Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
НExpand Н
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Неділько Сергій Миколайович 
Доктор технічних наук, професор
Контакти:

Адреса робоча: 25005, м. Кіровоград, вул.. Добровольського, 1.

Телефон: (052-2) 34-40-10 (роб.),

e-mail: nvn@glau.kr.ua

Наукова біографія

Народився 24.06.1957 році в м. Свердловськ.

У 1982 році закінчив Академію цивільної авіації (м. Ленінград).

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Разработка методов повышения надёжности управления воздушным движением при отказах наземных радиотехнических средств» за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління повітряним рухом, Академія цивільної авіації (м. Ленінград).

У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом», за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом, ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (м. Київ).

Основні наукові напрями роботи:

Забезпечення функціональної стійкості та надійності системи обслуговування повітряного руху у критичних та аварійних ситуаціях з врахуванням людського чинника.

Основні публікації:

1.Неділько С. М. Основи теорії функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом / С. М. Неділько. – Кіровоград: ДЛАУ, 2011. – 220 с.

2.Неділько С. М. Дослідження математичної формалізації функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом / С. М. Неділько // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 1(27). – С. 47 – 50.

3.Неділько С. М. Система підтримки прийняття рішень для інструктора процедурного тренажеру управління повітряним рухом / С. М. Неділько, А. С. Пальоний // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. - № 6. – С. 336-342.

4.Неділько С. М. Формування процедури виявлення існуючої області надмірності та її використання для забезпечення функціональної стійкості системи управління повітряним рухом / С. М. Неділько, В. М. Неділько // Авиационно-космическая техника и технология. – Х.: “ХАІ”, 2011. – №.4 (81). – С. 90 – 93.

5.Неділько С. М. Концепція забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем на прикладі системи управління повітряним рухом України / С.  М. Неділько // Проблеми транспорту: збірник наукових праць. – К.: НТУ, 2011. – Вип. 8. – С 240 – 244.

Нагороди:

Почесна грамота Верховної ради України, 2004 рік

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України