Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
НExpand Н
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Найдиш Андрій Володимирович 
Доктор технічних наук, професор
Контакти:

робоча адреса: Мелітополь, просп. Б. Хмельницького 18

робочий телефон: 0619 42-20-32

e-mail: nav1304@ukr.net

Наукова біографія

Народився 13.04.1964 р. у м. Мелітополь.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Геометрическое моделирование кривых линий и поверхностей методом адаптивной полиномиальной интерполяции» за спеціальністю 05.05.01.

У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів» за спеціальністю 05.05.01.

Основні наукові напрямки роботи:

Моделювання процесів та явищ методами та засобами варіативного геометричного моделювання, дослідження та побудова теоретичних основ та засобів прикладної геометрії

Основні наукові досягнення:

221 науково-методичних праць, підготував 7 к.т.н., 1 д.т.н.

Викладацька діяльність:

Керую кафедрою « Прикладна математика та комп’ютерні технології». Розробив більш 20 навчальних курсів, керую курсовим та дипломним проектуванням, навчальною практикою, співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОН, 2 електронних    навчальних посібників. Проводив відкриття нової навчальної спеціальності “Інформаційні технології проектування“. Розробляв методичне забезпечення, робочі програми для ліцензування  та акредитації та проводив ці процедури для ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр для спеціальності “Інформаційні технології проектування“.

Наукова діяльність:

Керую роботою 5 здобувачів. Загалом під моїм керівництвом захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій (ТДАТУ) та членом  спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій (КНУБА, м.Київ).

Виконую обов’язки відповідального за випуск фахового наукового видання Випуск 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, та науково-методичної збірки Випуск 5. Інформаційні технології в прикладній геометрії. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.  Працюю у складі редколегії праць ТДАТУ.

Приймав участь, був членом оргкомітету та виступав з доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях (м. Мелітополь, Харків,  Херсон, Одеса). Був членом та співголовою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “ Сучасні проблеми геометричного моделювання ” (ТДАТУ).

Працюю у складі оргкомітету республіканського науково-практичного семінару з прикладної геометрії. Очолюю роботу університетського міжвузівського науково-практичного семінару з прикладної геометрії. У 2007 р. обраний членом президії та віце-президентом Всеукраїнської асоціації з прикладної геометрії.

У 2007 році був обраний дійсним академіком АНВО України.

Основні наукові роботи:

1. Найдиш А.В. Згущення просторових ДПК на основі їх параметричного подання / А.В. Найдиш, Д.В. Спірінцев // Геометричне та комп’ютерне моделювання / ХДУХТ. – Харків, 2009.-  Вип. 23. – С. 66-71.

2. Найдиш А.В. Досвід та перспективи діяльності мелітопольської школи прикладної геометрії / А.В. Найдиш // Геометрическое моделирование и компьютерные технологии: теория, практика, образование : материалы 6 международной научно-практической конф.,  21-24 апреля 2009г /  ХГУПТ. – Харьков, 2009. – С. 15-22.

3. Найдиш А.В. Геометричне моделювання як засіб розв’язання екстремальних задач з не диференціюємими функціями  / А.В. Найдиш // [Електронний ресурс] Науковий вісник Тавр. держ. агротехнолог. університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – Вип. 1, т.1. – С. 59-64.

4. Пат. 96028 Україна, МПК (2011) A01B 79/02. Спосіб смугового обробітку грунту при вирощуванні сільськогосподарських культур / Юрчук В.П., Вєтохін В.І., Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Найдиш А.В.; НТУУ «КПІ». – № a 2009 11439 ; заяв. 10.05.2011 ; публік. 26.09.2011, Бюл. №18.

5. Найдиш А.В. Згущення плоского точкового ряду з використанням точкового числення Балюби-Найдиша / А.О. Бездітний, В.М. Верещага, А.В. Найдиш // Прикл. геом. та інж. графіка / КНУБА. – К.,  20012. – Вип. 89. – С. 79-81.

Нагороди:

Трудова відзнака “Знак Пошани”

Почесна грамота Міністерства АПК

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України