеханічного стану масиву, відмінна особливість яких полягає у встановленні закономірностей взаємодії акустичного, електричного та електромагнітного полів із складно-структурним, тріщинуватим напруженим вуглепородним масивом з урахуванням його кластерно-ієрархічної структури та синергетичних і деформаційних процесів, а також зміни геомеханічного стану масиву в часі та просторі; встановленням та обґрунтуванням невідомої раніше закономірності самоорганізації ґрунтових і породних масивів навколо протяжних підземних виробок; із розробкою низки нормативно-методичних документів по геофізичному моніторингу стану геотехнічних і гідротехнічних об’єктів; впровадженням розробок в умовах шахт Донбасу, на гіпсових шахтах України і Росії, а також гідротехнічних об’єктів України меліоративного призначення.

До кола наукових інтересів Паламарчук Т.А. належать також питання структурно-фазового стану вугільної речовини та обґрунтування механізму метаногенерації вугільних пластів. Автор понад 170 наук. праць (у т.ч. одного наукового відкриття, 3-х монографій, 6 керівництв).

Cпівавтор наукового відкриття в галузі «геомеханіка» (2006).

Основні публікації:

· Паламарчук Т.А., Кириченко В.Я., Усаченко БМ. Элементы механосинергетики породного массива. - Днепропетровск: Лира ЛТД, 2006. - 307 с.

· Булат А.Ф., Скипочка С.И., Паламарчук Т.А., Анциферов В.А. Метаногенерация в угольных пластах. - Днепропетровск: Лира ЛТД, 2010. - 328 с.

· Геомеханічний моніторинг підземніх геотехнічних споруд / А.В. Анциферов, С.І. Скіпочка, А.О. Яланський, Т.А. Паламарчук [та ін.]. – Донецьк, «Ноулідж», 2010. – 253 с.

· Открытие №318. Закономерность самоорганизации грунтовых и породных массивов вокруг протяженных горных выработок / Л.В. Байсаров, М.А. Ильяшов, В.В. Левит, Т.А. Паламарчук. – М.: РАЕН, 2006.

· Методическое пособие по комплексной геофизической диагностике породного массива и подземных геотехнических систем / А.Ф. Булат, Б.М. Усаченко, А.А. Яланский, Т.А. Паламарчук и др. - Днепропетровск: ИГТМ, 2004. - 76 с.

· Руководство по геофизической диагностике состояния системы «крепь-породный масив» вертикальных стволов / А.Ф. Булат, Б.М. Усаченко, А.А. Яланский, В.Н. Сергиенко, Т.А. Паламарчук и др. – Донецк: АГН Украины. – 1999. – 42с.

· Методические рекомендации по геофизическому контролю и диагностике геомеханического состояния подземных геотехнических систем угольных шахт / А.Ф. Булат, Б.М. Усаченко, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук и др. – Днепропетровск – Донецк: «ВИК», 2009. - 80 с.

· Методические рекомендации по экспресс-определению упругих и прочностных свойств необработанных образцов горных пород и элементов геокомпозитных конструкций методами неразрушающего контроля / А.Ф. Булат, М.А. Ильяшов, В.В. Левит, Т.А. Паламарчук [и др.]. – Днепропетровск:  Монолит, 2011. - 48 с.

Нагороди:

Державна премія України в галузі науки і техніки (2008) за роботу «Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників».

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України