Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Критська Тетяна Володимирівна 
Доктор технічних наук, доцент
професор кафедри "Електронні системи» Запорізької державної інженерної академії"
Контакти:
Робоча адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 266
Телефон робочий: 223-83-81, 223-83-10
e-mail: krytskaja@mail.ru
Наукова біографія

        Вищу освіту отримала за фахом інженер – електронної техніки. Науковий ступень кандидата технічних наук отримала в 1986 р. за захист дисертації «Особенности процесса и разработка промышленной технологи выращивания монокристаллов кремния в протоке инертного газа по методу Чохральского» за спеціальністю 05.27.06 – «Матеріали електронної техніки» (Москва, Московский институт стали и сплавов). Докторську дисертацію на тему  «Управление свойствами и разработка промышленной технологии монокристаллического кремния для электроники и солнечной энергетики»  за спеціальністю  05.16.03 – «Металургія кольорових металів» захистила в 2006 р. в м. Запоріжжя в Запорізькій державній інженерній академії (ЗДІА).
        Доктор технічних наук Критська Т.В. є членом секції VII «Напівпровідникове матеріалознавство» Вченої ради за проблемою «Фізика напівпровідників та напівпровідникові прилади» при Відділенні фізики і астрономії НАН України; членом Вченої ради ЗДІА із захисту докторських дисертації за спеціальністю «Металургія чорних, кольорових металів та спеціальних сплавів».
        Має почесне звання: Академік Азійсько – Тихоокеанської академії матеріалів (АРАМ), 2008 р.

        Основні напрямки наукової роботи:
        Серед основних наукових напрямків роботи Критської Т.В. є технологія кремнію, поведінка домішок у монокристалах, металургійні методи очищення та одержання кремнію «сонячної» якості.

        Викладацька діяльність:
Критська Т.В. працює на посаді професора кафедри «Електронні системи» ЗДІА. Викладає курси лекцій:
- Матеріали електронної техніки;
- Технологія напівпровідникових матеріалів;
- Технологічні особливості отримання кольорових металів;
- Фізичні основи електронної техніки.

        Основні публікації:
1. Критская Т.В. Аномальная рекалесценция при кристаллизации высокочистых кремния и германия / Т.В. Критская, В.Е. Бевз, В.И. Мевиус, И.В. Салли, Э.С. Фалькевич // Высокочистые вещества. – АН СССР. – 1989. – №3. – С.73-75.
2. Критская Т.В.  Упругие напряжения в кремнии  с внутренними геттерами / Т.В. Критская, В.Е. Кустов, Н.А. Трипачко, В.И. Шаховцов // Электронная техника. Сер. Материалы. – 1989. Вып. 4 (241). – С. 41-43.
3. Критская Т.В. Исследования по получению монокристаллов кремния с ис-пользованием тиглей из ВеО / Критская Т.В., А.В.Суслов, Б.Л. Шкляр // Цветные металлы. –1990. – №9. – С.73-75.
4. Критская Т.В. Исследование свойств монокристаллического кремния , выращенного по Чохральскому в атмосфере азота */ Т.В. Критская, В.И. Думбров, В.И. Бидуха, В.М. Левченко // Весці АН БССР. Сер. Фізіка-матэматычных навук. – 1991. – №3. – С. 7-10.
5. Критская Т.В. Особенности свойств кристаллического кремния, содержащего водовод / Т.В. Критская, А.В. Богомаз, А.Н. Рябец // Известия вузов. Материалы электронной техники. – 2009. – №3. – С. 17-20.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України