Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
НExpand Н
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Недельська Світлана Миколаївна 
Доктор медичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: 69035 м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. ЗДМУ. Кафедра факультетської педіатрії.

Телефон робочий: (061) 224-94-07

e-mail: snnedelskaya@rumbler.ru

Наукова біографія

Народилась 27.02.1951 р. в м. Запоріжжя., Україна.

У 1975 р. закінчила медичний факультет Запорізького медичного інституту.

Кандидатська дисертація: «Клініко-імунологічні показники в диференційному діагнозі гострих респіраторних вірусних інфекцій і полінозів у дітей», захист у 1987 р., 14.01.10 – педіатрія, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології.

Докторська дисертація: «Профілактика і лікуванні бронхіальної астми методом спеціфічної алерговакцінації: обгрунтування і клініко-імунологчна ефективність», захист у 2004 р., 14.01.10 – педіатрія, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології.

Основні наукові напрямки роботи та досягнення, викладацька та наукова діяльність:

Завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету.

На базі комунальної установи «Запорізька багатопрофільна міська дитяча лікарня №5» проводиться робота по дослідженню розповсюдженості та особливостей перебігу алергічних захворювань, вегетативного гомеостазу декретованих груп дітей, що мешкають в умовах великого промислового міста Запоріжжя, за підсумками якої розроблені реабілітаційні заходи для дітей з алергічними захворюваннями. Під керівництвом професора Недельської С.М. успішно захищені 5 кандидатських дисертацій, 6 магістерських робіт. Керівник докторської дисертації. Постійний науковий керівник наукових робіт кафедри: 1994-2004 рр. - «Популяційно-екологічні та клініко-лаборатирні особливості дермато-респіраторного синдрому та респіраторної алергії у дітей, які мешкають у м. Запоріжжі. Засоби лікування та реабілітації»; 2006-2011рр. - комплексної наукової роботи «Оптимізація способів діагностики та лікування алергічних захворювань у дітей та підлітків в умовах промислового регіону».

Брала участь у роботі 118 конференцій, у т.ч. міжнародних (м. Лондон (2010 р.), м. Барселона (2010 р.), м. Рим (2011 р.), Тель-Авів (2011 р.), Стамбул (2011 р.), м. Москва (2010 р.), м. Барселона (2012 р.). У 2012 році співпрацювала у 5 конференціях. Педагогічний стаж роботи - 30 років.

Здійснює організаційно-методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі. Нею прорецензовані тестові завдання для контролю знань студентів IV та VI курсів I і II медичних факультетів з дисциплін «Педіатрія». Проводить практичні заняття, читає лекції студентам IV та VI курсів медичних факультетів. Бере участь у підготовці екзаменаційних білетів для студентів 6 курсу за спеціальністю «лікувальна справа», приймає державні іспити у студентів шостого курсу. Безпосередньо нею у 2009-2012 рр. створено адаптовані робочі програми для викладання факультетської педіатрії (4 курсу), дитячих хвороб (6 курс), 15 нових лекцій, бази даних для поетапного контролю знань студентів із використанням ситуаційних клінічних задач. Запроваджено тестовий контроль за системою «Крок-2»,  завдання та клінічні задачі для проведення ККР, заняття у системі РАТОС для студентів 6 курсу для підготовки до тестового екзамену «КРОК 2». Розроблені програми для проведення виробничої практики. Під керівництвом завідуючої кафедрою професора Недельської С.М. облаштовані технічними засобами комп’ютерні класи, науково-дослідницька кімната: ком’ютерами, фантомами, муляжами, мультимедійними проекторами, сучасною діагностичною  апаратурою, у т.ч. апаратом УЗД.

Автор 317 наукових робіт. За період педагогічної діяльності видано 220 друкованих роботи, у т.ч. 155 статей у фахових наукових виданнях, 80 тез, 13 навчально-методичних посібників, 14 патентів, 38 методичних рекомендацій, 8 інформаційних листів, 5 нововведень, 62 доповіді на науково-практичних конференціях.

Основні публікації:

  • Ярцева Д. О. Роль факторів ризику в прогнозуванні перебігу пилкової бронхіальної астми у дітей / Д. О. Ярцева, С. М. Недельська // Здоровье ребенка. – 2011. – № 2. – С. 69–72.
  • Недельська С. М. Епідеміологія алергічних хвороб у підлітків м. Запоріжжя / С. М. Недельська, Ю. С. Толмачова, О. А. Жавнеренко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – № 4. – С. 110–111.
  • Недельська С.М. Підвищення контролю за перебігом сезонної алергії у дітей / С. М. Недельська, О. Д. Кузнєцова // Перинатология и педиатрия. – 2010. – № 1. – С. 123–127.
  • Клінічне обстеження здорової та хворої дитини : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. а. та лікарів-інтернів / С.М. Недельська, Ю.В. Котлова, І.В. Солодова [та ін.]; за  ред. О.Г. Іванька, Л.М. Боярської. - Запорожье: ООО «ЮУПК», 2008. - 134 с.
  • Ласиця О.Л. Алергологія дитячого віку : Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акретидації та лікарів-інтернів / О.Л. Ласиця, Т.С. Ласиця, С.М. Недельська. - К. : Книга плюс, 2004. - 367 с.
  • Недельська С.М. Акарологічний портрет житла дітей, хворих на бронхіальну астму / С.М. Недельська // Алергія у дитини. - 2007. - N 2. - с. 10-12.
  • Сезонна алергія в м. Запоріжжя: взаємозв’язки клініко-імунологічних змін і аеробіологічної ситуації / С. М. Недельська [та ін.] // Клініч. імунологія. Алергологія. Інфектологія : вид. для лікаря-практика. - 2010. - N 7. - С. 32-36.
  • Діагностика, профілактика загострень та способи лікування полінозів у дітей / Недельська С.М., Ярцева Д.О., Бессікало Т.Г., Приходько О.Б. – К.: МОЗ України, 2010. – 21 с.
  • Сучасні аспекти діагностики та контролю за перебігом сезонної алергії у дітей / Недельська С.М., Кузнєцова О.Д., Бессікало Т.Г., Приходько О.Б. – К.: МОЗ України, 2010. – 27 с.

Нагороди:

Патент України на винахід № 83971 «Спосіб прогнозування алергічних захворювань у дітей» отримав Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2008» та нагороду ВОІВ «The 2008 WIPO Award for the Best Woman Inventor» (Женева – Київ, вересень 2009 р.), а його автори проф. Недельська С.М. та асистент Шумна Т.Є. отримали золоту медаль Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Результати конкурсу оголошувались у 2009 році). Почесна грамота МОЗ України (2009 р.) почесна грамота МОН України (2010 р.).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України