Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Костін Микола Олександрович 
Доктор технічних наук,  професор
Завідувач кафедри «Теоретичні основи електротехніки»
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Контакти:

Робоча адреса: 49010, м.Дніпропетровськ, вул. Акад. В. Лазаряна, 2
Телефон робочий: (056) 373-15-37

Наукова біографія

      Народився  12 листопада 1938 р., Селідівський район, Донецька область, Україна. Закінчив у 1961 р. Дніпропетровський інститут інженерів транспорту (ДІІТ).
Кандидатську дисертацію на тему «Статистический метод определения параметров полупроводниковых выпрямительных установок электроподвижного состава» захистив у 1967 р. в Москві, в інституті інженерів залізничного транспорту.
       Докторську дисертацію на тему «Теоретическое обоснование и разработка технологических режимов электроосаждения металлов импульсным током» захистив у 1985 р. за спеціальністю 05.17.03 – електрохімічні виробництва в Кишинівському сільськогосподарському інституті.
З 1973 року по цей час – завідувач кафедри «Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ) Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ).
      Костін М.О - керівник (з 1985 р.) захищених і затверджених у ВАК 2 докторських і 24 кандидатських дисертацій, дійсний член (академік) Транспортної Академії України.

        Основні напрями наукової діяльності:
- розробка теорії, нових технологій  та установок відновлення зношених деталей рухомого складу залізниць;
- електродинаміка та електроенергетика систем електричної тяги залізниць.
        Костін М.О. являється засновником і керівником наукової школи «Імпульсний електроліз», керівником галузевої науково-дослідницької лабораторії. Розробки нових технологій та установок Костіна М.О. впроваджено на майже 50 підприємствах і залізницях колишнього СРСР. Зараз щорічно керує виконанням 2…3 госпдоговірних науково-дослідницьких робіт.
       Керівник наукового семінару при Науковій раді «Наукові основи електроенергетики» Інституту електродинаміки НАН України. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій.
Має тісні наукові контакти з вченими європейських країн.
         Викладацька діяльність:
        Читає лекції з ТОЕ на електротехнічному факультеті ДНУЗТ бакалаврам, спеціалістам, магістрам. Читає також лекції з ТОЕ в Інституті теоретичної електротехніки при Національному університеті «Варшавська політехніка», Польща, Варшава.
Автор 3-х підручників (з грифом МОН України) з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», роки видання – 2006-2009.

        Основні публікації:
Опубліковано 385 наукових робіт, у тому числі 5 наукових монографій. Співавтор 25 авторських свідоцтв та 7 патентів на винаходи.
1.Импульсный электролиз. – К.: Наук. думка, 1989. – 168 с. (монографія).
2.Импульсный электролиз сплавов. – К.: Наук. думка, 1996. – 207 с. (монографія).
3.Импульсные источники питания гальванических ванн. – Нова Софт, 1996. – 152 с. (монография).
4.Методи визначення потужностей в системах зі стохастичними електроенергетичними процесами // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Ч. 6, – 2006. – С. 3-8 (стаття).
5.Method of mathematical simulation of stochastic electromagnetic Processes // Computational Problems of Electrical Engineering. Poland, Waplewo, September, 2009. – P. 21-24 (доклад – стаття).

        Нагороди:
Знак «Відмінник вищої школи», 1985 р.;
Знак «За отличные успехи в работе высшей школы СССР», 1989 р.;
Знак «Почетный железнодорожник», 1990 р.;
У 1993 р. отримав грант «Сороський вчений» наукового Фонду Дж. Сороса.
У 1994 р. отримав грант «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Фонду Дж. Сороса.
Почесна Грамота Міністра транспорту України», 2002 р.
Знак «Почесний працівник транспорту України», 2008 р.
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України