Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Кузьменко Вячеслав Віталійович 
Доктор філософських наук, доцент
Завідувач кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Контакти:

Робоча адреса: проспект Гагаріна, 26, м. Дніпропетровськ, 49005

Наукова біографія

Народився 30 червня 1960 року.

В 1982 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут за спеціальністю «Механічне устаткування заводів чорної металургії».

В 2003 році захистив кандидатську дисертацію з історії філософії, тема: «Філософська рефлексія принципів дидактики» у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету імені Олеся Гончара.

В 2010 році захистив докторську дисертацію з філософії науки, спеціальність 09.00.09, тема: «Філософсько-методологічний аналіз парадигм математичної онтології» у спеціалізованій вченій раді Харківського Національного університету Імені В. Н. Каразіна.

Вчене звання доцента присвоєне в 2005 році по кафедрі прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії України.

Основні публікації:

1.Онтологический статус математических сущностей в истории философии. Монографія. Дніпропетровськ ООО «Іновація». 2007. – 232 с.

2.Выявление онтологического статуса комплексных чисел и кватернионов. Вестник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина № 900-II (Теория культуры и философия науки). Выпуск 41 – С.165-173. 2010

3.Философская рефлексия оснований теории вероятностей. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Вип.5 (73) вересень – жовтень 2010. – Д.: Вид. «Грані». С.78-81.

4. Философская рефлексия аксиоматизированной теории вероятностей А. Н. Колмогорова. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Вип.5 (54) листопад – грудень 2010. С.55-60.

5.Онтологический аспект логической строгости в математике Нового времени. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Випуск 42 (№ 12). – Київ: 2010. С.425-435.

6.Философско-методологический анализ оснований математических подходов А. Н. Колмогорова и К. Шеннона к теории информации. Перспективи. Збірник наукових праць Південноукраїнського Національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Одеса: Випуск 1(47) –2011. С. 44-59.

7.Философско-методологический анализ принципов математической дидактики в условиях высшей технической школы. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Випуск 44 (№2). – Київ: 2011. С. 487-495.

8.Онтология математической дидактики в контексте идеалов и норм логической строгости математики XX столетия. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Випуск 45 (№ 3). – Київ: 2011. С. 418-428.

9.Онтология формально-логического моделирования семиотических систем электронного документооборота. Бібліотекознавство документознавство інформвлогія. Науковий журнал Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Випуск №1 2011. – Київ: 2011. С.48-55.

10.Онтологический статус основных понятий математической концепции Н. Бурбаки. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Випуск 2 (76) березень-квітень 2011. – Д.: Вид. «Грані». С.53-57.

11.Математический структурализм как научный подход XX столетия и возможность его трансляции в дидактических процесах. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара. Випуск 2. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського Національного університеті, 2011.С. 218-228.

12.Онтологический статус иррациональных чисел в контексте идеалов и норм построения математического знания. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Спеціальний випуск. – Київ: 2011. С. 362-370.

13.Онтология теоретико-числовых систем как семиотических построений в контексте идеалов и норм логической строгости математического знания. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.  – Київ: 2011. С. 342-350.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України