Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Палагута Вадим Іванович 
Доктор філософських наук, професор
Контакти:

Службова адреса - 49005,  м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 4, кафедра інженерної педагогіки Національної  металургійної академії України ( НМетаУ).

службовий телефон: 056 – 374 -81-16

email: vipalu@ukr.net

Наукова біографія

Народився 12.10. 56 року у місті Рига, Латвія.

Закінчив у 1978 р. Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічне машинобудування та апаратобудування». У 1993 році закінчив очну аспірантуру кафедри філософії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

Кандидатську дисертацію на тему: «Шляхи трансформації культурних універсалій у внутрішній світ людини як історико-філософська проблема» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 053.24.06 Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 09.00.05 - Історія філософії.

Доцент кафедри філософії з 1999 року.

Доктор філософських наук з 2010 року. Докторську дисертацію на тему: «Феномен самоідентифікації соціального суб’єкту в дискурсивних просторах» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю  09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. У 2011 році присвоєно наукове звання професора кафедри філософії.

Викладацька та наукова діяльність:

Стаж наукової та педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня складає понад 25 років, у тому числі в Національній металургійній академії України – 19 років.

Основні напрямки роботи:

історія філософії, соціальна філософія, філософська антропологія, теоретичний психоаналіз, філософія освіти, педагогіка, конфліктологія.

Основні досягнення:

Має 90 публікацій, з них 84  наукових, в тому числі 57 публікацій у закордонних та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Монографія. «Самоидентификация социального субъекта в дискурсивных пространствах»   /  В. Палагута. - Днепропетровск: «Инновация», 2010. - 440 с.;

2. Статті у фахових виданнях: «Социализация субъекта  в контексте изучения процесса самоидентификации» Альманах «Грані» – Дніпропетровськ, 2011. №1(75), Розділ «Філософія».   С.46-50;

3. «Опыт и возможности разработки социальной теории самоидентификации субъекта» Науковий журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія». – Одеса: Видавництво Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, №1(26), 2011. Серія: філософія, соціологія, політологія. - С.73- 79;  

4. «Изучение специфики педагогического дискурса в свете трансформации современного образования» Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник  наукових праць.- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. Випуск 563-564. Філософія. - С. 179-182;

5. «Проблема определения субъективности в свете  создания современной социальной теории» «Гілея: науковий вісник» Збірник наукових праць. - Київ, 2012.Випуск 59 (4). Розділ «Філософські науки»,  – С.307-312 та інші.

Нагороди:

За багаторічну сумлінну науково - педагогічну діяльність, високий професіоналізм та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів двічі – у 2007 та 2011 роках - нагороджувався Почесними Грамотами Дніпропетровської обласної державної адміністрації та у 2012 році  -  нагороджувався Почесною Грамотою Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України