Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Пахомов Олександр Євгенійович 
Доктор біологічних наук, професор
Декан факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара
Контакти:

Телефон робочий: (056) 760-84-38

e-mail: a.pakhomov@i.ua

Наукова біографія

Закінчив у 1975 р. Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Біологія».

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Почвенно-экологическая роль роющей деятельности млекопитающих в лесных биогеоценозах степной зоны УССР» за спеціальністю «Екологія» та «Зоологія», спецрада при Дніпропетровському державному університеті. У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Біогеоценотична роль ссавців у грунтоутвірних процесах степових лісів України», спеціальність ««Екологія»», спецрада при Дніпропетровському державному університеті.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1986 року перейшов на постійну викладацьку діяльність і був обраний асистентом, а з 1987 року старшим викладачем кафедри зоології та екології. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію. Була присвоєна вчена ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія і 03.00.16 – екологія. В 1988 році обраний на посаду доцента кафедри зоології та екології на якій працював до 1997 року. В 1989 році надано вчене звання доцента по кафедрі зоології та екології. У грудні 1997 року поступив до докторантури ДНУ на термін три роки. В квітні 1999 року достроково закінчив докторантуру і захистив докторську дисертацію, була присвоєна вчена ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Після закінчення докторантури в 1999 році був обраний на посаду професора кафедри зоології та екології, а в 2000 році – завідувача кафедри зоології та екології. В 2001 році Міністерством освіти та науки України присвоєно вчене звання професора.

Викладацьку діяльність поєднував з роботою на керівних посадах. 1989-1990 рр. був призначений завідуючим підготовчого відділення ДНУ, а в 1990 році на конкурсній основі обраний деканом біолого-екологічного факультету, де працював до 1996 року. В 1999 році після закінчення докторантури, також за результатами конкурсу був обраний деканом біолого-екологічного факультету. В 2005 році за рішенням Кабінету Міністрів України деканам факультету неможливо одночасно займати другу керівну посаду – завідувача кафедри. Тому в 2005 році обраний на посаду декана біолого-екологічного факультету на повну ставку і почав працювати в якості сумісника на посаді професора кафедри зоології та екології.

Крім викладацької діяльності постійно займається науковою і науково-методичною роботою. В 1986 р. та з 2003 по теперішній час керує науковими держбюджетними темами. В 2004-2005 роках був керівником 11 наукових тем заключених між ДНУ та Облдержадміністрацією по Дніпропетровській області, пов’язаних з екологічним вихованням населення та вивченню біорізноманіття регіону та організації заповідних територій. Є автором 4-х монографій, декількох навчально-методичних посібників з грифом Міносвіти і науки України. В наступний час два підручника знаходяться в видавництвах. Крім цього, є автором більш як 300 наукових праць, які друкувалися в багатьох країнах світу, куди запрошувався для доповідей (Франція, Німеччина, Польша та інші).

Постійно веде підготовку фахівців вищої кваліфікації, під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, ще одна дисертація прийнята до захисту. Керує 5 аспірантами, та 4-ма пошукачами.

В 2001 році призначений членом експертної ради з біології Вищої атестаційної комісії України, член науково-методичної комісії з біології Міністерства освіти і науки України, з 2002 року член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Екологія».

В 1993 році був обраний членом-кореспондентом, а в 2003 дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук. В 2004 році обраний академіком Української академії наук.

Основні публікації:

1.Пахомов О.Є., Горбань В.В., Воронова Н.В. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров’я. - Д.: ДНУ, 2005. – 255 с.

2.Пахомов О.Є.Кунах О.М. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища. - Д.: ДНУ, 2005. – 326 с.

3.Пахомов О.Є., Булахов В.Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). Д.: ДНУ, 2006. – 356 с.

4.Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Гассо В.Я. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні. Плазуни (Amphibia et Reptilia). - Д.: ДНУ, 2007. – 420 с.

5.Севериновська О.В., Пахомов О.Є., Рибальченко В.К. Етологія. Підручник з грифом МОН України для вищих навчальних закладів. – Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2010. – 292 с.

6.Булахов В.Л., Пахомов О.Є. Функціональна зоологія. – Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2011. – 392 с.

7.Огінова І.О., Пахомов О.Є. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі). – Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2012. – 540 с.

Нагороди:

- Відмінник освіти України (2004).

- Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

-За педагогічну, наукову, виховну роботу неодноразово нагороджувався грамотами, відзнаками наказами по ДНУ, облдержадміністрації, Міносвіти і науки України.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України