Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Кофанов Володимир Олександрович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Професор кафедри математичного аналізу і теорії функцій Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
Контакти:

Робоча адреса: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 18,

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, механіко-математичний факультет, кафедра математичного аналізу і теорії функцій,  корпус 14, к. 407
Наукова біографія

Народився 11 серпня 1949 року у с. Партизани на Херсонщині.

У 1972 році закінчив Кабардино-Балкарський державний університет, спеціальність «Математика».

У 1982 році в Інституті прикладної математики і механіки АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему «Приближение классов функций алгебраическими многочленами» за спеціальністю «Математика». У 2003 році в Інституті математики НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Нерівності типу Колмогорова і екстремальні задачі аналізу» за спеціальністю «Математика».

Викладацька та наукова діяльність:

Читає курси: комплексний аналіз, основи актуальної математики, історія та методологія математики, інтеграл Фур’є та операційне числення, нерівності для похідних, які забезпечуються рядом методичних і навчальних посібників.

Напрямок наукової роботи: Нерівності для похідних, екстремальні задачі теорії наближення функцій.

Основні публікації:

1.Кофанов В. А. Точные верхние грани функций и их производных на классах функций с заданной функцией сравнения // УМЖ, 2011, т. 63, N 7, с. 969 – 984.

2. Kofanov V. А., Miropolskiy V. E. On the best constants in inequalities of  Kolmogorov type.– East Journal on Approximation. -2007. - 13,  № 4.– P. 455–466.

3.Kofanov V. А. Sharp inequalities of  Bernstein and  Kolmogorov  type.– East Journal on Approximation. -2005. - 11,  № 2.– P. 131–145.

4.Kofanov V. А. Exact Inequalities of Kolmogorov Type and Comparison of Korneichuk's - Rearrangements.– East Journal on Approximation. -2003. - 9,  № 1.– P. 63–94.

5.Бабенко В.Ф., Корнейчук Н.П., Кофанов В. А., Пічугов С.А. Неравенства для производних и их приложения.– Київ,  Наукова думка.- 2003. 590 с.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України