Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
НExpand Н
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Носенко Олександр Васильович 
Доктор технічних наук, доцент
Контакти:

роб. тел.: 47-38-96

е-mail: alexnosenko@mail.ru

Наукова біографія

Народився 15 травня 1956 р. в с. Ніспорени (Молдавська РСР).

У 1978 р. закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю „Хімічна технологія скла і ситалів”.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Многобариевые стеклоприпои с высокими значениями диэлектрических свойств” за спеціальністю 05.17.11 - „Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів” (Київський політехнічний інститут, м. Київ).

У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Склокерамічні матеріали з реакційно формуємою структурою» за спеціальністю 05.17.11 - „Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів” (ДВНЗ „Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпропетровськ).

Основні напрямки наукових досліджень:

Наукові напрямки роботи: стекла та склокерамічні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками, скловидні та склокерамічні тверді електроліти для літієвих джерел струму, легкоплавкі склоприпої.

Підготовив 2 кандидата наук, є співавтором більш 100 наукових праць.

Основні публікації:

1.Носенко, А.В. Литийалюмосиликатная стеклокерамика на основе композиционных смесей «стеклообразный дисиликат лития - Al2O3» / А.В. Носенко, В.И. Голеус, Н.Ю. Ильченко, С.Ю. Науменко // Известия АН Украины. Серия «Геотехническая механика». – 2003. - №46. – С.61-67.

2.Shembe,l E.M. Solid Vitreous Electrolytes Based on the System Li2O-Li2SO4-B2O3оО3 for Rechargeable Lithium Power Sources / E.M. Shembel, AA.V. Nosenko and A.M. Kvasha // Ionics. – 2005. – vol. 11. – Nos. 1&2. - P. 132-139.

3.Носенко, А.В. Стеклокерамика с повышенной ионной проводимостью, содержащая ентаалюминат лития / А..В. Носенко, В.И. Голеус, А.О. Карасик, Н.Ю. Ильченко // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2008. - № 41. – С. 122-128.

4.Носенко, А.В. Влияние состава фосфорсодержащих сырьевых материалов на стеклообразование в системе Li2O-Li2SO4-P2O5 / А.В. Носенко, В.И. Голеус, А.А. Амелина, О.В. Даценко // Стекло и керамика. – 2008. - №4. - С.10-13.

5.Шембель Е.М., Носенко А.В., Тронь А.В. Твердые стекловидные неорганические электролиты в системе Li2/sub>O-LiF-P2O5 для перезаряжаемых литиевых источников тока / Е.М. Шембель, А.В. Носенко, А.В. Тронь // Электрохимия. – 2009. – т. 45, №5. – С. 562-568.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України