Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Онуфрієнко Володимир Михайлович 
Доктор фізико-математичних наук,  професор
завідувач кафедри загальної математики
Запорізького національного технічного університету
Контакти:
Робоча адреса: м. Запоріжжя, 69063, вул. Жуковського, 64
Телефон робочий: (061) 764-65-75, (061)769-83-98
e-mail: onufr@zntu.edu.ua
Наукова біографія

        Народився 8 березня 1950 р. у м. Кременчук, Полтавська обл. У період 1967 - 1972 р.  навчався на фізичному факультеті Дніпропетровського державного університету. В 1972 - 1975 р. навчався в аспірантурі фізичного  факультету  Дніпропетровського державного університету. В 1977 р.  захистив у Харківському державному університеті кандидатську дисертацію «Розрахунок електромагнітних полів у хвилеводних трансформаторах зі з’єднувальною порожниною складної форми» (спеціальність 01.04.03 – радіофізика). В 2005 р. захистив у Дніпропетровському національному  університеті докторську дисертацію «Електромагнітні поля диферінтегральних  розподілів зарядів і струмів на топології  фрактального середовища» (спеціальність 01.04.03 – радіофізика).

        Основні наукові досягнення:
       Онуфрієнко В.М. керує новим пріоритетним для Української держави фундаментальним напрямком фізико-математичної науки “Електродинаміка фрактального середовища”. Має наукові зв‘язки з провідними фахівцями університетів України, Росії, США, Франції, Туреччини, Японії.
Опублікував близько 200 наукових робіт у вітчизняних та зарубіжних журналах і збірниках праць. Приймав участь у роботі понад 50 наукових вітчизняних та зарубіжних Міжнародних конференціях.
        Керівник науково-дослідної роботи в межах програми пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки в Україні “Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв‘язку” на замовлення Міністерства освіти і науки України -  (1999-2001 рр.) та «Розвинення теорії електромагнітного поля у фрактальному середовищі» (2007 р.). Cпівробітник науково-дослідної роботи в межах проекту NATO SfP
 974109 “Розробка і виробництво високоефективних детекторів на засадах  нового фізичного принципу їх радіаційної чутливості для екологічного  моніторингу” (2000 р.). Під його керівництвом займаються науковою роботою 10 магістрів та аспірантів.
         Він є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спец. 01.04.03 – радіофізика у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка; членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спец. 01.04.03 – радіофізика у Дніпропетровському національному університеті  ім. Олеся Гончара; членом американської асоціації інженерів-електриків (IEEE); членом редколлегій 2-х наукових журналів:  «Радіоелектроніка, Iнформатика, Управління» та «Електротехніка та електроенергетика», що входять до переліку ВАК.
          З 1985 року – керівник секції «Математика», «Математичне моделювання» Запорізького обласного відділення Малої академії наук України.
        Викладацька діяльність:
Онуфрієнко В.М. викладав та працював на посадах в наступних закладах:
В 1975 р. - асистент кафедри вищої математики Запорізького машинобудівного інституту;
В 1977 р. -  старший викладач  кафедри вищої математики Запорізького машинобудівного інституту;
В 1979 р. - доцент викладач  кафедри вищої математики Запорізького машинобудівного інституту;
В період 1988р. - 1990р. завідувач кафедри вищої математики Запорізького машинобудівного інституту;
В 1998 р. – 2007 р. декан факультету дистанційного навчання Запорізького національного технічного університету;
В 2000 р. – професор кафедри вищої математики Запорізького національного технічного університету;
З 2007 р. – завідувач кафедри загальної математики Запорізького національного технічного університету.

        Основні публікації:
1. Онуфриенко В.М. Учет фрактальных свойств искусственной среды в оценках диэлектрической проницаемости// Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника. 2002.Т.45, № 10. – С.72-76.
2. Онуфрієнко В.М. Скейлінгові властивості розподілів зарядів у нанопокриттях поверхонь//Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. 2003, №2(10).-С.33 -38.
3. A.A.Misyura, V.M.Onufrienko. Calculation of the Magnetic Wave Attenuation in a Rectangular Waveguide with Fractal Walls// Telecommunications and Radio Engineering. Vol. 59, № 10-12, 2005.-P. 25-30.
4. А.А.Мисюра, В.М.Онуфриенко. Эффект «щелевой» волны в прямоугольном волноводе с       фрактальным ферритовым заполнением// Радиотехника. Вып. 145, 2006.-С.14-19.
5. В.М.Онуфрієнко, А.О.Місюра. Поляризованість та намагніченість несуцільного фрактального середовища// Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.2006, №1(15).-С.14- 20.
        Нагороди:
За плідну науково-педагогічну діяльність, за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок в підготовку спеціалістів нагороджений
Почесним знаком “Відмінник освіти України” (2000 р.),
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.),
Почесною  грамотою   Запорізької  обласної   адміністрації (2006 р.),
лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді за підтримки виконавчого комітету Запорізької міської ради (2006 р.).
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України