Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
КExpand К
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 

Кідалов Валерій Віталійович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти:

Робоча адреса: вул. Шмідта 4, Бердянський державний педагогічний університет
Телефон робочий: (06153) 4-70-77
e-mail: azov505@bigmir.net

Наукова біографія:

    Народився 05.05.1960 р., в м. Бердянськ Запорізької області. У 1982 р. закінчив Донецький державний університет; Кандидатську дисертацію “Власні дефекти у сполуках А2В6 отримані методом радикало-променевої епітаксії” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків захистив у 1994 р., захист відбувся у Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова; Докторську дисертацію “Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків захистив у 2006 р., захист відбувся у Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова.
    Основні наукові напрямки роботи та досягнення:

    Кідалов В.В. професор кафедри прикладної фізики; директор Науково-дослідного інституту нанотехнологій та системної інженерії Бердянського державного педагогічного університету.
Кідалов В.В. здійснював керівництво держбюджетних тем: “Технологічні аспекти радикало-проминевої епітаксії гетеро структур на основі сполук А3В5”; “Гетеропереходні на основі сполук А2В6, одержаних методом радикало-променевої епітаксії”, “Ультрафіолетові лазери на основі нанопоруватого GaAs” та був відповідальним виконавцем держбюджетної теми: “Радикало-променева гетеруча епітаксія – новий метод у технології напівпровідникових приладних структур на основі багатокомпонентних А3В5-сполук”. У 2009 році пройшла конкурсний відбір держбюджетна тема: “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5”та розпочато фінансування теми “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV” – науковий керівник проф. Кідалов В.В.
Отримав патент на корисну модель №21939 “Спосіб отримання плівки кубічного GaN на підкладці з поруватого шару GaAs” (2007 р.), а також у рамках фундаментальних наукових досліджень у БДПУ зареєстровано міжнародний патент на корисну модель: METHOD FOR PRODUCING CUBICAL GaN FILMS ON SUBTRACTS OF A POROUS GaAs LAYER (№ WO/2008/051172). Спосіб отримання плівоккубічного GaN, на підложках пористого GaAs. (WO/2008/051172) METHOD FOR PRODUCING CUBICAL GaN FILMS ON SUBTRACTS OF A POROUS GaAs LAYER.
Кідалов В.В. є керівником лабораторії оптоелектроніки БДПУ (сумісної з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарева) з 1996 р.

    Викладацька та наукова діяльність:
    Основні навчальні курси: “Фізика твердого тіла”, “Фізичні основи напівпровідникової нанотехнології”, “Матеріали електроної техніки”, “Фізика поверхні”, “Атомна та ядерна фізика”, “Фізика реальних кристалів”. Керує кандидатськими дисертаційними дослідженнями. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.
    Публікації:
Має 105 наукових публікацій. Серед них такі основні:
Нітриди третьої групи перспективи розвитку та застосування. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 207 с.;
Photoluminescent and structural properties of GaN thin films obtained by radical – beam gettering epitaxy on porous GaAs (001) // Складні системи і процеси. – 2007. – №1, 2. – С. 69-74.;
Підкладки для епітаксійного росту нітридів ІІІ групи. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 231 с. (Співавтори: Яценко Ю.І., Байда А.Д.).
    Нагороди:

Має 105 наукових публікацій. Серед них такі основні:
Нітриди третьої групи перспективи розвитку та застосування. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 207 с.;
Photoluminescent and structural properties of GaN thin films obtained by radical – beam gettering epitaxy on porous GaAs (001) // Складні системи і процеси. – 2007. – №1, 2. – С. 69-74.;
Підкладки для епітаксійного росту нітридів ІІІ групи. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 231 с. (Співавтори: Яценко Ю.І., Байда А.Д.).

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України