Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
НExpand Н
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Наливайко Лариса Романівна 
Доктор юридичних наук
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Контакти:

Робоча адреса: проспект Гагаріна, 26, м. Дніпропетровськ, 49005

Наукова біографія

Народилася 7 травня 1973 року у м. Запоріжжя.

У 1996 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю правознавство. Свою трудову діяльність в освітянській галузі розпочала з 1996 року асистентом кафедри історії і теорії держави та права Запорізького державного університету. З 1996 по 2005 роки працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету.

У 2000 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право», тема: «Конституційно-правова відповідальність: проблеми теорії та практики». У 2002 році у Запорізькому національному університеті по кафедрі конституційного та адміністративного права Міністерством освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента.

 З 2003 року впроваджувала нові прогресивні форми організації наукових досліджень, забезпечувала координацію наукової роботи на посаді заступника декана юридичного факультету Запорізького національного університету з наукової роботи та міжнародного співробітництва. Здійснювала наукову видавничу діяльність, виконуючи обов’язки відповідального редактора «Вісника Запорізького національного університету. Юридичні науки».

У 2003 році працювала доцентом кафедри конституційного права і місцевого самоврядування у Київському університеті права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії наук України.

У 2004 році Наливайко Л.Р. обрана Головою Ради молодих вчених Запорізького національного університету. Результатами її організаційної роботи стали формування та розвиток основних умов організації науково-дослідної, науково-методичної роботи, здійснення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт молодих вчених Запорізького національного університету.

З 2006 року працювала завідувачем кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З 2007 року входить до редакційної колегії «Вісника Запорізького юридичного інституту ДДУВС».

З 2009 року за рішенням Вищої атестаційної комісії України – доктор філософії. У 2010 році у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», тема: «Державний лад України: поняття, система, гарантії».

З 2011 року і по теперішній час працює завідувачем кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Наливайко Л.Р. понад 15 років здійснює вклад у розвиток юридичної науки та утвердження України як дійсно суверенної незалежної держави, повноправного і рівноправного суб’єкта світового співтовариства, європейської держави, що сприяє розбудові України і утвердженню її міжнародного авторитету.

Науковими інтересами Наливайко Л.Р. є актуальні проблеми сучасного державотворення, трансформаційні процеси у сфері державності, політичної системи, теоретичні і практичні проблеми конституційно-правової відповідальності, питання формування і реалізації внутрішньої і зовнішньої політики України в різних галузях, функціонування держави на сучасному етапі, євроінтеграційні процеси.

За період роботи Наливайко Л.Р. виявила якості здібного, цілеспрямованого, вимогливого керівника, який вміє організувати роботу колективу. Постійно вдосконалює свої професійні якості.

Особливу увагу Наливайко Л.Р. приділяє створенню і зростанню гідного наукового потенціалу. Здійснює наукову підготовку аспірантів, здобувачів, студентської молоді.

Наливайко Л.Р. організовує та вдосконалює навчальну, виховну, науково-методичну та науково-дослідну роботу, впроваджує у практику досягнення науки і передового педагогічного досвіду. Має високий професійний рівень у викладанні лекційного матеріалу з курсів «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Наливайко Л.Р. зроблений вагомий внесок у розвиток як вітчизняної, так і зарубіжної юридичної науки. У 2006 році за результатами наукової та педагогічної діяльності, вклад у розвиток російської юридичної науки включена до книги Російської Академії наук «Ученые России», яка містить біографічні дані 1300 видатних вчених та спеціалістів країн СНД, є учасником Internet-енциклопедії «Выдающиеся ученые России».

Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових, науково-практичних конференціях та круглих столах в Україні, Росії, Франції, Італії, Вірменії, Великобританії. Зокрема, у міжнародних конференціях, організованих Євразійською мережею політичних досліджень (Франція, Париж; Вірменія, Єреван, Росія, Єкатеринбург), Європейською Академією наук (Великобританія, Лондон), Російською Академією наук (Росія, Москва), Міжнародним Союзом юристів (Росія, Пенза), Міністерством освіти і науки Російської Федерації та Федеральним агентством з освіти (Удмуртія, Іжевськ), Башкирською державною академією державної служби і управління при Президентові Республіки Башкортостан (Башкортостан, Уфа) тощо.

Під час роботи у вищій школі розкрився талант як педагога, вченого та керівника. Докладає багато зусиль для вдосконалення педагогічної майстерності членів кафедри, єдності колективу, створення на кафедрі атмосфери взаємоповаги та розуміння, вимогливості, принциповості та відданості ідеям юридичної науки та освіти.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт з них:

монографія, навчальні посібники з грифом МОН (2), наукові статті у фахових юридичних виданнях (48), статті у наукових, науково-публіцистичних журналах (13), тези міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових та науково-практичних конференцій (79), навчально-методичні посібники (58).

Найбільш значними науковими роботами є «Державний лад України: теоретико-правова модель» (2009), «Performance problems of the Ukrainian state in social sphere» (Великобританія, 2006); «Transformational Processes in Ukraine and Constitutional Bases of the State Building» (Вірменія, 2006); «Содержание экологической функции современного государства: конституционно-правовые основы» (Росія, 2006); «Современные политические процессы и развитие государственности в Украине» (Росія, 2006), Форми здійснення політичної функції Української держави (2006), Верховенство права як принцип основ державного ладу України (2006), Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави (2006) та ін.

Основні публікації:

1.Державний лад України: теоретико-правова модель. Монографія: Х. : Право. 2009. – 600 с.

2. Управління персоналом ОВС. Навчальний посібник: К. : КНТ. 2010. – 280 с. (гриф МОН України).

3. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина. Навчальний посібник: К. : КНТ. 2011. – 312 с. (гриф МОН України).

4. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права. Словник : Запоріжжя: Дніпровський металург. 2010. – 304 с.

5. Громадські слухання на рівні територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення. Тези: Правові реформи в Україні: проблеми реалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 лютого 2011 р. : у 4 т. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 1. – C. 68-69.

6. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України. Стаття: Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 19-26.

7. Принцип демократизму держави в умовах новелізації державного ладу України. Стаття: Юридична Україна. – 2011. – № 5. – С. 4-9.

8. Конституційно-правові основи політичної функції Української держави. Стаття: Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 63-69.

9.Система організаційно-правових гарантій державного ладу України. Стаття: Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – № 1. – 2009. – С. 3-12.

10.Ознаки гарантій державного ладу України. Стаття: Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – № 1 (42). – 2009. – С. 7-14.

Нагороди:

У 2002 році Наливайко Л.Р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю як науковий керівник студента-переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні.

За результатами рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Запорізького юридичного інституту ДДУВС посіла І місце у конкурсі «Кращий за професією» в номінації «Кращий науковець – 2010».

Стала переможницею за результатами народного рейтингу «Відомі Запоріжці», проведеному радіостанцією «Великий луг» і ТРНК ТВ-5 та за вагомий внесок у розвиток міста Запоріжжя включена до альманаху «Краса і гордість Запоріжжя», присвяченому 240-річчю м. Запоріжжя як одна з видатних запоріжанок, що являє собою красу та гордість Запорізької землі.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України