Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Корніч Григорій Володимирович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Контакти:

телефон робочий: (061) 7698514

E-mail: gvkornich@zntu.edu.ua

Наукова біографія

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделирование в диффузионном приближении преимущественного распыления бинарных сплавов и эволюции примесных профилей при послойном анализе ионами средних энергий» за спеціальністю 01.04.07 - Фізика твердого тіла.

У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Молекулярно-динамічне моделювання процесів масоперенесення в твердих тілах під дією низькоенергетичного іонного бомбардування» за спеціальністю 01.04.07 - Фізика твердого тіла.

 

Викладацька та наукова діяльність:

Тема за профілем: Фізика твердого тіла, взаємодія енергетичних частинок  з твердим тілом.

Дисципліни:

Программування та обчислювальна математика – бакалавр,

Системний аналіз – бакалавр,

Інформаційні технології – бакалавр,

Теоретична фізика – бакалавр,

Стаж викладацької та наукової діяльності: 21 рік.

 

Наукові праці:

1. Механизмы распыления кластеров меди на поверхности графита низкоэнергетическими димерами Cu2 // Тезисы докладов XLI международной конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами, 2011.

2. Synergism in sputtering of cooper nanoclusters on grafite substrate at low energy Cu2 bombardment // Nuclear Instruments and Metods in Physics Research B, 2011, v. 269, p. 1600 - 1603

3. Молекулярно динамическое моделирование низкоэнергетического взаимодействия эндофулеренов Cun@C60 // Поверхность 2012, № 3, с.29 – 33.

 

Нагороди:

Почесна грамота МiнОсвiти України, 2001р.

Почетная грамота Запорожской областной госадминистрации, 2003 г.

Почесний Знак МОНУ “Вiдмiнник Освiти України”, 2005 р.

Почесна вiдзнака Української федерацiї вчених, 2005 р.

Почесний Знак МОНУ “За наукові досягнення”, 2009 р.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України