Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
НExpand Н
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Нікілєв Олександр Федорович 
Доктор історичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра історії України.

Телефон робочий: (056) 374-98-64

Наукова біографія

У 1985 р закінчив Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Історія СРСР».

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Подготовка кадров высшей квалификации для агарного производства Украинской ССР в системе  высшего сельскохозяйственного  образования. 1970-1980  гг.» за спеціальністю «Історія СРСР», спецрада при Дніпропетровському державному університеті. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Виробнича інтелігенція українського села: формування соціальної верстви (середина 1940-х – середина 1960-х рр.)», спеціальність «Історія України», спецрада при Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.

Викладацька та наукова діяльність:

Виконує всі види навчального навантаження. Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами, семінарськими заняттями, науковою роботою студентів. Є куратором академічної групи. Розробив навчальні курси по предметам: «Новітня історія України», «Агарна історія України», «Соціальна історія українського села ХХ століття», «Історіософія історії України», «Етапи державності України», «Український національний рух: витоки, прояви, еволюція», «Історія національного руху України ХХ століття», «Історичне краєзнавство».

Основні навчальні курси, що зараз читаються:

1.Історія України (загальний) - 36 лекційних годин,

2.Новітня історія України  (загальний) - 36 лекційних годин

3.Аграрна історія України (спеціальний) - 54 лекційних години,

4.Соціальна історія українського села ХХ століття - 36 лекційних годин

5.Етнокультурна історія України (спеціальний) - 36 лекційних годин

Підготував 4 кандидатів наук, керує підготовкою одного аспіранта та одного здобувача.

Має 120 публікацій, з них 115 наукового характеру та 5 навчально-методичного характеру, в тому числі 4 монографії (3 у співавторстві), 81 стаття в провідних наукових фахових виданнях.

Основні публікації:

1.Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. Свідчення. У двох книгах (у співавторстві. –А.М. Веселова), монографія, 2009р.

2.Сільська шкільна освіта в Україні (1950-ті – середина 1960-х рр.) у контексті реалій повсякденного буття, стаття, кількість сторінок 9, 2010р.

3.Дитячі дошкільні заклади українського села 1950-х – середини 1960-х рр. реалії стану та функціонування, стаття, кількість сторінок 7, 2011р.

4.Політика економії ресурсів за часів М. Хрущова та результати її втілення у сільському господарстві України, стаття, кількість сторінок 6, 2011р.

5.30-титисячники: до проблеми ефектитвності в організаційно-господарському зміцненні колгоспів, стаття, кількість сторінок 8, 2012р.

 

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України