Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Мартинюк Тетяна Володимирівна 
Доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри музичного виховання і хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького
Контакти:
Робоча адреса: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь,  пр. Леніна, 20;
Телефон робочий: (06192) 69887;
e-mail: tavlhan@mail.ru
Наукова біографія
        Народилась 05.08.1964р., м.Дніпропетровськ.
        Т.В.Мартинюк закінчила Київську державну консерваторію ім.П.І.Чайковського зі спеціальності “Музикознавство” по класу видатного вченого, доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України Н.О.Горюхіної. Упродовж 1993 – 1997 років Т.В.Мартинюк навчалася в аспірантурі Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського, яку закінчила з поданням дисертації до захисту. Дисертація із спеціальності 17.00.03 “Музичне мистецтво” на тему “”Перехідний етап” як історико-теоретична проблема музичної україністики” виконана на кафедрі теорії музики і успішно захищена 27.04.1997 року. У 1999 - 2003 роках Т.В.Мартинюк навчалася у докторантурі Національної музичної академії України ім. І.П.Чайковського, яку закінчила з поданням дисертації до захисту. Дисертація зі спеціальності 17.00.01 “Теорія та історія культури” на тему “Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників в явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов’я)” виконана на кафедрі теорії музики і успішно захищена 29.09.2004 року. 
        Т.В.Мартинюк працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького (МДПУ)(1988-1993рр.; 1997-1999рр.) викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії та історії музики. З 2004 року – доцент, завідувач кафедри музичного виховання і хореографії, з 2005 року – професор, завідувач кафедри музичного виховання і хореографії.
        Викладацька діяльність:
        Т.В.Мартинюк викладає на кафедрі музичного виховання і хореографії МДПУ дисципліни “сольфеджіо”, “гармонія”, “поліфонія”, “аналіз музичних творів”, “історія української музики”. Її загальний педагогічний стаж – 17 років, серед її учнів – лауреат Державної премії Криму Піонтковська Г.О., заслужена артистка України Нестерчук Л.В., заслужена артистка АР Крим Налбантова Е.Е.

        Основні наукові досягнення:

- резонанс досліджень Т.В.Мартинюк на сторінках преси (стаття народного артиста України В.В.Реді “Музичне краєзнавство або теорія історії музики? (До питання про методологію сучасного теоретичного музикознавства)” (Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003) присвячена монографії Мартинюк Т.В. “Музичний професіоналізм Північного Приазов’я XIX століть (П’ять поглядів на геосоціокультурну динаміку Запорізького краю)”; стаття кандидата мистецтвознавства, доцента М.Ю.Ржевської  про монографію Мартинюк Т.В. “Перехідні епохи в українській музичній культурі” (К., 1997) у Наукових записках Тернопільського педагогічного університету, вип.. 3, 2000 та ін.); використання досліджень Т.В.Мартинюк у навчальному процесі вузів України та Західної Європи (Завідувачка книгозбірні Мюнхенського Українського Вільного університету пані Ганна – Галя Марущак повідомляє, що названа монографія Т.В.Мартинюк, а також її монографічний нарис “Микола Попов” (Мелітополь, 2003) використовуються викладачами і студентами університету в навчальному процесі; в навчальному процесі українських вузів використовуються також навчальні посібники Мартинюк Т.В. у співавторстві (з Троїцькою Т.С. З історії формування філософії українського національного відродження. – Запоріжжя, 2002; авт. колектив. З історії українського мистецтва. – Мелітополь, 2000.);
- схвальні відгуки про результати наукових досліджень Т.В.Мартинюк закордонними науковцями (лист д-ра філософії, проф. П.Леткеманна, Вінніпег, Канада);
- участь у міжнародних наукових проектах (робота в україно-болгарському авторському колективі над монографією з проблеми збереження культурної спадщини приазовських болгар; збирання, розшифрування та видання народних пісень приазовських болгар);
- участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської наукової конференції “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи”;
- укладання та підписання робочих програм сумісної наукової діяльності між МДПУ та ЮЗУ “Неофіт Рілскі” (Благоєвград, Болгарія).

        • В галузі навчально-методичної діяльності:

- Т.В.Мартинюк є членом науково-методичної комісії  з проблем музичного виховання Міністерства освіти і науки України;
- разом з колегами МДПУ бере участь у розробці міжнародного проекту “Педагогіка XXI століття”, що проводиться НДІ педагогіки Російської Академії наук;
- Т.В.Мартинюк брала участь в організації та проведенні Всеукраїнський методичний семінар “Використання сучасних педагогічних технологій у процесі впровадження інтегрованого курсу “Художня культура” в загальноосвітніх навчальних закладах”;
- участь у процесі інтеграції змісту навчальних дисциплін МДПУ та ЮЗУ “Неофіт Рілскі” (м.Благоєвград, Болгарія).

        • В галузі творчої діяльності:

- участь Т.В.Мартинюк у музичних фестивалях Всеукраїнського та міжнародного рівня як музичного керівника ансамблю чеської музики “Богемія” (М.Мелітополь), 2005, 2006;
- художнє керівництво проектом участі мішаної хорової капели МДПУ в фестивалі “Від Різдва до Різдва” (м. Дніпропетровськ, 2006, 2007) та ін.

        Основні публікації:

1.З історії формування філософії українського національного відродження / Навч. посібник для студентів педагогічних Вузів. - Запоріжжя, 2001.-135 с. 
2.Микола Попов. - Мелітополь: Сана, 2003.- 148 с.
3.Музичний професіоналізм Північного Приазов’я ХІХ-ХХ ст.  - Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2003.- 608 с.
4.Чеські пісні та танці з українського Приазовья / Навч. посібник для підготовки студентів Вузів педагогічного спрямування. – Мелітополь, 2010. – 150 с.

        Нагороди:

- Почесна грамота Міністерства освіти України за успіхи в справі підготовки педагогічних кадрів (1998);
- Почесна грамота Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у підготовку та проведення Міжнародного фестивалю слов’янської фортепианной музики (2000);
- Диплом міжнародного фестивалю чеської музики „Rožnovský slavností 2004“, Всеукраїнського фестивалю чеської музики „Česky ples 2005“ як художній керівник ансамблю чеської музики „Bohemia“ (м.Мелітополь);
- Значок Міністерства освіти і науки України “Відмінник народної освіти” (2005).
- Сертифікат учасника Всеукраїнської наукової конференції “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи” (2005).
- Сертифікат учасника міжнародної наукової конференції “Културните права в европейска перспектива” в м. Благоєвград, Болгарія (2005).
- Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради за плідну роботу з обдарованими учнями, залучення їх до творчої, пошукової, наукової та дослідницької експериментальної діяльності, підготовку переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України та з нагоди Дня науки (2006).
- Лист-подяка Міністра культури та друку Республіки Адигея за сприяння в організації та проведенні Російського фестивалю-конкурсу дитячо-молодіжної творчості “Синяя птица” (2006).
- Лист-подяка за підписом Міністра освіти і науки України Ніколаєнко С.М. за проведення Всеукраїнського методичного семінару “Використання сучасних педагогічних технологій у процесі впровадження інтегрованого курсу “Художня культура” в загальноосвітніх навчальних закладах” (2006).
- Диплом учасника фестивалю “Євроарт 2006” в м. Благоєвград, Болгарія (2006).
- Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації за участь в конкурсі «Господиня свого краю» (2007).
- Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2009).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України