Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Іванов Сергій Володимирович 
Член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
Доктор економічних наук , професор
Контакти:

робоча адреси: 49000, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а

робочий телефон: +38 (056) 756-34-64

E-mail: ivanovsv@abkdnipro.com

Наукова біографія

У 2001 р. закінчив ДВНЗ «ПДАБА» з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства»

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки» за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2014 р. присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів і маркетингу.

З 2016 р. – академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

В 2017 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (Указ Президента України № 168/2017 від 28.06.2017 р.) за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

З 2018 р. – член-кореспондент НАН України.

 

Викладацька та наукова діяльність:

З 2006 р. працював доцентом кафедри фінансів ДВНЗ «ПДАБА».

З 2012 р. працював професором кафедри фінансів і маркетингу, а з 1 листопада 2013 р. по теперішній час – завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ «ПДАБА».

 

Основні наукові досягнення:

Є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04, яка діє в ДВНЗ «ПДАБА» з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Бере активну участь в науково-педагогічній діяльності ДВНЗ «ПДАБА», послідовно поєднує наукову діяльність з навчальним процесом, впроваджує наукові результати в навчальний процес, чим забезпечує якість та нові стандарти навчання.

З 2015 р. засновник та науковий керівник Громадської спілки «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації». До складу Центру входять видатні українські вчені-економісти: директор Інституту економіки промисловості НАН України, президент «Академія економічних наук України», заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України, О.І. Амоша, д.е.н., гол.наук.співр. Інституту економіки промисловості НАН України Ю.М. Харазішвілі, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Перебийніс В.І. Центр взаємодіє з громадами Дніпропетровської та Полтавської області у вирішення соціально-економічних проблем регіонів.

Приймає активну участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

Є автором понад 120 наукових праць, з них − 10 монографій та 5 навчальних посібників.

 

Основні публікації:

1.      Іванов С.В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 184 с.

2.      Іванов С.В. Відновлення та розвиток потенціалу підприємств Сходу України: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – 208 с.

3.      Іванов С.В. Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи: Монографія. – Дніпро: Вид-во Герда. – 2018. – 262 с.

 

Нагороди

- Кавалер ордену Срібна Зірка (2011)

- Лауреат ІІ Всеукраїнської премії «Працівникам освіти України» (2016)

- Заслужений діяч науки і техніки України (2017)

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України