Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Крайдашенко Олег Вікторович 
Доктор медичних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, ЗДМУ. Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології.

Телефон: (061) 7692858

e-mail: krayd@ukr.net

Наукова біографія

Народився 3 листопада 1951 р. у м. Запоріжжя, Україна.

У 1975 р. закінчив лікувальний факультет Запорізького медичного інституту.

Кандидатська дисертація: «Состояние кининовой системы крови при хроническом гастрите», захист у 1987 р., 14.01.02 – внутрішні хвороби, Харківський державний медичний інститут.

Докторська дисертація: «Клініко-фармакологічна оцінка ефективності засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку», захист у 1997 р., 14.01.11 – кардіологія, Запорізький державний медичний університет.

Завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології Запорізького державного медичного університету.

Основні напрямки наукових досліджень:

Наукові дослідження у напрямку підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця (ІХС) шляхом застосування засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії осіб похилого та старечого віку. Розроблено новий напрям в геріатричній кардіології, вперше запропоновано ряд оригінальних субстратно-коферментних комплексів, які впливають на метаболізм, з груп енергодаючих сполук, амінокислот, кофакторів, вітамінів і показана їх висока ефективність в комплексній терапії ІХС у осіб похилого та старечого віку. Розроблені принципи раціонального і диференційованого застосування  засобів метаболічної корекції на фоні антиангінальної терапії ІХС.

В даний час метою його наукових досліджень є: клініко-біохімічні аспекти діагностики та корекції ендотеліальної дисфункції у осіб з серцево-судинною патологією. Крайдашенко О.В. - ведучий лектор навчального курсу «Клінічна фармакологія» для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», навчальних курсів «Клінічна фармація» і «Фармакотерапія» для студентів спеціальностей «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Головний редактор підручника «Фармакотерапія» для студентів фарм. факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації, співавтором 3 підручників з клінічної фармакології для студентів ВМНЗ України. Автор нової типової програми з фармакотерапії для вищих медичних закладів освіти України III–IV рівнів акредитації для спеціальності “Фармація”. Керівник Запорізького регіонального відділення ДЗ «Державний експертний центр МОЗ України». Автор більш 180 наукових праць, 7 авторських свідоцтв на винахід.

Основні публікації:

· Клиническая фармакология в кардиологии: Руководство для врачей и провизоров, студентов медицинских вузов / под общ. ред. Крайдашенко О.В., Налетова С.В., Свинтозельского А.А. – Запорожье, ООО «Издательско-полиграфическое объединение «Запоріжжя», 2008 г. – 216 с.

· Крайдашенко О.В., Варавка И.П. Патогенетическая роль активации системы натрийуретических пептидов в ремоделировании миокарда и сосудов при гипертонической болезни, возможности медикаментозной коррекции // Актуальні питання фармац. та мед. науки і практики. зб. наук. ст. – Запоріжжя, 2008.- Вип. 21, т.2. - С.75-86.

·   Крайдашенко О.В. Клиническая фармакология: что нужно знать практическому врачу? // Новости медицины и фармации. – 2009. - №274. - С. 33-36.

·  Крайдашенко О. В., Михайлик О. А. Порівняльна оцінка впливу метаболічно-активних препаратів на рівень нітрозуючого стресу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стенокардією напруги // Запорож. мед. журн. – 2010. - № 5. – С. 46-49.

·  Крайдашенко О.В., Саржевська А.В. Функціональний стан серцево-судинної системи та гомоцистеїнемія у хворих на стенокардію напруження похилого та старечого віку.// Запорож. мед. журн.-2011. - Т.13.- С.5-9.

Нагороди:

· Грамота МОЗ України (2011 р.) за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм.

· Грамота Запорізької обласної ради (2011 р.) за значний особистий внесок в підготовку фармацевтичних кадрів, високий професіоналізм, відданість справі, багаторічну сумлінну працю.

· Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради (2009 р.) за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок у справу підготовки медичних кадрів.

· Грамота ректора ЗДМУ (2008 р.) за сумлінну плідну працю, значний внесок у справу в підготовку висококваліфікованих  спеціалістів-провізорів.

· Грамота Оргкомітету Національного рейтингу учасників фармацевтичного ринку України «Фармація-2012» за номінацією «Найкращий науковець» (2012 р.) за значні особисті заслуги у розвитку науки та фармацевтичної освіти, розробку нових навчальних технологій, творчу ініціативу при підготовці кваліфікованих кадрів.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України